De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiden op rampen en crises’ OTO bijeenkomst Ir. Pieter A.C.L. Janssen 29 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiden op rampen en crises’ OTO bijeenkomst Ir. Pieter A.C.L. Janssen 29 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiden op rampen en crises’ OTO bijeenkomst Ir. Pieter A.C.L. Janssen 29 januari 2009

2

3 Goede gezamenlijke voorbereiding Ziekenhuizen Traumacentrum Huisartsen(posten) Ambulancediensten Meldkamers GGD-en Overige ROAZ-partners Ramptyperingen conform Leidraad Maatramp Processen GSH, POG, PSHOR ROAZ

4 Goede gezamenlijke voorbereiding Traumacentra maken met andere partijen binnen Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) gezamenlijk: □risico analyse □ meerjaren OTO-beleidsplan □ OTO-jaarplannen

5 Risico analyse; kansen op verbeteringen Concurrentie tussen regio’s past niet in landelijke aanpak Maximale kruisbestuiving Gebruik wat al bestaat Partijen aan tafel krijgen Waar zijn verbeteringen binnen de keten te behalen door gerichte inzet van OTO-stimuleringsgelden, zodat ketenpartners ‘samen’ beter zijn voorbereid op rampen en crises?

6 Meerjaren OTO beleidsplan In een meerjaren OTO-beleidsplan leggen de ROAZ-ketenpartners samen de beleidsvoornemens vast voor opleiden, trainen en oefenen om als zorgsector beter voorbereid te zijn op rampen en crises. Dit beleidsplan verheldert voor betrokken partijen waar de accenten de komende tijd liggen en richt de blik op de toekomst.

7 Meerjaren OTO beleidsplan OTO jaarplannen Het jaarplan, heeft het karakter van een werkplan en is een concrete uitwerking van het beleidsplan. Wie gaat wat doen het komende jaar (en wat gaan we niet doen) op basis van concrete, haalbare, meetbare en inspirerende doelen.

8 Verantwoording 1.Per instelling jaarlijks verantwoording van OTO-gelden aan VWS via jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2.Vanuit LvTC jaarlijkse rapportage (gedurende looptijd convenant), als onderdeel van ROAZ-rapportage

9 Evaluatie 1.Evaluatie van uitvoering en werking van het convenant over 2008, 2009 en 2010 vindt plaats in 1 e kwartaal 2011

10 Het wiel zelf (opnieuw) uitvinden? Leren van elkaar Verzamelen en uitwisselen goede voorbeelden Organiseren van overleg Ontwikkelen tools, formats ter ondersteuning van de regio’s Stimuleren innovatie, ontwikkelingen Landelijke Ondersteuningsconstructie

11 Periodiek Overleg Regionale OTO-coördinatoren (RC overleg) 11 ROAZ-Regio’s Eerste contouren opzet structuur Risico analyse Meerjaren beleidsplan OTO jaarplan Best practices uitwisselen evaringen Regionale procesaanpak en opzet Prog.raden koepel organisaties Expertise centra Gerelateerde Programma’s/ Projecten Borging Afspraken Ervaringen Formats Stuurgroep (rapportage) Landelijke Communicatie Disseminatie Regio rapportages


Download ppt "‘Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiden op rampen en crises’ OTO bijeenkomst Ir. Pieter A.C.L. Janssen 29 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google