De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleids- en BeheersCyclus Workshop kredietaanpassingen Pilootbesturen 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleids- en BeheersCyclus Workshop kredietaanpassingen Pilootbesturen 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Beleids- en BeheersCyclus Workshop kredietaanpassingen Pilootbesturen 2011

2 2 Inhoud cursus Inleiding: soorten aanpassingen Wat zeggen decreten en BVR? Bespreking soorten aanpassingen - voorbeelden Samenstelling en procedure aangepaste planningsdocumenten Varia en vragen

3 3 Inleiding Planningsdocumenten: niet statisch 4 soorten aanpassingen: –Aanpassing ramingen –Interne kredietaanpassing (beheersrapport) –Budgetwijziging (beleidsrapport) –Aanpassing meerjarenplan (beleidsrapport) Vorm planningswijziging: –Invloed op PBDS –Invloed op financieel evenwicht –Niveau autorisatie

4 4 Wat zeggen decreten en BVR? Over BW ? Over IKA? Over aanpassing MJP? Over aanpassing ramingen?

5 5 Aanpassing ramingen Nr.Dat.FBJBEBHARBVAPIEESCDRBedragOm. Raming budget 11.11. 2010 2011GDSF62020740AP1050SP75.000Tijd. contr … Aanpassing ramingen 10001.04. 2011 2011GDSF62020740AP1050SP-75.000Tijd. contr 10011.04. 2011 2011GDSF61000740AP1060SP75.000Uitbe- steden …

6 6 Aanpassing ramingen Lichtste procedure Wijziging die geen invloed heeft op een rubriek van de financiële nota van het budget of een beheersbudget Elke rubriek in financiële nota budget of een beheersbudget: limitatief krediet ! Kredietaanpassing (IKA / BW) – autorisatie!

7 7 Decreten over BW en IKA BW: kredietaanpassingen aan budget die niet via IKA kunnen doorgevoerd – VR definieert IKA De raad stelt BW vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan Ontwerp BW: –Wordt uiterlijk samen met de agenda aan ieder lid van de raad bezorgd –Rest procedure: cf. budget CBS / RMW / DEP beslist over IKA + informeert raad, FB, BH Uitzonderingsprocedure: dwingende en onvoorziene omstandigheden - schade bij geringste uitstel

8 8 Decreten over aanpassing mjpl De raad past jaarlijks waar nodig MJP aan voor beraadslaging over budget volgende boekjaar Aanpassing facultatief bij vaststelling budget laatste financiële boekjaar periode MJP Vanaf voorlaatste boekjaar: financiële nota met financiële consequenties voor min. 3 boekjaren Ontwerp jaarlijkse aanpassing min. 14 dagen vóór vergadering aan ieder lid van de raad

9 9 BVR over aanpassing planningsdocumenten Art. 15: waaruit bestaat aanpassing MJP? Art. 27: past budget in MJP? Art. 28: BW of IKA Art. 29: samenstelling verklarende nota BW

10 10 Aanpassing planningsdocumenten Art. 27 BVR: budget (inclusief BW) past in MJP als: Inhoudelijk: –de doelstellingennota de beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die ook in de strategische nota van het MJP zijn opgenomen Financieel: –resultaat op kasbasis v/h financiële boekjaar > = 0 –de AFM v/h financiële boekjaar in budget >= AFM van hetzelfde financiële boekjaar in MJP

11 11 Aanpassing planningsdocumenten Art. 28 BVR: Budget kan in volgende 5 gevallen niet door middel van een IKA gewijzigd worden: Inhoudelijk en financieel –wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het MJP overeenkomstig artikel 27 Financieel –wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven tot gevolg hebben –wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe –wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten van het investeringsbudget van een budgettaire entiteit –wijzigingen van het liquiditeitenbudget voor wat betreft de transactiekredieten voor de andere ontvangsten en uitgaven

12 12 Aanpassing planningsdocumenten BeleidsdomeinenOntvangstenUitgavenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen Exploitatiebudget

13 13 Aanpassing planningsdocumenten BeleidsdomeinenOntvangstenUitgavenSaldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 3.600 6.000 -2.400 Beleidsdomein 2 Beleidsdomein 3 … Beleidsdomein N Totalen Investeringsbudget

14 14 Aanpassing planningsdocumenten BDOM 1 Transactiekredieten Jaar 1Jaar...Jaar NJaar...Jaar Z Uitgaven3.0006.0007.000 Project 13.000...5.000...2.000 Project 291.0005.000 Ontvangsten1.8003.6001.500 Project 11.8003.000500 Project 296001.000 Investeringsbudget

15 15 Autorisatie planningsrapporten Verbintenis- kredieten Transactiekredieten 2011201220132014 Uitgaven15.0003.0006.0003.5002.500 Gebouwen10.0003.0005.0002.000 Installaties3.5001.0001.5001.000 Meubilair1.500 Ontvangsten9.0001.8003.6002.1001.500 Invest.subsidie9.0001.8003.6002.1001.500 Investeringsenveloppe

16 16 Aanpassing planningsdocumenten Inhoudelijk AMJPBWIKAICS Wijziging, toevoeging, schrapping PBDS W/T/S NPBDS W/T/S AP PBDS W/T/S AP NPBDS W/T/S AP zonder BDS

17 17 Aanpassing planningsdocumenten Inhoudelijk AMJPBWIKAICS Wijziging, toevoeging, schrapping PBDS XX W/T/S NPBDSX W/T/S AP PBDSXX W/T/S AP NPBDSX W/T/S AP zonder BDSX

18 18 Aanpassing planningsdocumenten Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging O/U (AP) PBDS Wijziging O/U (AP) NPBDS Wijziging EB U BDOM, saldo gelijk Wijziging EB U BDOM, saldo daalt Wijziging VK IE U Wijziging VK IE O

19 19 Aanpassing planningsdocumenten Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging O/U (AP) PBDSX Wijziging O/U (AP) NPBDS X Wijziging EB U BDOM, saldo gelijk X Wijziging EB U BDOM, saldo daalt X Wijziging VK IE UX Wijziging VK IE OX

20 20 Aanpassing planningsdocumenten Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging TAK IB U BDOM, saldo gelijk Wijziging TAK IB U BDOM, saldo daalt Wijziging TAK IB O BDOM, saldo stijgt Wijziging LB U Wijziging LB O

21 21 Aanpassing planningsdocumenten Financieel AMJPBWIKAICS Wijziging TAK IB U BDOM, saldo gelijk X Wijziging TAK IB U BDOM, saldo daalt X Wijziging TAK IB O BDOM, saldo stijgt X Wijziging LB UX Wijziging LB OX

22 22 Interne kredietaanpassing Samenstelling –Verklarende nota –Interne kredietaanpassing (= financiële nota) Procedure –Beslissing Gemeente: CBS Provincie: Deputatie OCMW: Raad voor maatschappelijk welzijn –Niet delegeerbaar

23 23 Budgetwijziging Samenstelling –Verklarende nota (art. 29 BVR) Motivering van de wijzigingen Ev. doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand Ev. lijsten –Financiële nota Gewijzigde onderdelen Procedure –Analoog met procedure budget, inclusief de timing van de agenda –Specifieke procedure voor de OCMW’s

24 24 Aanpassing van het meerjarenplan Samenstelling –Wijzigingen aan de strategische nota –Financieel doelstellingenplan –Staat van het financieel evenwicht –Motivering van de wijzigingen Procedure –Analoog met procedure MJP –Specifieke procedure voor de OCMW’s

25 25 Beleidsrapporten algemeen Verplichting vermelden enkele gegevens –Welke vermeldingen Per beleidsrapport (BW, aanpassing MJPL) –Type beleidsrapport en rapporteringsperiode –Identificatie bestuur en verantwoordelijken –Volgnummers dagboeken (registraties! ) Per pagina –Type beleidsrapport en rapporteringsperiode –Identificatie bestuur –Waarom? Identificeerbaarheid Reproduceerbaarheid

26 26 Bijzonder geval Art. 118 BVR-BBC Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten investeringsenveloppe waarvoor op het einde van een financieel boekjaar geen aanrekeningen zijn geboekt, wordt overgedragen naar het volgende financiële boekjaar binnen dezelfde investeringsenveloppe. Op het einde van het financiële boekjaar vervalt het gedeelte van alle andere transactiekredieten waarvoor geen aanrekeningen werden geboekt.

27 27 Bijzonder geval Verbintenis- kredieten Transactiekredieten 2011201220132014 Uitgaven Gebouwen Budget10.0003.0004.0002.0001.000 Jaarrekening2.000 Krediet- aanpassing 10.0002.0005.0002.0001.000 Investeringsenveloppe

28 28 Vragen ?


Download ppt "Beleids- en BeheersCyclus Workshop kredietaanpassingen Pilootbesturen 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google