De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbevelingen inrichting plangebied Ossehaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbevelingen inrichting plangebied Ossehaar"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbevelingen inrichting plangebied Ossehaar
Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

2 Kaart van OSSEHAAR Weidevogelgebied Toekomstig natuurgebied
Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

3 Bestaande natuur in 2008: VOGELS
Weidevogels Kievit: 25 broedparen Grutto: 10 broedparen Scholekster: 4 broedparen Roofvogels Kerkuil Ransuil Steenuil Torenvalk Buizerd Bijzondere waarnemingen IJsvogel Wielewaal Gele kwikstaart(broedvogel) Patrijzen(broedvogel) Grote zilverreiger Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

4 Bestaande natuur in 2008: Aandachtsoorten planten: Watergentiaan Gele plomp Echte koekoeksbloem Kattestaart Kikkerbeet Klompjesvaren Moerasspirea Pijlkruid Struikheide Wilde Bertram Waterviolier Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

5 Bestaande natuur in 2008: Zoogdieren Reptielen + amfibieën
Behalve de gangbare soorten als egel, diverse soorten muizen/ratten, roofdieren(wezel, hermelijn) en konijnen komen hier ook de volgende soorten voor: Reeën Hazen Dwergvleermuizen Watervleermuizen Laatvliegers Reptielen + amfibieën Kleine hagedis Bruine kikker Groene kikker Gewone pad Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

6 Te beschermen natuurwaarden voor WEIDEvogels:
Laagst gelegen open gebied(zie foto‘s) bestemmen voor weidevogels. Door de hoge grondwaterstand en de rust in dit gebied, broeden hier jaarlijks zo’n 40 broedparen. Een heel goed weidevogelgebied die we het liefst zo laten. Zo mogelijk de weidevogelfunctie versterken door afspraken met boeren te maken over het beheer. Geen hoge bomen in dit gebied. Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

7 Te beschermen natuurwaarden voor zoogdieren en vogels:
Het historische pad dient behouden te blijven. Het pad biedt dekking en voedsel aan vogels en zoogdieren. Het wordt door vleermuizen gebruikt als vliegroute. De singelbegroeiing laten bestaan uit besdragend struweel als meidoorn, vlier, krent, enz. Geen eiken Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

8 Nieuwe natuur In een te ontwikkelen natuurzone(zie foto’s) van ongeveer 2 ha, grenzend aan de stadsrandzone(rondweg)kan plaats gemaakt worden voor een natuurterrein. Hiervoor dient de vruchtbare toplaag afgegraven te worden. Een deel wordt ingezaaid met maaisel uit bijv. het Drentse AA gebied; een deel zal braak liggen om de oorspronkelijke begroeiing terug te krijgen. In dit gebied zal minimaal één grote poel gegraven worden met mogelijkheid voor een wal voor ijsvogels en oeverzwaluwen. Binnen het gebied kan ook plaats gevonden worden voor een vleermuiswinterverblijf(zie foto). Het geheel zal gedeeltelijk omsloten worden door besdragende begroeiing. Daardoor zullen hier tal van vogels kunnen broeden of fourageren. Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

9 Vleermuisverblijf Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

10 Foto te ontwikkelen natuurgebied
Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

11 Foto te ontwikkelen natuurgebied
Een vijver of poel met wellicht educatieve mogelijkheden waar kinderen onder begeleiding met schepnetjes op onderzoek kunnen gaan. Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

12 Nieuwe Kansen voor planten en dieren
Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

13 Nieuwe kansen voor planten en dieren
Groene kikker Grote ratelaar Rietorchidee IJsvogel Torenvalk Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

14 Kleine watersalamander Wielewaal
Koekoek Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

15 Oeverzwaluwen Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

16 BLOEMRIJKE AKKERRANDEN
Door bloemrijke akkerranden(zie foto) aan te leggen, bieden we kansen aan patrijzen, kwartels, putters en nog vele soorten meer. Ook de insecten en vlinders varen hier wel bij. Maar ook voor de recreatie zoals fietsers en wandelaars zijn dergelijke randen van grote meerwaarde. Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008

17 SAMENVATTING AANBEVELINGEN:
Oude pad handhaven Weidevogelgebied handhaven en versterken Natuurvriendelijke oevers van aan te leggen sloten Bloemrijke akkerranden Nieuw natuurterrein grenzend aan stadsrand met: schraalland;poel;oeverzwaluwwand; vleermuisverblijf; besdragende struiken Geen uitbreiding van bebouwing in dit gebied Kansen: Educatieve functie van gedeelte natuurterrein Versterken van recreatie door aantrekkelijker landschap Behoud van historische waarden Samenwerken met bijv. zorgboerderij of project geestelijk gehandicapten wat betreft onderhoud natuurterrein RECREATIE + BOERENNATUUR + NATUUR zijn o.i. de peilers van dit gebied Natuur-en milieuvereniging 'Het Stroomdal' 2008


Download ppt "Aanbevelingen inrichting plangebied Ossehaar"

Verwante presentaties


Ads door Google