De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lunchlezing 9 juni 2016 Wetsvoorstel Private kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lunchlezing 9 juni 2016 Wetsvoorstel Private kwaliteitsborging voor het Bouwen."— Transcript van de presentatie:

1 Lunchlezing 9 juni 2016 Wetsvoorstel Private kwaliteitsborging voor het Bouwen

2 1. Inleiding, stand van zaken 2. Het stelsel / de rol van de overheid 3. Voorlopige impactanalyse OD 4. En nu?

3

4 Stand van zaken Wetsvoorstel 18 april 2016 - wetsontwerp naar de 2 e Kamer 26 april 2016 - voorstel voor een hoorzitting Verder de normale procedure 7 juni 2016 - Kamerleden leveren hun vragen in bij minister (schriftelijk verslag) ? – de Minister reageert op de vragen middels een nota naar aanleiding van dit verslag

5 ? - na ontvangst van de reactie van de Minister plant de Commissie het rondetafelgesprek met belanghebbenden, niet eerder dan september ? - plenair kamerdebat waarin amendementen kunnen worden voorgesteld ? - na aanneming gaat de wet door naar Eerste Kamer

6 Waarom ook alweer? verbetering van de bouwkwaliteit versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de bouwers voor de bouwkwaliteit versterking van de positie van de bouwconsument

7 Welke wetten? Woningwet WABO Burgerlijk Wetboek AMvB en uitvoeringsregeling

8 Toets en toezicht aan Bouwbesluit 2012 naar private partijen Kern van stelsel: kwaliteitsinstrument Te hanteren door de private kwaliteitsborger Er komt een autoriteit bouwkwaliteit (een zelfstandig bestuursorgaan ZBO), valt onder ministerie en houdt toezicht op het stelsel

9 De invoering gaat stapsgewijs Alleen nieuwbouw en verbouw Publiek (bij de overheid) blijft: Ruimtelijke ordening (bestemmingsplan), welstand, bouwveiligheid en Bestaande bouw, sloop en gebruik

10 Nieuwe taken Check op: toepassing juiste kwaliteitsborgingsinstrument aanwezigheid juiste kwaliteitsborger verklaring bouwwerk conform Bouwbesluit as-built dossier en verwerken informatie

11 2017 Bouwbesluittoetsvrij, onafhankelijk van het nieuwe stelsel 2018 Op 1 januari risicoklasse 1 privaat Op 1 januari wijzigt het B.W. 2021 Evaluatie en eventueel privaat gaan van klasse 2 en 3

12 Het stelsel, partijen en hun rollen Toelatingsorganisatie Instrumentaanbieder Kwaliteitsborger Vergunninghouder en bevoegd gezag Veiligheidsregio’s en brandweer Bevoegd gezag 12

13

14 Toezicht door de toelatingsorganisatie Sancties Wat als instrument voor kwaliteitsborging niet goed wordt toegepast

15 Handhaving door het bevoegd gezag in het nieuwe stelsel Handhaving tijdens de bouw op grond van de zorgplicht en rechtstreeks werkende voorschriften Handhaving na de gereedmelding Rechtsbescherming vergunningaanvrager/-houder (Derde)belanghebbenden

16 Open einden Overgang nieuw stelsel (afbreuk risico’s) Betaalbaarheid en financierbaarheid Rol bevoegd gezag Niveau handhaving bestaande bouw Borging specifieke lokale deskundigheid (funderingsherstel) Toezicht op delen die bij verbouwing niet fysiek worden veranderd Afstemming monumenten, brandveilig gebruik, bouw- en sloopveiligheid Inpassing wet VTH en Omgevingswet

17

18 Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken Aanbouw of bijgebouw, lager van 5 meter Dakkapel Dakraam, daklicht, etc. Kozijn(invulling) of gevelpaneel Zonwering, rolhek, luik of rolluik Verandering (verbouw), mits geen verandering van draagconstructie of brandcompartimentering Tuinmeubilair; Collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking Sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik Erf- of perceelafscheiding Vlaggenmast. Gewoon onderhoud

19 IMPACTanalyse op de OD : Bouwbesluittoetsvrij Ergens in 2017 Kan (snel) worden ingevoerd omdat hiervoor geen privaat stelsel hoeft te functioneren Impact vergunningen en toezicht : marginaal Impact constructeurs : 5% (capaciteit), veel van dit type aanvragen in Stadsdelen en Haarlemmermeer

20 Gevolgklasse 1 Grondgebonden woonfunctie (niet in woongebouw), behalve voor zorg of kamergewijze verhuur Industriefunctie voor ten hoogste 10 personen en niet meer dan twee bouwlagen Bovengronds gelegen bouwwerk geen gebouw zijnde niet hoger dan 20 meter en bij een infrastructurele alleen bij langzaam verkeer. Uitgezonderd –Als een gebruiksvergunningen (brandveilig gebruik) of - gebruiksmelding vereist –Als sprake van een gelijkwaardigheid in verband brandveiligheid of constructieve veiligheid

21 IMPACTanalyse op de OD : gevolgklasse 1 Per 1 januari 2018 Impact vergunningen - < 5% Impact toezicht : 5% - 10% Impact constructeurs : 25% - 30%, veel van dit type aanvragen in Stadsdelen en Haarlemmermeer Door na-ijleffect, met name toezicht en constructeurs, impact eerste jaren na 2018 lager

22 IMPACTanalyse OD : gevolgklasse 2 en 3 In 2021 of later Alle overige bouwwerken (inclusief tunnels) Invoering na evaluatie van de invoering gevolgklasse 1 De gehele bouwtechnische toets/toezicht is dan privaat Impact vergunningen : 20%– 25% Impact toezicht : 45% - 55 % Impact constructeurs : 75% - 85% Dit is inclusief de vorige percentages

23 Impact PKB voor afdeling vergunningen bouwvergunningen, deel dat niet privaat gaat overige taken, die niet privaat gaan bouwvergunningen, deel dat privaat gaat in …. 20172018 2021 of later

24 Impact PKB voor afdeling toezicht bouwvergunningen, deel dat niet privaat gaat overige taken, die niet privaat gaan bouwvergunningen, deel dat privaat gaat in …. 20172018 2021 of later

25 Impact PKB voor afdeling constructeurs bouwvergunningen, deel dat niet privaat gaat bouwvergunningen, deel dat privaat gaat in …. 2017 2018 2021 of later

26 Wat nu?

27 Balanceren op een slap koord Voorbereiden wat kan maar niets onomkeerbaars doen

28 Eerste stappen Onderzoeken gevolgen en opties, uitwerken van scenario’s en een visie op het geheel Eerst intern en daarna in overleg met opdrachtgevers en DB

29 Beïnvloeding Voorlichting Kennisdelen en informeren

30 VRAGEN


Download ppt "Lunchlezing 9 juni 2016 Wetsvoorstel Private kwaliteitsborging voor het Bouwen."

Verwante presentaties


Ads door Google