De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken

4 Psy107 ??? Een project over drie jaar
Vanuit een samenwerking tussen diverse bevoegde overheden, gemeenschappen en gewesten Om via het realiseren van netwerken tussen zorgvoorzieningen, het ontwikkelen van zorgcircuits en het intensifiëren van de samenwerking tussen intramurale en extramurale voorzieningen Mensen zoveel als mogelijk in hun eigen leefwereld en sociale context ondersteuning te bieden De wettelijke basis lezen we in art. 11 van de Ziekenhuiswet De financieringstechniek om dit mogelijk te maken staat beschreven in art. 107 van diezelfde Ziekenhuiswet

5 Argumentatie… Nood aan een betere geestelijke gezondheid
Een erg gevarieerd aanbod van hulpverlening Een om historische reden erg grote capaciteit van residentieel aanbod GGZ Tendens naar een systematische afbouw van dit residentieel GGZ-aanbod Tendens naar een meer gemeenschapsgerichte zorg En daarom… Verderbouwend op reeds bestaande initiatieven Maar ook een beetje gestimuleerd door succesvolle voorbeelden in het buitenland Moeten we komen tot een vernieuwd model van organisatie van geestelijke gezondheidszorg Waarin ten minste 5 kernfunctie worden uitgebouwd

6

7 Argumentatie… Nood aan een betere geestelijke gezondheid
Een erg gevarieerd aanbod van hulpverlening Een om historische reden erg grote capaciteit van residentieel aanbod GGZ Tendens naar een systematische afbouw van dit residentieel GGZ-aanbod Tendens naar een meer gemeenschapsgerichte zorg En daarom… Verderbouwend op reeds bestaande initiatieven Maar ook een beetje gestimuleerd door succesvolle voorbeelden in het buitenland Moeten we komen tot een vernieuwd model van organisatie van geestelijke gezondheidszorg Waarin ten minste 5 kernfunctie worden uitgebouwd

8 Toekomstig model voor GGZ volgens artikel 107

9 aanmelding, indicatiestelling, eerste interventie…
Functie 1 = activiteiten m.b.t. preventie, promotie van de GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling aanmelding, indicatiestelling, eerste interventie… in nauwe samenwerking met 1ste lijnszorg niet via artikel 107 Functie 2 = ambulante intensieve behandelteams in de thuisomgeving voor acute en chronische problemen mobiel, onmiddellijk en intensief aangepaste duur via artikel 107

10 Functie 4 = intensieve residentiële behandelunits
psychosociale rehabilitatie(teams): werken aan herstel en sociale inclusie, ontwikkelen van vaardigheden om autonoom in het dagdagelijkse leven te kunnen functioneren minder intensieve zorg dan functie 2 art. 107 Functie 4 = intensieve residentiële behandelunits intensifiëren van residentiële gespecialiseerde zorg: observatie, diagnosestelling, intensieve behandeling (acute en chronische patiënten) hulpverlening in eigen leef- of woonomgeving is niet aangewezen Functie 5 = specifieke woonvormen gestabiliseerde chronische psychiatrische problematiek beperkte mogelijkheden tot integratie in de maatschappij Niet via art. 107

11 Methodiek Projectoproep medio mei 2010
Indien we wensen deel te nemen: interesse doorgeven tegen 30 juni 2010 Indienen project 31 oktober 2010 Geen nieuwe voorzieningen maar netwerken van bestaande voorzieningen (structuren en middelen), gestuurd door een coördinatievergadering Elk netwerk wordt samengesteld uit de vijf eerder gedefinieerde functies. Afbakening van regio en doelgroep Financieringstechniek = flexibele inzet van ziekenhuismiddelen Aanstelling van een netwerkcoördinator

12 Financiering en middelenallocatie
Financiële afhandeling via Budget Financiële Middelen OPZ Geel Principes van de financiering: Inbreng eigen middelen Afbouw van bedden met behoud BFM Bijkomende financiering psychiater uit project Extra inbreng van de partners

13 Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen
Projectvoorstel Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen


Download ppt "Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google