De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Weidevogelgebied Toekomstig natuurgebied Weidevogels Kievit: 25 broedparen Grutto: 10 broedparen Scholekster: 4 broedparen Roofvogels Kerkuil Ransuil.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Weidevogelgebied Toekomstig natuurgebied Weidevogels Kievit: 25 broedparen Grutto: 10 broedparen Scholekster: 4 broedparen Roofvogels Kerkuil Ransuil."— Transcript van de presentatie:

1

2 Weidevogelgebied Toekomstig natuurgebied

3 Weidevogels Kievit: 25 broedparen Grutto: 10 broedparen Scholekster: 4 broedparen Roofvogels Kerkuil Ransuil Steenuil Torenvalk Buizerd Bijzondere waarnemingen IJsvogel Wielewaal Gele kwikstaart(broedvogel) Patrijzen(broedvogel) Grote zilverreiger

4 Aandachtsoorten planten: Watergentiaan Gele plomp Echte koekoeksbloem Kattestaart Kikkerbeet Klompjesvaren Moerasspirea Pijlkruid Struikheide Wilde Bertram Waterviolier

5 Zoogdieren Behalve de gangbare soorten als egel, diverse soorten muizen/ratten, roofdieren(wezel, hermelijn) en konijnen komen hier ook de volgende soorten voor:  Reeën  Hazen  Dwergvleermuizen  Watervleermuizen  Laatvliegers Reptielen + amfibieën  Kleine hagedis  Bruine kikker  Groene kikker  Gewone pad

6 Laagst gelegen open gebied(zie foto‘s) bestemmen voor weidevogels. Door de hoge grondwaterstand en de rust in dit gebied, broeden hier jaarlijks zo’n 40 broedparen. Een heel goed weidevogelgebied die we het liefst zo laten. Zo mogelijk de weidevogelfunctie versterken door afspraken met boeren te maken over het beheer. Geen hoge bomen in dit gebied.

7 Het historische pad dient behouden te blijven. Het pad biedt dekking en voedsel aan vogels en zoogdieren. Het wordt door vleermuizen gebruikt als vliegroute. De singelbegroeiing laten bestaan uit besdragend struweel als meidoorn, vlier, krent, enz. Geen eiken

8 In een te ontwikkelen natuurzone(zie foto’s) van ongeveer 2 ha, grenzend aan de stadsrandzone(rondweg)kan plaats gemaakt worden voor een natuurterrein. Hiervoor dient de vruchtbare toplaag afgegraven te worden. Een deel wordt ingezaaid met maaisel uit bijv. het Drentse AA gebied; een deel zal braak liggen om de oorspronkelijke begroeiing terug te krijgen. In dit gebied zal minimaal één grote poel gegraven worden met mogelijkheid voor een wal voor ijsvogels en oeverzwaluwen. Binnen het gebied kan ook plaats gevonden worden voor een vleermuiswinterverblijf(zie foto). Het geheel zal gedeeltelijk omsloten worden door besdragende begroeiing. Daardoor zullen hier tal van vogels kunnen broeden of fourageren.

9

10

11 Een vijver of poel met wellicht educatieve mogelijkheden waar kinderen onder begeleiding met schepnetjes op onderzoek kunnen gaan.

12

13 Rietorchidee IJsvogel Torenvalk Grote ratelaar Groene kikker

14 Kleine watersalamander Wielewaal Koekoek

15 Oeverzwaluwen

16 Door bloemrijke akkerranden(zie foto) aan te leggen, bieden we kansen aan patrijzen, kwartels, putters en nog vele soorten meer. Ook de insecten en vlinders varen hier wel bij. Maar ook voor de recreatie zoals fietsers en wandelaars zijn dergelijke randen van grote meerwaarde.

17  Oude pad handhaven  Weidevogelgebied handhaven en versterken  Natuurvriendelijke oevers van aan te leggen sloten  Bloemrijke akkerranden  Nieuw natuurterrein grenzend aan stadsrand met: schraalland;poel;oeverzwaluwwand; vleermuisverblijf; besdragende struiken  Geen uitbreiding van bebouwing in dit gebied Kansen :  Educatieve functie van gedeelte natuurterrein  Versterken van recreatie door aantrekkelijker landschap  Behoud van historische waarden  Samenwerken met bijv. zorgboerderij of project geestelijk gehandicapten wat betreft onderhoud natuurterrein  RECREATIE + BOERENNATUUR + NATUUR zijn o.i. de peilers van dit gebied


Download ppt "Weidevogelgebied Toekomstig natuurgebied Weidevogels Kievit: 25 broedparen Grutto: 10 broedparen Scholekster: 4 broedparen Roofvogels Kerkuil Ransuil."

Verwante presentaties


Ads door Google