De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerp Van dienstenmodel naar directiemodel, kansen voor sturing en control Werkconferentie verbetering bedrijfsvoering / shared services III.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerp Van dienstenmodel naar directiemodel, kansen voor sturing en control Werkconferentie verbetering bedrijfsvoering / shared services III."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerp Van dienstenmodel naar directiemodel, kansen voor sturing en control Werkconferentie verbetering bedrijfsvoering / shared services III

2 Onderwerp

3

4 Innovatie “het atelier” Ontwikkelaar Productie “de fabriek” Dienstverlener Beheerder Ad-hoc “de uitslaande brand” Politieke organisatie Regulatie “de automaat” Regeltoepasser en handhaver h o o g hoog Specificeerbaarheid uitkomst P l a n b a a r h e i d Bron:“presterende gemeenten” van Jaring Hiemstra

5 Onderwerp

6 Politiek en ambtelijk leiderschap: Helder onderscheid in politiek en ambtelijk leiderschap Politieke leiders stellen maatschappelijke doelen vast Ambtelijke leiders richten zich op de realisatie van doelen Prestatiesturing: Arnhem heeft een inspirerende strategie Strategie is consistent vertaald naar meetbare prestaties en waarden voor eenheden Beslissers beschikken over relevante informatie over de te realiseren maatschappelijke prestatie Toedeling van bevoegdheden: Verdeling beslisbevoegdheden is consistent en in lijn met coördinatiemechanismen Kritische feedback wordt georganiseerd HRM Medewerkers worden systematisch gecommitteerd, gecoacht en beoordeeld Goede prestaties worden beloond De ontwikkeling van medewerkers vindt continu plaats. Presterende gemeenten: J Hiemstra

7 Onderwerp Sturing in nieuwe organisatie

8 Onderwerp Sturing volgens CT Het “hoe” kan vooraf door het college zijn ingevuld

9 Onderwerp

10 Sturing i.r.t. inrichting controlfunctie Is er sprake van formele sturing of collegiale sturing? Gaat alle sturing in principe programmatisch of wordt een deel van de organisatie rechtstreeks op (proces-) resultaat aangestuurd? Is de sturing vanuit het bestuur gericht op het DT of juist op de programma-managers?

11 Onderwerp Uitgangspunten tbv inrichting P en C functie Formele sturingslijnen met bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten eenduidig vastgelegd P en C inrichting afhankelijk van de principekeuze (wel/ niet integraal) in controletoren.  wat is nodig per sturingslaag (welke sturingsbehoefte bestaat er) Voor taken m.b.t. de bussines-control zal de positionering afhangen van - de grootte van de units in de organisatie - de wijze waarop units worden aangestuurd.

12 Onderwerp Vragen bij inrichting financiële functie 1.Rollen P&C: - voorwaardenstellend/kaderstellend - adviserend - toetsend - uitvoerend 2.Brede of smalle business control? - breed is PIOFACH-J - smal is alleen P en F - waar in de organisatie is brede/smalle business control nodig? 3.Positie Concerncontroller 4.Wat moet centraal en wat decentraal? - cyclische producten (financial control) - smalle/brede business control - concerncontrol (welke taken?) - auditfunctie (apart agendapunt vandaag)

13 Onderwerp Vragen voor discussie… Sturingsproblemen: feest der herkenning of is dat geregeld Verbetering control: afhankelijk waarvan: Positie / structuur Competenties Gedrag “lijn” Waar moet de toegevoegde waarde van verbetering control zitten?

14 Onderwerp Variant 1 Business control Concerncontroller Aansturing? Fin. P&C Concerncontrol

15 Onderwerp Variant 2 Fin. P&C Business control Concerncontroller ? ? Concerncontrol

16 Onderwerp Variant 3 Fin. P&C Business control Concerncontroller ? ? Concerncontrol

17 Onderwerp Variant 4 Fin. P&C Business control Concerncontroller Concerncontrol

18 Onderwerp Sturende processen

19 Onderwerp Primaire processen

20 Onderwerp Ondersteunende processen


Download ppt "Onderwerp Van dienstenmodel naar directiemodel, kansen voor sturing en control Werkconferentie verbetering bedrijfsvoering / shared services III."

Verwante presentaties


Ads door Google