De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten tellen Presentatie voor raadsdelegatie Delft 16 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten tellen Presentatie voor raadsdelegatie Delft 16 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten tellen Presentatie voor raadsdelegatie Delft 16 april 2009

2 Sturen op resultaat Waarom zou je het willen? Wat zijn de spelregels? Wat zijn de valkuilen?

3 Waarom verbinden aan resultaat? herstel van vertrouwen in politiek verkleinen afstand lokaal bestuur met de burger (partij)politieke ambitie of kleuring (Fortuyn) aanwijsbare credits Maar ook: basis voor sturing en bijsturing basis voor transparante verantwoording basis voor directe koppeling budget aan doelen en resultaten (effecten)

4 Proces op hoofdlijnen uitwerken presenteren realisereninformatie verantwoorden formuleren verkiezingen jaar 2 jaar 3jaar 4 jaar 1 mijlpaal resultaat DOELEN

5 spelregels college - doelen politieke wil om op resultaat te sturen geen vage beloften maar concrete doelen collegeprioriteiten: beperkt aantal doelen concrete resultaten collegeperiode centraal: 4-jarig doel tijdig presenteren

6 spelregels college - verantwoording verantwoording over resultaten: –bronnen/kanalen –momenten verantwoordelijk voor kwaliteit interne controle

7 spelregels college - onderhoud dynamische omgeving wijziging doelen heldere communicatie over wijzigingen

8 spelregels raad kaderstellen: –sturen op hoofdlijnen –koppeling aan budget(-recht) controleren –aanspreken op resultaten –inzet rekenkamer (-commissie)

9 spelregels ambtelijke organisatie – centraal organiseren werken met meetbare doelen (POV): –ambtelijk verantwoordelijke voor hele proces –P&C-cyclus gericht op sturing op en verantwoording over resultaten –kwaliteitsbewaking (cursus, controle) ondersteunen college: –voorbereiden collegeprogramma –samenstellen definitieboekje

10 spelregels ambtelijke organisatie - diensten organiseren werken met meetbare doelen (POV): –ambtelijk verantwoordelijke voor doelstelling –contactpersoon per doelstelling –bestuurlijke informatievoorziening –kwaliteitsbewaking (cursus, controle) ondersteunen college: –voorbereiden (concept-) collegedoelen –uitwerken collegedoelen tbv definitieboekje

11 Definitieboekje SMarT – doelen effectdoel, geen prestatiedoel eenduidige definities uitgangssituatie  nulmeting indicator sluit aan bij doelstelling

12 Controle Raad kan rekenkamer verzoeken onafhankelijk te controleren College kan zelf controleren ter verbetering verantwoording Normen (RR) Verantwoording is aanwezig Verantwoording is relevant Resultaten zijn controleerbaar Resultaten zijn juist

13 Valkuilen 1 debat gaat niet over resultaat maar over doel (te)veel doelen (te)veel tijd voor definitieboekje ambitie  afrekenen politiek doel: smARt geen mijlpalen  geen tussentijdse bijsturing mogelijk

14 Valkuilen 2 statische doelstelling, dynamische omgeving perverse effecten ao/ic toesnijden inbedden in P&C

15 Resumerend Met: SMART doelen Een verantwoording die aanwezig, relevant, controleerbaar en juist is, kan: je vaststellen of de collegedoelen zijn gehaald; gaat het politieke debat over resultaten.


Download ppt "Resultaten tellen Presentatie voor raadsdelegatie Delft 16 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google