De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19 januari 2011 Technische briefing Wetsvoorstel introductie Geluidproductieplafonds (Swung-1) Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19 januari 2011 Technische briefing Wetsvoorstel introductie Geluidproductieplafonds (Swung-1) Ministerie van Infrastructuur en Milieu."— Transcript van de presentatie:

1 19 januari 2011 Technische briefing Wetsvoorstel introductie Geluidproductieplafonds (Swung-1) Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 2 19 januari 2011 Opzet van de briefing 1.Geluid als maatschappelijk probleem 2.Aanleiding nieuwe wetgeving 3.De inhoud van het nieuwe systeem: wetsvoorstel SWUNG-1 4.Conclusies met doorkijk naar SWUNG-2

3 3 19 januari 2011 Geluid als (gezondheids)probleem (1)

4 4 19 januari 2011 Geluid als (gezondheids)probleem (2) Hinder door wegverkeer neemt toe (Milieubalans 2009) RIVM (2007): gezondheidsschade € 150-500 mln per jaar marktwaarde verlies onroerend goed € 10,8 miljard Planbureau voor de Leefomgeving (2010): ruim 40% van de bevolking geluidhinder (waarvan weg 30%!)

5 5 19 januari 2011 2. Aanleiding/achtergrond wetsvoorstel Huidige Wet geluidhinder schiet te kort: te ingewikkeld biedt onvoldoende bescherming vertraagt benuttingmaatregelen infrastructuur. - ontoereikend wettelijk instrument - zonder specialistische kennis.. niet te doorgronden - fictie van rechtsbescherming Eerste Kamer:

6 6 19 januari 2011 2. Doelen Swung-1 Rijkswegen en spoorwegen: Stoppen onbeheerste groei Vereenvoudiging Aanpak hoge geluidbelastingen Versterking bronbeleid.

7 7 19 januari 2011 maximale waarde voorkeurswaarde 20% ernstige hinder minder dan 4% ernstige hinder 55 dB 65 dB70 dB 50 dB aanlegfase NORMEN

8 8 19 januari 2011 aanlegfase

9 9 19 januari 2011 maximale waarde voorkeurswaarde lokale afweging: kosten – baten stedenbouwkundig landschappelijk verkeerskundig overleg /inspraak criterium in de wet aanlegfase NORMEN

10 10 19 januari 2011 stil wegdek schermen aanlegfase besluit bezwaar / beroep onherroepelijk aanleg / bouw

11 11 19 januari 2011 elke woning per gevel per bouwlaag aanlegfase

12 12 19 januari 2011 besluit bezwaar / beroep onherroepelijk openstelling huidige wetSwung aanlegfase aanleg / bouw

13 13 19 januari 2011 beheerfase huidige wet: beheerder mag niks wijzigen

14 14 19 januari 2011 huidige wet: verkeer mag alles kan onbelemmerd groeien beheerfase

15 15 19 januari 2011 bewaken geluidafspraken besluit eenvoudig bewakingssysteem nodig: beheerfase

16 16 19 januari 2011 = geluidproductieplafond (referentiepunt) beheerfase plafond = 76,8 dB plafond = 66,8 dB verkeersomvang snelheid wegdektype wegbreedte schermen _____________ + XX,X dB 1:1 relatie woningen permanente naleving jaarlijks verslag monitoringloop

17 17 19 januari 2011 plafonds monitoring loop besluit: maatregelen plafonds begrijpelijk houdbaarheid oplevertoets

18 18 19 januari 2011 beheerfase

19 19 19 januari 2011 Ook geluidplafonds invoeren Hoogte? “recent” of komend besluit (TB, Spoedwet) ook Betuwelijn, HSL-Zuid, Hanzelijn, SAA(L) Bestaande wegen en spoorwegen (1) overige (spoor)wegen (zonder recente besluiten)? starten met aansluiten bij heersende situatie werkruimte nodig

20 20 19 januari 2011 (onderzoek ingenieursbureau DHV: resultaat wegverkeer) + = voldoet/inpasbaar - = voldoet niet/niet inpasbaar 0,5 dB1,0 dB1,5 dB2,0 dB Werkbaarheid--++ Kosten--++ Standstill hinder+++- Fluctuaties--++ Aansluiten bij Wgh--+- Bestaande wegen en spoorwegen (2)

21 21 19 januari 2011 10 jaar uitvoering plafonds verlagen na sanering Bestaande wegen en spoorwegen (3) overige (spoor)wegen (zonder recente besluiten) heersende situatie + 1,5 dB (= 2008 + 1,5) Bij invoering stelsel overal “automatisch” plafonds (moet direct werken). Te hoge geluidbelastingen aanpakken met saneringsprogramma (MJPG is verankerd in MIRT)

22 22 19 januari 2011 Betekenis SWUNG voor andere overheden Swung-1: Nu geen nieuwe normstelling woningbouw Meer duidelijkheid over uitgangspunten bij toetsing aan geluid. Plafond (register op internet) is uitgangspunt. Geen ad hoc prognoses. Dus geen beperking bouwmogelijkheden. Vervolg Swung-2: Systeem GPP’s ook voor provinciale wegen Wel nieuwe normstelling woningbouw Nieuw normstelsel wordt in goed overleg met VNG/G4 uitgewerkt.

23 23 19 januari 2011 Conclusies: Voordelen voor de burger? (kleine) infra-knelpunten sneller opgelost (benuttingsmaatregelen) (kleine) infra-knelpunten sneller opgelost (benuttingsmaatregelen) besluiten over grote infrauitbreidingen sneller besluiten over grote infrauitbreidingen sneller wordt niet onbeperkt lawaaiiger situatie wordt niet onbeperkt lawaaiiger het is duidelijk wie er verantwoordelijk is het is duidelijk wie er verantwoordelijk is het is duidelijk wat de grenzen voor geluid zijn het is duidelijk wat de grenzen voor geluid zijn sanering in 10 jaar en gebaseerd op huidige knelpunten sanering in 10 jaar en gebaseerd op huidige knelpunten

24 24 19 januari 2011 EINDE 30 oktober 2009


Download ppt "19 januari 2011 Technische briefing Wetsvoorstel introductie Geluidproductieplafonds (Swung-1) Ministerie van Infrastructuur en Milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google