De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisnetwerk CVA Nederland Samenwerking Ketencoördinatoren en Knowledge Brokers George Beusmans. Ha &BL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisnetwerk CVA Nederland Samenwerking Ketencoördinatoren en Knowledge Brokers George Beusmans. Ha &BL."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisnetwerk CVA Nederland Samenwerking Ketencoördinatoren en Knowledge Brokers George Beusmans. Ha &BL

2 Doelstelling Toekomst CVA zorg – Zorg beter en transparant – Richtlijnen, protocollen en standaarden – Benchmarking ahv kwaliteitscriteria en structuur enquête – Accreditatie met verbeterprojecten – Kwaliteitstoetsing / audits

3 MEETBAAR BETERE ZORG VOOR DE CVA PATIËNT Cruciaal

4 grote behoefte aan kwaliteitsverbetering zorg in het algemeen, – Overheid hoe langer hoe kritischer: zorg doeltreffender, doelmatiger en transparant – Zorgverzekeraar, toename kosten: sturing marktwerking, mogelijk prefered providers – Professionals, behoefte zorgverbetering, heft in eigen hand, implementatie CBO richtlijn en Zorgstandaard Er moet iets veranderen, breed gedragen behoefte vandaar: Just in time

5 Knowledge Brokers Netwerk Doelstelling Start en organisatie 2012 Werkwijze Knowledge Brookers just in time

6 Knowledge Brokers Netwerk Doelstelling Ondersteuning ziekenhuizen en revalidatiecentra en nu ketenbreed bij de implementatie van richtlijnen. Richtlijnen CBO, medische, paramedische en verpleegkundige richtlijnen en ketenbrede zorg- standaarden Implementatie moeilijk en vraagt inspanning, goede planning, verandering in de organisatie van de zorg en attitude en werkwijze van professionals

7 Knowledge Brokers Netwerk start en organisatie Start met steun van VWS /ZONMW RC de Hoogstraat Utrecht Anne Visser RA en Mia Willems, zorgwetenschapper 3 centrale bijeenkomsten per jaar, scholing, themakeuze en terugrapportage. thema revaliderend werken Na 1 e jaar onder subsidie toch vrijwel iedereen doorgegaan

8 Participanten Deelnemers - ziekenhuizen (11) en revalidatiecentra (10) CVA Professionals /Knowledge brokers -Verpleegkundigen en paramedici (vnl. fysiotherapeuten en ergotherapeuten) -opleiding neurorevalidatie en projectmatig werken Verklaring van deelname

9 Werkwijze Knowledge Brokers Scholingsmogelijkheden algemeen – Literatuur – Digitaal – Ex-cathedra – Groepen Als beste – Peer evaluation en education Dus Knowledge Brokers: juiste methode

10 Evaluatie 2012 Zeer positief deelnemers en organisatie Iedereen wil doorgaan Als thema’s binnen revaliderend werken *weekendbehandeling in RC en ZHS *werken met oefenboek *werken met maaltijdgroep

11 Ondersteuning Knowledge Brokers door Kennisnetwerk CVA NL – Integratie in Werkgroep Opleiding en Scholing – Eigen plaats op Website mn ook voor interactie – Samen keuze te implementeren themas – Ondersteuning in organisatie – Financiële ondersteuning

12 Cruciaal samenwerking met Ketencoördinatoren Ketencoördinator is de kurk waarop de keten drijft Van groot belang samenwerking Knowledge Brokers met Werkgroep Ketencoördinatoren en WOS

13 Groeimodel Doelstelling: verbeteren van kwaliteit van zorg aan patiënten met CVA Uitbreiding naar zoveel mogelijk ketens in het land Uitbreiden naar alle schakels in keten (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, thuiszorg) Samenwerking ketencoördinator (organisatie, proces) en kb-er (inhoudelijk) en kwaliteitsfunctionaris Afstemming landelijk en met ketenstuurgroep Kennisnetwerk informeert over ‘good practices’

14 Groeimodel Aansluiten bij scholing (neurorevalidatie) en verbeteringen/vernieuwingen in CVA ketens Inzetten van E-learning Uitwisseling kennis/informatie binnen en tussen ketens Ketencoördinator en Kb’ers hebben stimulerende/ coördinerende rol

15 Mogelijkheden samenwerking in kennisuitwisseling – Binnen eigen discipline – Interdisciplinair – Tussen enkele instellingen – Ketenbreed

16 Themakeuze Uitgangspunt zoveel mogelijk evidence based Thema’s kunnen zijn: * centraal bv. zorgstandaard aspecten inhoudelijk * aansluitend op structuur enquête * patiënt geörienteerd

17 Jullie mening over voorstel /discussie In eigen keten geschoolde zorgverleners ‘voorlopers’ selecteren, bv. 2 per keten. Per schakel bv 2 volgers toevoegen.KB’er specifieke doelgroep of breder? Voorloper Kb-ers zijn ‘implementatiedeskundigen’. Landelijke scholing over projectmatig werken /implementeren. Vrijstelling vanuit instelling met steun Uitwisseling van kennis/ervaring in regionale/ provinciale bijeenkomsten Inzet Kb-er afhankelijk van bv. aantal patiënten Willen ketens meedoenGefaseerde aanpak


Download ppt "Kennisnetwerk CVA Nederland Samenwerking Ketencoördinatoren en Knowledge Brokers George Beusmans. Ha &BL."

Verwante presentaties


Ads door Google