De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Soortenbescherming Wet natuurbescherming Inwerkingtreding per 1 januari 2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Soortenbescherming Wet natuurbescherming Inwerkingtreding per 1 januari 2017."— Transcript van de presentatie:

1 Soortenbescherming Wet natuurbescherming Inwerkingtreding per 1 januari 2017

2 Doel bijeenkomst Provinciale omgevingsverordening (POV) voorleggen aan stakeholders ophalen aanvullingen en opmerkingen

3 Bevoegd gezag Provincie ontheffingen vrijstellingen Handhaving (her)introductie al elders in NL voorkomende soorten Rijk ontheffingen o.a. landelijke infrastructuur, militaire terreinen (her)introductie voor NL nieuwe soorten gedragscodes

4 Beschermde soorten Vogelrichtlijn I Habitatrichtlijn IV Verdrag van Bern I of II Verdrag van Bonn I andere soorten (3.10)

5 Vrijstelling Voor (3.10 Wnb soorten): ‘opzettelijk’ doden of vangen uitzetten ‘opzettelijk’ beschadigen of vernielen vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen Verstoren en verplaatsen zijn geen overtredingen!

6 Vrijstelling (verbodsbepalingen) Belangen ruimtelijke ontwikkelingen bestendig beheer, onderhoud land- en bosbouw bestendig beheer infrastructuur, kunstwerken en natuurbeheer bestendig beheer, onderhoud landschappelijke kwaliteiten

7 Vrijstellingslijst Drenthe (21) Zoogdieren aardmuis bosmuis dwergmuis dwergspitsmuis egel gewone bosspitsmuis haas huisspitsmuis konijn ondergrondse woelmuis ree rosse woelmuis tweekleurige bosspitsmuis veldmuis vos woelrat Amfibieën bastaardkikker bruine kikker gewone pad kleine watersalamander meerkikker

8 Das en Steenmarter Das blijft beschermd landbouwschade wordt vergoed (Faunafonds) beschermen landbouwpercelen (ingegraven raster) Steenmarter blijft beschermd gebiedsgerichte ontheffing op basis soortenbeheerplan gecertificeerde personen/bedrijven mogen vangen en uitzetten.

9 “Kleine marters” Wezel, hermelijn en bunzing niet vrijgesteld staat van instandhouding onduidelijk, zeer waarschijnlijk niet gunstig (rode lijst)

10 Vrijstellingen Toegestane middelen voor vangen fretten buidels kastvallen vangkooien kunstbouw (zonder vangmechanisme)

11 Overige artikelen Vrijstelling overzetten amfibieëntrek plaatsen lage rasters en emmers overzetten amfibieën Vrijstelling onderzoek & onderwijs vangen kikkerdril, eisnoeren padden opkweken tot metamorfose compleet uitzetten

12 Aanvullingen? Opmerkingen? Ideeën?Vragen?

13 EINDE


Download ppt "Soortenbescherming Wet natuurbescherming Inwerkingtreding per 1 januari 2017."

Verwante presentaties


Ads door Google