De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het lokale meerjarenplan lezen in BBC-tijden Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG Raadsledenavonden VVSG Leuven, 7 mei 2013 Gent, 15 mei 2013 Malle, 21 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het lokale meerjarenplan lezen in BBC-tijden Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG Raadsledenavonden VVSG Leuven, 7 mei 2013 Gent, 15 mei 2013 Malle, 21 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Het lokale meerjarenplan lezen in BBC-tijden Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG Raadsledenavonden VVSG Leuven, 7 mei 2013 Gent, 15 mei 2013 Malle, 21 mei 2013 Torhout, 28 mei 2013

2 VVSG - Inhoud Beleids- en beheerscyclus algemeen Samenhang van de beleidsrapporten Het meerjarenplan concreet Het budget concreet De jaarrekening concreet Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden2 -

3 VVSG - Beleids- en beheerscyclus algemeen Geïntegreerd systeem ter ondersteuning van de lokale beleidsvoering met een permanente koppeling tussen de beleidsmatig-inhoudelijke elementen en de financiële vertaling: Bij de meerjarenplanning In het budget In de dagelijkse uitvoering Bij de rapportering en evaluatie Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden3 -

4 VVSG - Beleids- en beheerscyclus algemeen Geen kopie van bestaand systeem, maar gemaakt ter ondersteuning van de politieke keuzes door de raad Groot deel van invulling aan besturen overgelaten: Aantal en aard (prioritaire) beleidsdoelstellingen Indeling in beleidsdomeinen Kredietbewaking op detailniveau Uitwerken managementinformatiesysteem Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden4 -

5 VVSG - Beleids- en beheerscyclus algemeen Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Beleidsdomein 1 (bv. vrije tijd) Beleidsveld 1 (bv. sport) Beleidsitem 1.1 (bv. zwembad) Beleidsitem 1.2 (bv. sportdienst) Beleidsitem 1.3 (bv. sporthal) Beleidveld 2 Beleidsdomein 2 (bv. welzijn) Beleidsveld 3 Beleidsveld 4 (bv. rusthuizen) Beleidsitem 4.1 (bv. rusthuis 1) Beleidsitem 4.2 (bv. rusthuis 2) Beleidsveld 5 (Bijna) vrije keuze (raad) Indeling beleidsrapporten Indeling door Vlaanderen Vrije keuze (college / OCMW-raad) 5 -

6 VVSG - Beleids- en beheerscyclus algemeen Financiële elementen Financiële vertaling beleid op basis van uitgaven en ontvangsten Lenen in functie van investeringen vervangen door lenen in functie van thesaurienoden Dubbel financieel evenwicht: Jaarlijks op kasbasis (niet meer uitgeven dan wat binnenkomt, inclusief opgebouwd overschot) Einde legislatuur: structureel in staat zijn uit exploitatie voldoende te halen om aflossingen en intresten van leningen te dragen Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden6 -

7 VVSG - Beleids- en beheerscyclus algemeen BBC geldt voor: Gemeenten, OCMW’s en districten Deels voor autonome gemeentebedrijven en OCMW- verenigingen Niet voor: Politie- en brandweerzones Vzw’s Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Kerkbesturen Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden7 -

8 VVSG - Samenhang van de beleidsrapporten Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Meerjarenplan JaarrekeningBudget 8 -

9 VVSG - Timing beleidsrapporten JaarMeerjarenplanBudgetJaarrekening 2013 Voorbereiding mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2013 Voorbereiding budget 2014 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2012 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2014 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2014 Voorbereiding budget 2015 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2013 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2015 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2015 Voorbereiding budget 2016 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2014 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2016 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2016 Voorbereiding budget 2017 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2015 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2017 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2017 Voorbereiding budget 2018 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2016 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2018 (Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019) Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2018 Voorbereiding budget 2019 Uiterlijk 31.3.2019: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2017 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2019 Voorbereiding mjp 2020-2025 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2019 Voorbereiding budget 2020 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2018 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden9 -

10 VVSG - Meerjarenplan - timing JaarMeerjarenplanBudgetJaarrekening 2013 Voorbereiding mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2013 Voorbereiding budget 2014 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2012 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2014 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2014 Voorbereiding budget 2015 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2013 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2015 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2015 Voorbereiding budget 2016 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2014 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2016 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijk budgetwijzigingen 2016 Voorbereiding budget 2017 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2015 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2017 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijk budgetwijzigingen 2017 Voorbereiding budget 2018 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2016 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2018 (Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019) Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijk budgetwijzigingen 2018 Voorbereiding budget 2019 Uiterlijk 31.3.2019: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2017 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2019 Voorbereiding mjp 2020-2025 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijk budgetwijzigingen 2019 Voorbereiding budget 2020 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2018 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Meerjarenplan: 1 jaar legislatuuroverschrijdend Meerjarenplan = altijd bevoegdheid van de raad (+ extra procedure OCMW) Jaarlijkse aanpassingen mogelijk (en wenselijk!) Meerjarenplan digitaal versturen naar Vlaamse overheid voorwaarde voor uitvoerbaarheid aanvraag planlastsubsidies Meerjarenplan = basis jaarlijks budget Legislatuur 2013-2018 10 -

11 VVSG - Meerjarenplan - totstandkoming Decreetgever heeft weinig bepaald over wat moet vóór ontwerp meerjarenplan op de raad: Band met bestuursakkoord Samenspel politiek-administratie Top-down en bottom-up Voorafgaande terugkoppeling in de raad of niet Betrokkenheid andere actoren Primaat van inhoud of financiën … Geen probleem, wel een kans! Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden11 -

12 VVSG - Meerjarenplan als document Twee grote delen: Strategische nota met prioritaire beleidsdoelstellingen (resultaat of effect, actieplannen, ontvangsten en uitgaven per jaar) Financiële nota Financieel doelstellingenplan Staat van het financiële evenwicht (tijdigheid jaarrekening!) Vergezeld van een toelichting: Verplichte elementen: omgevingsanalyse, financiële risico’s, overzicht beleidsdoelstellingen, fiscaliteit, … Alle andere elementen nodig voor correcte interpretatie Niet ter stemming voorgelegd Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden12 -

13 VVSG - Meerjarenplan als document Jaar 1Jaar 2… UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere … Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Financieel doelstellingenplan 13 -

14 VVSG - Meerjarenplan als document Resultaat op kasbasis Exploitatie Uitgaven (waarvan 15 intresten) Ontvangsten 20 980 1000 Investeringen Uitgaven Ontvangsten -130 150 20 Andere Uitgaven (o.a. aflossingen) Ontvangsten (o.a. nieuwe leningen) 100 20 120 Budgettair resultaat boekjaar-10 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 12 Gecumuleerd budgettair resultaat2 Bestemde gelden0 Resultaat op kasbasis2 Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Autofinancieringsmarge Financieel draagvlak Exploitatie-ontv. Exploitatie-uitg. zonder intresten 35 1000 965 Periodieke leninguitgaven Aflossingen Intresten 35 20 15 Autofinancieringsmarge0 Kasevenwicht Elk jaar ≥ 0 Einde planperiode ≥ 0 OCMW’s: gemiddeld per jaar ≥ 0 14 -

15 VVSG - Meerjarenplan als document Functies meerjarenplan: Beleidsfunctie: politieke voornemens: belangrijkste beleidsdoelstellingen en actieplannen Financiële functie: Financiële gevolgen gepland beleid Financieel evenwicht Aanvraag subsidies planlastdecreet (cf. digitale rapportering) Evaluatie-instrument of toetssteen achteraf Statistische functie (Vlaams, Europees, …) Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden15 -

16 VVSG - Budget - timing JaarMeerjarenplanBudgetJaarrekening 2013 Voorbereiding mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2013 Voorbereiding budget 2014 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2012 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2014 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2014 Voorbereiding budget 2015 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2013 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2015 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2015 Voorbereiding budget 2016 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2014 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2016 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2016 Voorbereiding budget 2017 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2015 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2017 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2017 Voorbereiding budget 2018 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2016 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2018 (Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019) Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2018 Voorbereiding budget 2019 Uiterlijk 31.3.2019: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2017 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2019 Voorbereiding mjp 2020-2025 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2019 Voorbereiding budget 2020 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2018 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Basis budget = meerjarenplan Jaarlijks vóór 1.1 op de raad Aan te passen via budgetwijziging (raad) of interne kredietaanpassing Digitale verzending voorwaarde voor uitvoerbaarheid Geen budget op 1.1: automatisch voorlopige 12den (maar niet meer dan drie) 16 -

17 VVSG - Budget als document Twee grote delen Beleidsnota Financiële nota Vergezeld van een toelichting: Verplichte elementen: toelichting bij exploitatiebudget, investeringsbudget, liquiditeitenbudget Alle andere elementen nodig voor correcte interpretatie Niet ter stemming voorgelegd Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden17 -

18 VVSG - Budget als document Beleidsnota: Doelstellingennota: concretisering strategische nota Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijsten ivm bevoegdheid overheidsopdrachten e.d. Nominatief toegekende subsidies Financiële nota: Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Bevatten maximum te besteden bedragen Investeringsbudget blijft na goedkeuring geldig tot investering is afgerond of wordt geschrapt 18 -

19 VVSG - Budget als document Budget jaar N UitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere … Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Doelstellingenbudget 19 -

20 VVSG - Budget als document Functies van het budget: Beleidsfunctie: concretisering meerjarenplan Financiële functie: gevolgen op financiën en evenwicht Autorisatiefunctie: maximaal besteedbare kredieten Evaluatie-instrument of toetssteen achteraf Statistische functie (Vlaams, Europa, …) Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden20 -

21 VVSG - Jaarrekening - timing JaarMeerjarenplanBudgetJaarrekening 2013 Voorbereiding mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2013 Voorbereiding budget 2014 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2012 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2014 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2014 Voorbereiding budget 2015 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2013 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2015 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2015 Voorbereiding budget 2016 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2014 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2016 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2016 Voorbereiding budget 2017 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2015 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2017 Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2017 Voorbereiding budget 2018 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2016 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2018 (Voorbereiding eventuele aanpassing mjp 2014-2019) Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2018 Voorbereiding budget 2019 Uiterlijk 31.3.2019: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2017 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad 2019 Voorbereiding mjp 2020-2025 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Mogelijke budgetwijzigingen 2019 Voorbereiding budget 2020 Uiterlijk 31.12: vaststelling raad Voorbereiding jaarrekening 2018 Uiterlijk 30.6: vaststelling raad Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Jaarrekening uiterlijk 30.6 op de raad Tijdigheid belangrijk voor aantonen financieel evenwicht meerjarenplan Digitale verzending verplicht (= ook verantwoording besteding planlastsubsidies) 21 -

22 VVSG - Jaarrekening als document Bestaat uit drie grote delen: Beleidsnota Financiële nota Samenvatting algemene rekeningen Vergezeld van een toelichting: Verplichte elementen: toelichting bij financiële nota (met o.a. verklaring verschillen budget-rekening), uitleg waarderingsregels, … Alle andere elementen nodig voor correcte interpretatie Niet ter stemming voorgelegd Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden22 -

23 VVSG - Jaarrekening als document Beleidsnota: Doelstellingenrealisatie: beschrijving gevoerd beleid Doelstellingenrekening Financiële toestand Financiële nota: Exploitatierekening Investeringsrekening Liquiditeitenrekening Samenvatting algemene rekeningen: Balans Staat van opbrengsten en kosten Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Met telkens vergelijking budget-realiteit Grondig verschillend van vennootschappen 23 -

24 VVSG - Jaarrekening als document JaarrekeningEindbudgetInitieel budget UitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldoUitgavenOntvangstenSaldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein 1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere … Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden Doelstellingen- rekening 24 -

25 VVSG - Jaarrekening als document Functies van de jaarrekening: Beleidsfunctie: gevoerd beleid (beleidsmatig en financieel) nadruk op realisatie prioritaire beleidsdoelstellingen zijn de doelstellingen nog OK? Evaluatiefunctie: is bestuur binnen kredieten gebleven? Financiële functie: Financiële gevolgen van het gevoerde beleid Evolutie financieel evenwicht Statistische functie (Vlaanderen, Europa, …) Verantwoording gebruik subsidies planlastdecreet (cf. digitale rapportering) Raadsledenavonden - Meerjarenplan lezen in BBC-tijden25 -


Download ppt "Het lokale meerjarenplan lezen in BBC-tijden Ben Gilot en Jan Leroy, VVSG Raadsledenavonden VVSG Leuven, 7 mei 2013 Gent, 15 mei 2013 Malle, 21 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google