De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetsvoorstel Natuurbescherming gevolgen voor handhaving Tubbing Milieu-advies Handhaving in theorie en praktijk Mr. A.M.C.C.(Annemiek) Tubbing www.tubbingmilieuadvies.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetsvoorstel Natuurbescherming gevolgen voor handhaving Tubbing Milieu-advies Handhaving in theorie en praktijk Mr. A.M.C.C.(Annemiek) Tubbing www.tubbingmilieuadvies.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Wetsvoorstel Natuurbescherming gevolgen voor handhaving Tubbing Milieu-advies Handhaving in theorie en praktijk Mr. A.M.C.C.(Annemiek) Tubbing www.tubbingmilieuadvies.nl

2 Wetsvoorstel Natuurbescherming Friese netwerkdag 27-11-2014 2 Op weg naar de nieuwe natuurwet Juli 2008: evaluatie natuurwetgeving met kabinetsstandpunt Verbeteringen gewenst: oplossing is integratie van de 3 groene wetten tot 1 natuurwet? Consultatieversie internet d.d. 6 oktober 2011 29 juni 2012: kritisch advies RvS 17 augustus 2012: nader rapport EZ over advies 20 augustus 2012: wetsvoorstel ingediend: TK 33348 (‘ivm dreiging initiatiefwetsvoorstel TK’)

3 Op weg naar de nieuwe natuurwet Wetsvoorstel Natuurbescherming Friese netwerkdag 27-11-2014 3 Bezuinigingen en decentralisatie: EZ => prov 9 -10- 2012: wetsvoorstel controversieel Kabinet valt: stas Bleker => stas Dijksma 25-3-2013: initiatiefnota Mooi NL van Groen Links, PvdA en D66 Natuurtop 22 juni 2013: beschermen, maar ook benutten en beleven Nota van Wijzigingen ingediend op 18 juni 2014: streven iwt 1/1 of 1/7/2015, maar nog geen uitvoeringsregelgeving (1 amvb; 1 ministeriele regeling)

4 Wetsvoorstel Natuurbescherming Friese netwerkdag 27-11-2014 4 Paar hoofdlijnen Nbwet, ffwet en Boswet: integratie of samenvoeging? Uitgangspunt: nationaal = internationaal/Europees (geen nationale koppen). Gevolg: strikt beschermde soorten (VR/HR): nee, tenzij; overige soorten: ja, mits. Verschillende beschermingsregimes Verontrusten (art. 10 Ffwet) geschrapt. Gedragscodes blijven (dus ook de vrijstellingsregeling); EZ blijft bevoegd gezag voor goedkeuring. Bevoegd gezag voor ontheffingen ex art. 75 Ffwet ook naar provincies (thans RVO; voorheen DR). Provincies al bevoegd gezag voor beheer en schadebestrijding. Vergunning Nbwet: aanhaken bij omgevingsvergunning verplicht (vvgb) NB: wetsvoorstel Ow niet.

5 Knelpunten handhaving ‘Opzettelijk’ komt terug in groot aantal (maar niet alle) verbodsbepalingen => delictsbestanddeel Samenloop kleurloos opzet WED  boos opzet WvSv EU Hof van Justitie 30-1-2002; C-103/00, LJN AM0837 (Griekse schildpadden) ruim opzetbegrip (ruimer dan ‘ons’ voorwaardelijk opzet?). Zie ook EPR 13-9-2010 LJN BN678 (maaien/reekalveren) Zorgplicht alleen bestuursrechtelijk handhaafbaar Opzettelijk verstoren vogels mag, indien geen wezenlijke invloed op staat van instandhouding vogelsoort. Cumulatie? Wetsvoorstel Natuurbescherming Friese netwerkdag 27-11-2014 5

6 Vooruitlopen op wet Rechtbank Den Haag 17-11-2011 (BU4981): verontrusten/verstoren: vooruitlopen op nieuwe regelgeving (consultatieversie) mag? Geen hoger beroep ingesteld door OM. EPR Rechtbank Noord-Nederland 3-4-2014 (ECLI:NL:RBNNE:2014:1720): 10/11 Ffwet: opzet en wezenlijke invloed op staat van instandhouding vogelsoort. Wel hoger beroep ingesteld. Wetsvoorstel Natuurbescherming Friese netwerkdag 27-11-2014 6

7 Bestuurlijke strafbeschikking/boa EZ: bsb voor overtredingen (m.u.v. CITES en illegaal gekapt hout): relatief eenvoudig te bewijzen? Opzet als delictsbestanddeel Oplossing gezocht voor groene boa’s in dienst van particuliere werkgevers Brief EZ en V&J over groene boa’s d.d. 14 oktober 2014 (TK 28684 nr. 422) Wetsvoorstel Natuurbescherming Friese netwerkdag 27-11-2014 7

8 Afsluiting Brieven van Vereniging Politie Dieren- en Milieu- bescherming van 28/8 en 15/9/2014 aan TK – leden: https://www.politiedierenenmilieu.nl/nieuws/881- reactie-pdm-op-wetsvoorstel-natuurbescherming.html https://www.politiedierenenmilieu.nl/nieuws/881- reactie-pdm-op-wetsvoorstel-natuurbescherming.html => kritische vragen TW aan EZ 13-10-2014: zie TK 33348, nr. 7 Steun de Vereniging door lid te worden voor 30 euro per jaar. PDM richt zich op de samenwerking tussen alle kleursporen en toezicht/handhaving/opsporing Tijdschrift Dier & Milieu – 6x per jaar. Wetsvoorstel Natuurbescherming Friese netwerkdag 27-11-2014 8


Download ppt "Wetsvoorstel Natuurbescherming gevolgen voor handhaving Tubbing Milieu-advies Handhaving in theorie en praktijk Mr. A.M.C.C.(Annemiek) Tubbing www.tubbingmilieuadvies.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google