De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgzwaartebekostiging Ledenbijeenkomst 19 november 2009 Door:Hans Cosijnse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgzwaartebekostiging Ledenbijeenkomst 19 november 2009 Door:Hans Cosijnse."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgzwaartebekostiging Ledenbijeenkomst 19 november 2009 Door:Hans Cosijnse

2 Recente ontwikkelingen  Onderhoud 2009 (t.b.v. beleidsregels 2010)  Technisch Overleg Nza  Commissie Care Nza 17/06/09: Beleidsregels 2010  Monitoring 2009  Knelpuntenlijst (signalering en prioritering)  Kerngroep overleg ZZB (adressering/planning/uitvoering onderhoud)  Begeleidingscommissie ZZB  WOB procedure transparantie  Bezwaarprocedures: knelpunten en herallocatiegevolgen  Onderhoud 2010 (t.b.v. beleidsregels 2011)  Onderhoud 2011 (t.b.v. beleidsregels 2012)

3 Terugblik onderhoud 2009 (t.b.v. beleidsregels 2010) Veel knelpunten zijn (grotendeels) opgelost:  Extreme zorgzwaarte  toevoeging ZZPVG5  toevoeging ZZPLVG4  instellingsbijdrage van 20% wordt efficiencykorting van 10%  Observatie (2010)  geen begrenzing behandelperiode  toeslag is mogelijk op alle VG en LVG ZZP’s  MFC (2010)  forse verruiming behandelperiode (tot 3 jaar)  toeslag is mogelijk op ZZPVG6 & ZZPVG7 en alle LVG ZZP’s

4 Terugblik onderhoud 2009 (t.b.v. beleidsregels 2010)  Ademhalingsondersteuning (2010)  toeslag 20.000 euro per client per jaar op alle LG ZZP’s  Dagbestedingsprestatie kindEMG  nieuw speciaal tarief Dagbesteding ZZP5 kindEMG 88,32 (was 54,75) per dagdeel  Crisisplaatsen  speciaal tarief voor crisisplaatsen (ZZP VG6 +/- BH en LVG4)  declaratie mogelijk voor onbezette plaatsen

5 Terugblik onderhoud 2009 (t.b.v. beleidsregels 2010)  Frictie / leegstand  tijdelijke overgangsregeling is toegezegd  individuele afspraak met zorgkantoor  toekomst is dat leegstand behoort tot economisch bedrijfsrisico; dan komt er een vaste tariefscomponent voor leegstand  Epilepsie  de 2 epilepsie-instellingen krijgen een lumpsumtoeslag in de rekenstaat bovenop ZZP-budget om huidig budget te bereiken.  Volledig pakket thuis  de nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de ZZP-tarieven minus enkele wooncomponenten en artikel 15BZA  Tarief ZZP SGLVG-Behandeling  het tarief is opgehoogd door af te zien van totale rondrekening met VG

6 Onderhoud 2010 (t.b.v. 2011)  Regie VWS  Kerngroep (agendering, planning, voortgang)  Onderzoeken (HHM, KPMG, Regioplan) en analyse  Technisch Overleg  Commissie Care NZa  Onderhoudscomponenten:  ZZP’s  Tarieven  Toeslagen  Systematiek

7 Onderhoudspunten 2010 (t.b.v. 2011)  Herallocatie dagbesteding LG en stand-alone voorzieningen  Dagbestedingstarief LG  Kindtoeslag voor woonzorg  ZZP VG 5 (MCG)  Behandeling (tijd en toelating)  Epilepsie  Extreme zorgzwaarte  Dagtarief voor verblijf tijdelijk (o.a.logeren) / opl.2010??  Ademhalingsondersteuning  Ontwikkeling vouchersystematiek  Harmonisatie / registratie aan- en afwezigheid

8 Onderhoud 2011 (t.b.v. 2012)  Regie NZa  Onderwerpen (start 2010):  ZZPtarieven  Differentiatie functietarieven  Differentiatie verblijfscomponent  Differentiatie ureninzet (o.a. BH)  Afschaffing nacalculatie vervoer  Harmonisatie ZZP’s tussen sectoren  Rol grondslagen in indicatie  Relatie met PGB


Download ppt "Zorgzwaartebekostiging Ledenbijeenkomst 19 november 2009 Door:Hans Cosijnse."

Verwante presentaties


Ads door Google