De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perspectief beschermd wonen en opvang Raadscommissie gem. Dordrecht 8-3-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perspectief beschermd wonen en opvang Raadscommissie gem. Dordrecht 8-3-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Perspectief beschermd wonen en opvang Raadscommissie gem. Dordrecht 8-3-2016

2

3 Visie: vermaatschappelijking Beschermd wonen is maatschappelijke ondersteuning (WMO) Zelfbepaling en positieve gezondheid richtinggevend Populatie BW: ernstig verstoorde zelfregulering en herstel daarvan Kernfuncties: BW: asiel, herstel, transitie Wonen in de wijk is vertrek- en eindpunt (inclusie) Inzet op herstel en maatschappelijke participatie Geïntegreerd, inclusief wonen is de sleutelopgave. Het bovenstaande kan alleen plaatsvinden onder condities.

4 Condities realisatie inclusie (1) 1. Realiseren breed ondersteuningscontinuüm in de WMO, door:  Samenhangend en gevarieerd aanbod, m.n. ook intensieve ambulante begeleiding en gespecialiseerde zorg (bv via F-ACT)  PGB’s, mits voldoende zelfregie (ouders)  Dagbesteding inbouwen (met rol vrijwilligers)  Cliëntondersteuning, over het hele traject  Inzet gespecialiseerde psychiatrische expertise in voorveld.

5 Condities realisatie inclusie (2) 2. Borgen kwaliteit en vraaggerichtheid ondersteuning door kwaliteitsstandaard (mede vanuit cliëntenperspectief, zowel inhoudelijk als m.b.t. organisatie zorgcontinuüm). Inzet ervaringsdeskundigen/naasten 3. Samenwerking gemeenten-zorgverzekeraars, vooral voor combinatie begeleiding en behandeling (GGz, persoonlijke verzorging), indicatievrij snel op/afschalen 4. Beschikbaarheid geschikte huisvesting door inzet middelen voor onrendabele top op woonprojecten voor begeleid zelfstandig wonen.

6 Gemeentelijke samenwerking: focus? Gemeentelijke samenwerking vloeit voort uit regionale niveau van BW- voorzieningen, afstemming met regionale aanbieders (m.n. GGz-F-act) en vanwege grotere inkoopkracht van gemeentelijke regio. Deze samenwerking kan de volgende onderwerpen bevatten: Voorzieningen Beschermd wonen en Opvang (smal) Opbouw zorgcontinuüm (breed) Toegankelijkheid voor cliënten Besteden budgetten Contracteren aanbieders Samenspraak met cliënten Inkoop/financiële administratie.


Download ppt "Perspectief beschermd wonen en opvang Raadscommissie gem. Dordrecht 8-3-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google