De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonruimteverdeling in 2012 van Alphen aan den Rijn tot Hillegom Het proces naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem Nieuwkoop, 25 augustus 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonruimteverdeling in 2012 van Alphen aan den Rijn tot Hillegom Het proces naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem Nieuwkoop, 25 augustus 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Woonruimteverdeling in 2012 van Alphen aan den Rijn tot Hillegom Het proces naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem Nieuwkoop, 25 augustus 2011

2 2 Centrale vraag: Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit en wat is de positie van de raden hierin? Deelvragen: Waarom komt er een nieuw woonruimteverdeelsysteem? Welke partijen zijn betrokken bij het proces en welke rol hebben zij? Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit en waarom? Welke deelproducten kunnen wanneer worden verwacht?

3 3 Waarom een nieuw woonruimteverdeelsysteem?

4 4 Welke partijen zijn betrokken? (1) Regiogemeenten  Algemeen Bestuur Holland Rijnland (regionale (model)verordening) + DB (convenant) 5 gemeenten  raden (overdracht bevoegdheden of lokale verordening) + college (convenant) Corporaties  AB samenwerkende corporaties (convenant) Provincie  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (toetsing Huisvestingswet: open woningmarkt, prijsgrenzen) Besluitvormend :

5 5 Welke partijen zijn betrokken? (2) Regiogemeenten  PHO Ruimte, colleges, raden Samenwerkende corporaties Samenwerkende huurdersorganisaties Adviserend :

6 6 De stuurgroep WRV: hèt adviesorgaan Opdracht: integraal voorstel voor de regels van een nieuw woonruimteverdeelsysteem

7 7 De stuurgroep WRV: hèt adviesorgaan (2) Samenstelling van de stuurgroep Woonruimteverdeling 2012: Voorzitter: regionaal portefeuillehouder Wonen (J. Wienen) Regiogemeenten met vertegenwoordigers drie deelregio’s: Duin- en Bollenstreek (A. van Zelst, Lisse), Rijnstreek (mw. H. Oppatja, Alphen a/d Rijn), Leidse regio (P. van Woensel, Leiden) Stichting Woonmarkt Rijnstreek Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) Federatie Huurdersorganisaties Leiden en omstreken (FHLO) Huurdersorganisaties Rijnstreek Stichting Regionaal Huurdersoverleg (SRH)

8 8 Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit? ideeën - Stuurgroep PHO Ruimte/ colleges/ raden Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Raden Dagelijks Bestuur integraal advies + - - besluit

9 9 Welke voorstellen komen van de Stuurgroep? 1.Concept nota beleidsuitgangspunten 2.Nota beleidsuitgangspunten 3.Ontwerp regionale (model)verordening (HVV) + ontwerpconvenant 4.Nota van beantwoording en wijzigingen 5.Regionale (model)verordening + convenant  Lokale huisvestings- verordeningen 1.Reactie raden, colleges, huurders, corporaties 2.Vaststelling door DB 3.Vaststelling door DB  Beschouwingen (HVV) 4.Vaststelling door DB 5.Vaststelling HVV door AB + convenant door DB  5 raden overdracht bevoegdheden of vaststelling lokale verordening + convenant ProductActie 1.Concept nota beleidsuitgangspunten 2.Nota beleidsuitgangspunten 3.Ontwerp regionale (model)verordening (HVV) + ontwerpconvenant 4.Nota van beantwoording en wijzigingen 5.Regionale (model)verordening + convenant  Lokale huisvestings- verordeningen 1.Reactie raden, colleges, huurders, corporaties 2.Vaststelling door DB 3.Vaststelling door DB  Beschouwingen (HVV) 4.Vaststelling door DB 5.Vaststelling HVV door AB + convenant door DB  5 raden overdracht bevoegdheden of vaststelling lokale verordening + convenant

10 10 Tot slot: Wat is de globale planning? tot 19 sept: reacties op conceptnota van uitgangspunten 27 juni: extra PHO Ruimte  klankborden 21 sept: portefeuillehoudersoverleg Ruimte 30 sept: stuurgroep stelt definitief advies op okt: DB vaststelling nota van beleidsuitgangspunten okt/nov: ontwerphuisvestingsverordening + convenant 9 nov: portefeuillehoudersoverleg Ruimte nov: DB stelt ontwerpverordening vast voor de inspraak nov – jan: inspraakperiode febr/mrt: Nota van beantwoording en wijzigingen 16 mei: PHO Ruimte juni: vaststelling verordening (Algemeen Bestuur) + convenant (Dagelijks Bestuur)


Download ppt "Woonruimteverdeling in 2012 van Alphen aan den Rijn tot Hillegom Het proces naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem Nieuwkoop, 25 augustus 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google