De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie voor de Raad Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Baarn Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma 2012 – 2016, gemeente Baarn Informatie voor de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie voor de Raad Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Baarn Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma 2012 – 2016, gemeente Baarn Informatie voor de."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie voor de Raad Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Baarn Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma 2012 – 2016, gemeente Baarn Informatie voor de Raad Stephan van Iperen, projectleider GVVP 8 februari 2012

2 2 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Doel vandaag Informeren Raad T.b.v. debat en besluit over vrijgeven inspraak  Aanleiding en aanpak Proces en participatie  Ontwerp GVVP Beleidsambities Beleidsaccenten Meerjaren uitvoeringsprogramma Projecten, doelstellingen en Quick wins } Beleidsvisie

3 3 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Aanleiding en doel GVVP Startnotitie  Grote hoeveelheid kaders  Ontbreken samenhang  Behoefte aan integraal toetsingskader Doel  Integraal verkeers- en vervoersbeleid Toetsingskader treffen verkeersmaatregelen Bijdrage snelle, transparante besluitvorming

4 4 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Reikwijdte GVVP  Geografisch Gemeente Baarn in samenhang met omliggende gemeenten  Inhoudelijk Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid  In tijd Planhorizon 2012 t/m 2016

5 5 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Uitgangspunten GVVP  GVVP wordt toetsingskader  Dubbel-integrale aanpak (Startnotitie) Alle facetten verkeersbeleid Nauwe afstemming met andere beleidsterreinen  Op basis van actuele informatie: Actualisatie verkeersmodel o.b.v. ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen (dubbelintegraal)  Participatieproject: betrekken stakeholders

6 6 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Aanpak GVVP (1/4) 1. Visievorming  Internetpoll: wat leeft er? 394 respondenten  Projectgroep (intern) + Klankbordgroep (extern) verfijnen, aanvullen en prioriteren  Buurgemeenten in beginstadium consulteren  Gemeenteraad: informeren, aanvullen en prioriteren Resultaat: concept beleidsambities en -accenten

7 7 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Aanpak GVVP (2/4) 2. Knelpunten verzamelen  Uitvoering 2 e internetpoll  Projectgroep: inventariseren knelpunten  Klankbordgroep: inventariseren knelpunten Resultaat:  Overzicht knelpunten  Criteria voor prioritering

8 8 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Aanpak GVVP (3/4) 3. Projecten / uitvoeringsprogramma  Internetpoll: welke concrete knelpunten? 160 respondenten / ruim 330 knelpunten  Terugkoppeling 2 e internetpoll  Doelstellingen formuleren  Formuleren projecten - meerjarenuitvoeringsprogramma Resultaat:  Overzicht projecten o.b.v. visie, knelpunten en doelstellingen  Prioritering en fasering

9 9 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Aanpak GVVP (4/4) 4. Advies Verkeersadviescommissie  Samenstelling idem als klankbordgroep  Concept GVVP gepresenteerd/ besproken  Na elk onderdeel check: 1.Is er sprake van het juiste …..? 2.Is er behoefte aan toelichting e/o discussie? 3.Ja/neen amenderen? Resultaat: advies op concept GVVP

10 10 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Actualiseren tbv GVVP  Verkeersmodel Ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen 2005 – 2011 Berekenen verkeerskundige gevolgen Geactualiseerd verkeersmodel  Geluidsmodel (nieuw) Effecten op geluid o.b.v. uitkomsten Verkeersmodel  Luchtmodel (nieuw) Effecten op luchtkwaliteit o.b.v. Verkeersmodel

11 11 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Planning vervolgproces (1/2)  Januari 2012 Besluit college GVVP vrijgeven voor inspraak  Februari 8 februari: Informatie voor de Raad 15 februari: Debat in de Raad 29 februari: Besluit Raad vrijgeven voor inspraak  Maart - april Inspraakperiode (5/3 - 16/4 2012) Inloop bijeenkomst

12 12 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Planning vervolgproces (2/2)  April Opstellen nota van beantwoording Aanbrengen wijzigingen in GVVP  Mei Behandeling college van B&W Informatie voor de Raad  Juni Debat in de Raad Besluit in de Raad

13 13 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012 - 2016 Vragen?


Download ppt "Informatie voor de Raad Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Baarn Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma 2012 – 2016, gemeente Baarn Informatie voor de."

Verwante presentaties


Ads door Google