De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie is waar goed in? Ellen Mogendorff. Geen belangenverstrengeling Ik, of een familielid in de eerste graad, heb geen significant financieel belang bij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie is waar goed in? Ellen Mogendorff. Geen belangenverstrengeling Ik, of een familielid in de eerste graad, heb geen significant financieel belang bij."— Transcript van de presentatie:

1 Wie is waar goed in? Ellen Mogendorff

2 Geen belangenverstrengeling Ik, of een familielid in de eerste graad, heb geen significant financieel belang bij of ander belang met een commercieel product /organisatie dat direct of indirect een relatie heeft met het wetenschappelijk programma Ik bespreek geen commerciële producten, of experimenteel gebruik van een product dat niet is goedgekeurd voor dit gebruik gedurende de presentatie tijdens het wetenschappelijke programma.

3 Inhoud presentatie  Ontstaan TOPGGz  Missie, focus en positionering  Infrastructuur stichting  Lidmaatschap

4 Reden ontstaan  Noodzaak/ behoefte vanuit het veld  Bescherming tegen marktwerking  Maar ook: kansen voor marktwerking  Keurmerk = kwaliteitsgarantie  Ontsluiten informatie ‘wie waar goed in is’

5 Missie  Topklinische- en topreferente zorg binnen de ggz bevorderen, stimuleren en faciliteren zodat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben, transparant, toegankelijk en beschikbaar is en voldoet aan hoogwaardige kwaliteitscriteria.

6 Stratificatie van de ggz

7 STZ-ziekenhuizen  Criteria geïnspireerd door “samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen” ( STZ):  STZ zorg : tussen academische en basale zorg  STZ richt zich op het gehele ziekenhuis als ‘opleidingshuis’ versus:  TOPGGz richt zich primair op (topklinische) doelgroepgerichte patiëntenzorg

8 TOPGGz samengevat:  Derde lijnsfunctie (patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen die geen of onvoldoende baat hebben bij 2 e lijns ggz zorg)  Topreferent (‘centre of excellence, last resort’)  Topklinische productontwikkeling  Topklinische zorginnovatie

9 Focus  Patiëntenzorg (verbeteren)  Professionals (stimuleren en motiveren)  Ggz-instellingen (ambitie)  Ggz als geheel (imago, transparantie, trends)

10 Positionering  Geen HKZ !  Naar schatting 5% van de GGZ  Zowel klinisch als ambulant  Afhankelijk van doelgroep ook geografische spreiding TOPGGz-afdelingen  Ook bedoeld voor academische centra!!

11 Infrastructuur  Bestuur: Lentis, Rivierduinen, Altrecht, Parnassia Bavo Groep, De Viersprong  Onafhankelijk voorzitter  Directie en bureau  Adviesraad  Ledenraad (vanaf 2009)  Visitatiecommissie  Commissie Financiën  Commissie Onderzoek, Innovatie en disseminatie  Commissie PR en Communicatie

12 Visitatiecommissie  Taak:  Uitvoeren visitaties op neutrale en professionele wijze (conform gedragscode)  Evalueren criteria en procedure  Commissie:  Onafhankelijk voorzitter prof. dr. W. van Tilburg  Groot aantal professionals c.q. ‘zwaargewichten’

13 Commissie Financiën  Doel: bewerkstelligen van een structurele financiering voor TOPGGz- afdelingen  Stand van zaken (april 2009):  Analyse cijfers i.s.m. Cap Gemini, DBC- onderhoud  Geagendeerd op Bestuurlijk Overleg GGZ  Verankering in DBC-structuur met opslag?

14 PR en Communicatie  Initiatief goed en sterk op de kaart zetten  Website : www.topggz.nl  Database: ‘wie is waar goed in’ (ontsluiten van informatie over TOPGGz-afdelingen)

15 Lidmaatschap  Verwerven keurmerk= lidmaatschap  Meewerken aan ontwikkeling TOPGGz  Uitwisselen kennis en expertise  Stimulerend voor professionals  Statusverhogend voor instelling  Wellicht extra financiering……?  Contributieregeling

16 Voor meer info: WWW.TOPGGZ.NL


Download ppt "Wie is waar goed in? Ellen Mogendorff. Geen belangenverstrengeling Ik, of een familielid in de eerste graad, heb geen significant financieel belang bij."

Verwante presentaties


Ads door Google