De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal Veiligheidsbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal Veiligheidsbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014

2 Waarom? Gemeentewet Regierol van de gemeente.
01-01-’08  verplicht nota integraal veiligheidsbeleid met strategische doelstellingen. Regie Veilig zijn en veilig blijven

3 Waar praten we over Beleidsplan voor 4 jaar
Basis  veiligheidsrapportages Interactief ontwikkeld (werkgroep) Beslismomenten Raad Uitvoeringsprogramma

4 Thema’s Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid
Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Veilige woon- en leefomgeving Overlast tussen bewoners/botsende leefstijlen Verloedering/kwaliteit leefomgeveing Onveiligheidsgevoelens Huiselijk geweld Geweld op straat Woninginbraak Voertuig criminaliteit Overige veel voorkomende criminaliteit Drugs- en alcoholoverlast Jeugd en veiligheid Overlastgevende jeudgroepen Criminele jeugdgroepen Alcohol en drugs Individuele criminele jongeren Veilig in en om school 12-minners Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Brandveiligheid gebouwen Risico’s gevaarlijke stoffen/ externe veiligheid Risico’s natuurrampen Risico’s infectieziekten

5 Veilige woon- en leefomgeving
Overlast tussen bewoners/botsende leefstijlen Verloedering/kwaliteit woonomgeving Onveiligheidsgevoelens Huiselijk geweld Geweld op straat Woninginbraak Voertuigcriminaliteit Overige veel voorkomende vormen van criminaliteit Drugs- en alcoholoverlast

6 Bedrijvigheid en veiligheid
Winkelcentra Bedrijventerreinen Uitgaan/horeca Toerisme en onveiligheid Grootschalige evenementen

7 Jeugd en veiligheid Overlast gevende jeugdgroepen
Criminele jeugdgroepen Alcohol en drugs Individuele criminele jongeren Veilig in en om de school 12-minners

8 Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid Brandveiligheid gebouwen
Risico’s gevaarlijke stoffen/externe veiligheid Risico’s natuurrampen Risico’s infectieziekten Rampenbestrijding

9 Integriteit en veiligheid
Radicalisering Terrorisme Georganiseerde criminaliteit Organisatiecriminaliteit Bestuurlijke integriteit

10 Serieus en realistisch
Situatie gemeente Tynaarlo Uitvoerbaar Richting t.b.v. veiligheidsonderzoek Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid

11 Prioriteitstelling (stap 4)
Onderzoek subjectieve veiligheid Objectieve veiligheid Antwoorden op beleidsvragen (1 t/m 8) Aanleiding Strategische doelstellingen Uitgangspunten Strategische veiligheidspartners Flankerend beleid Actuele veiligheidssituatie Huidige werkwijze (beleid, projecten, samenwerking) Omissies in aanpak

12 Proces Raadsuitspraak (startnotitie)
Beantwoording beleidsvragen door werkgroep Visie Veiligheidsanalyse Prioriteiten  vaststellen Uitwerking van de aanpak Organisatorische borging beleid Kadernota Uitvoeringsprogramma

13

14 Vragen?


Download ppt "Integraal Veiligheidsbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google