De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slide 2 Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken www.psy107.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slide 2 Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken www.psy107.be."— Transcript van de presentatie:

1

2 Slide 2

3 Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken www.psy107.be

4 Slide 4 Psy107 ??? F Een project over drie jaar F Vanuit een samenwerking tussen diverse bevoegde overheden, gemeenschappen en gewesten F Om via het realiseren van netwerken tussen zorgvoorzieningen, het ontwikkelen van zorgcircuits en het intensifiëren van de samenwerking tussen intramurale en extramurale voorzieningen F Mensen zoveel als mogelijk in hun eigen leefwereld en sociale context ondersteuning te bieden F De wettelijke basis lezen we in art. 11 van de Ziekenhuiswet F De financieringstechniek om dit mogelijk te maken staat beschreven in art. 107 van diezelfde Ziekenhuiswet

5 Slide 5 Argumentatie… n Nood aan een betere geestelijke gezondheid n Een erg gevarieerd aanbod van hulpverlening n Een om historische reden erg grote capaciteit van residentieel aanbod GGZ n Tendens naar een systematische afbouw van dit residentieel GGZ-aanbod n Tendens naar een meer gemeenschapsgerichte zorg n En daarom… n Verderbouwend op reeds bestaande initiatieven n Maar ook een beetje gestimuleerd door succesvolle voorbeelden in het buitenland n Moeten we komen tot een vernieuwd model van organisatie van geestelijke gezondheidszorg n Waarin ten minste 5 kernfunctie worden uitgebouwd

6 Slide 6

7 Slide 7 Argumentatie… n Nood aan een betere geestelijke gezondheid n Een erg gevarieerd aanbod van hulpverlening n Een om historische reden erg grote capaciteit van residentieel aanbod GGZ n Tendens naar een systematische afbouw van dit residentieel GGZ-aanbod n Tendens naar een meer gemeenschapsgerichte zorg n En daarom… n Verderbouwend op reeds bestaande initiatieven n Maar ook een beetje gestimuleerd door succesvolle voorbeelden in het buitenland n Moeten we komen tot een vernieuwd model van organisatie van geestelijke gezondheidszorg n Waarin ten minste 5 kernfunctie worden uitgebouwd

8 Slide 8 Toekomstig model voor GGZ volgens artikel 107

9 Slide 9 n Functie 1 = activiteiten m.b.t. preventie, promotie van de GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling o aanmelding, indicatiestelling, eerste interventie… o in nauwe samenwerking met 1ste lijnszorg o niet via artikel 107 n Functie 2 = ambulante intensieve behandelteams in de thuisomgeving o voor acute en chronische problemen o mobiel, onmiddellijk en intensief o aangepaste duur o via artikel 107

10 Slide 10 n Functie 3 = o psychosociale rehabilitatie(teams): werken aan herstel en sociale inclusie, ontwikkelen van vaardigheden om autonoom in het dagdagelijkse leven te kunnen functioneren o minder intensieve zorg dan functie 2 o art. 107 n Functie 4 = intensieve residentiële behandelunits o intensifiëren van residentiële gespecialiseerde zorg: observatie, diagnosestelling, intensieve behandeling (acute en chronische patiënten) o hulpverlening in eigen leef- of woonomgeving is niet aangewezen o art. 107 n Functie 5 = specifieke woonvormen o gestabiliseerde chronische psychiatrische problematiek o beperkte mogelijkheden tot integratie in de maatschappij o Niet via art. 107

11 Slide 11 Methodiek n Projectoproep medio mei 2010 n Indien we wensen deel te nemen: interesse doorgeven tegen 30 juni 2010 n Indienen project 31 oktober 2010 n Geen nieuwe voorzieningen maar netwerken van bestaande voorzieningen (structuren en middelen), gestuurd door een coördinatievergadering n Elk netwerk wordt samengesteld uit de vijf eerder gedefinieerde functies. n Afbakening van regio en doelgroep n Financieringstechniek = flexibele inzet van ziekenhuismiddelen n Aanstelling van een netwerkcoördinator

12 Slide 12 Financiering en middelenallocatie n Financiële afhandeling via Budget Financiële Middelen OPZ Geel n Principes van de financiering:  Inbreng eigen middelen  Afbouw van bedden met behoud BFM  Bijkomende financiering psychiater uit project  Extra inbreng van de partners

13 Projectvoorstel Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen


Download ppt "Slide 2 Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken www.psy107.be."

Verwante presentaties


Ads door Google