De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstemming politioneel beleid op BBC stad Dendermonde. Praktische aanpak.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstemming politioneel beleid op BBC stad Dendermonde. Praktische aanpak."— Transcript van de presentatie:

1 Afstemming politioneel beleid op BBC stad Dendermonde. Praktische aanpak.

2 BBC.ZVP. Decreet 25-6- 2010.WGP. Nieuw.Reeds expertise. Meerjarenplanning.juli 2013 – juli 2017 Periode 2014-2019.Uitstel ZVP 6 mnd Beleid en financieel.Beleid. Afstemming wenselijk ! Timing niet gelijk – heeft impact.

3 Vaststelling. Timing BBC en ZVP niet op elkaar afgestemd ! Door uitstel met 6 maand : correctie enigszins mogelijk. Beter :  1 jaar uitstel.  Afstemming cyclus ZVP op BBC.  Afstemming ZVP op NVP – federale logica.  Logica op lokaal niveau ? ZVP beleidsinstrument voor wie ?  Nu afstemming timing ZVP op BBC om de 12 jaar !

4 Vaststelling. BBC – ook regels inzake budget, boekhouding en jaarrekening.  Voorstel lokale boekhouding uniformiseren (gemeente en politie).  Minister van Binnenlandse Zaken niet akkoord. Houdt vast aan federaal boekhoudpakket (zie Parl. Vragen).  Gewestelijk verschillende regels.  Accent op federale. Waar ligt winst in rendabiliteit ? Zwaartepunt ? Dossier opgevolgd door VVSG en VCLP.

5 Uitwerken BBC stad Dendermonde. 3 grote blokken Omgevingsanalyse –Memorandummaart–oktober 2012 –Burgerparticipatieapril–december 2012 Beleidsbepalingjanuari-juni 2013 Actieplanningjuli-december 2013

6 Uitwerken BBC stad Dendermonde. Opstellen van een “memorandum”.  Ambtelijke werkgroepen.  “Insteeknota” bij opmaak meerjarenplanning 2014 – 2019.  Omgevingsanalyse.  beeld van de huidige situatie en gemeentelijke financiën.  overzicht van lopende projecten en overeenkomsten.  maatschappelijke tendensen en externe ontwikkelingen en uitdagingen.  Inbreng van objectieve bronnen – lokale profielschets (Vl Gew) en sociale situatieschets (Prov) en info Dexia.  Stadsadministratie, OCMW en politie.

7 Opstellen van een “memorandum”. Wat is memorandum wel ? Omgevingsanalyse. Administratie geeft op neutrale wijze input voor de uitwerking van toekomstige strategische nota = puur ambtelijk verhaal. Verkozen meerderheid voorzien van objectieve, transparante en voldoende informatie. Administratie wil expertise en inzichten ter beschikking stellen. Focus wordt gelegd op de toekomstige uitdagingen.

8 Opstellen van een “memorandum”. Wat is memorandum niet ? Geen doelstellingen en actieplannen (later, bij beleidskeuzes). Geen uitspraken over beleidskeuzes. Geen evaluatie van gemaakte beleidskeuzes uit de aflopende bestuursperiode. Ideeën niet opdringen (primaat van de politiek).

9 Uitwerken BBC stad Dendermonde. Uitwerken van een “participatietraject”.  Bevolkingsbevraging.  2.000 enquêtes.  Afronden in najaar 2012. Verdere uitdieping via focusgroepen.  Nog verder te bepalen.

10 Opstellen ZVP 2013 - 2017. “ Scanning en analyse “. Subjectieve bronnen.  Bevolkingsbevraging  November 2011 – juni 2012.  4.000 enquêtes, 1469 respondenten na Q controle  Over veiligheid en overlast.  Bevraging sleutelfiguren (nov 2011–jan 2012).  Wijkenquêtes (nov 2011-jan 2012).  Bevraging leden korps (nov 2011-jan 2012).  Signalen wijkinspecteurs (nov 2011-jan 2012).

11 Opstellen ZVP 2013 - 2017. Objectieve bronnen.  PCS – analyse in 2012.  Verkeersstatistieken.  Stuurborden huidige beleidsprioriteiten. Bepalen beleidskeuzes. ZVR 26 oktober 2012. Na gemeenteraadsverkiezingen ! Finaliseren ZVP – goedkeuring.

12 Concreet : afstemming BBC en ZVP. Bevolkingsenquête.  Afstemmen vragen op elkaar. Geen vragen over veiligheid/overlast in bevraging BBC.  Uitwisseling relevante signalen tussen politie en stad.

13 Concreet : afstemming BBC en ZVP. Memorandum en scanning en analyse.  Binnen BBC : bepalen domeinen, onderverdeeld in thema’s.  Per thema : werkgroep samenstellen met betrokken diensten.  Verantwoordelijke en procesbegeleider.  Methodiek en rapportage vastgelegd.  Politie participeert (evenals OCMW en AGB).

14 Werkdomeinen binnen BBC. Algemene Organisatie Grondgebiedzaken Mens en Welzijn Cultuur en Toerisme Veiligheid

15 Algemene Organisatie : thema’s. Personeel Informatica Infrastructuur Financiën Algemene organisatie en communicatie

16 Grondgebiedzaken : thema’s. Ruimtelijke ordening en economie Milieu Mobiliteit Water Wonen

17 Mens en Welzijn. Kind en jeugd Sociale dienstverlening Werken

18 Cultuur en Toerisme : thema’s. Cultuur en erfgoed Toerisme Verenigingsleven, vrije tijd en recreatie

19 Veiligheid. Beperkt tot scanning en analyse door politie. Aanvankelijk : veiligheid en leefbaarheid – overlapping met tal van andere domeinen. Vb : mobiliteit – verkeersveiligheid. gezinszorg – POS. milieubeleid – milieuhandhaving. Wonen/wijkontwikkeling – wijkwerking…. Keuze : politie participeert aan werkgroepen andere domeinen.  Geeft signalen.  Vangt signalen op - inbreng in scanning en analyse ZVP.

20 Participatie politie aan themagroepen. Informatica. Financiën. Ruimtelijke ordening Milieu Water Wonen Mobiliteit. Kind en jeugd. Sociale dienstverlening. Vereniging, vrije tijd en recreatie. Nota inzake infrastructuur.

21 Integratie BBC in ZVP. Vertegenwoordiger in themagroep geeft feed back aan beleidsmedewerker politie. 20 en 22 juni : toelichting besluiten door alle verantwoordelijken themagroepen in plenaire zitting. Augustus – september 2012 : verder finaliseren scanning en analyse in kader ZVP. Voorbereiden ZVR 26-10-2012 : beleidskeuzes nieuw ZVP.

22 Bedenkingen. Timing niet ideaal !  Geen gelijktijdige bepaling van alle prioriteiten (politie en andere beleidsdomeinen).  Nieuw bestuur : quid ? (bepalen prio ZVP).  Meenemen eventuele signalen uit bevolkingsenquête binnen BBC : te laat ! Positief :  Inzake scanning en analyse : afstemming.  Goede voorzet voor integraal veiligheidsbeleid in nieuwe legislatuur !


Download ppt "Afstemming politioneel beleid op BBC stad Dendermonde. Praktische aanpak."

Verwante presentaties


Ads door Google