De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buisleidingen Het op orde brengen van een dossier!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buisleidingen Het op orde brengen van een dossier!"— Transcript van de presentatie:

1 Buisleidingen Het op orde brengen van een dossier!
door Sebe Buitenkamp Lid Management Team Directie Risicobeleid Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 Veilig leidingennetwerk in Nederland van cruciaal economisch belang
Doel: Verbindingen tussen havens en industrieclusters in Nederland, België , Duitsland Energietransport nationaal en internationaal Buisleidingen zijn: Duurzaam, energie-efficiënt transportmiddel Congestieloos vervoer van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, betrouwbaar. 5 april 2017

3 Staat van het buisleidingendossier in 2004
Begin 2004: impasse tussen 3 departementen hoe verantwoordelijkheid moet worden gepositioneerd Medio 2004 : EZ, VenW, VROM vragen advies aan de heer Enthoven om impasse te doorbreken: Eind 2004: eindrapport “Samen voor de buis” met stevige conclusies! 5 april 2017

4 Enthoven constateerde:
Dossier buisleidingen in een kwetsbare positie Ernstige tekortkomingen op het punt van veiligheid,grondroeren, security Manco’s in het toezicht en behandeling van incidenten Ontbreken van wettelijke basis, stellen van technische eisen, kwaliteitsborging, registratie van essentiële gegevens Onvoldoende ruimtelijke doorwerking 5 april 2017

5 Enthoven constateerde bovendien:
Dossier verlamd door onenigheid over primaire verantwoordelijkheid Onduidelijkheid over veiligheidsafstanden, maatregelen en bekostiging daarvan. Ontbreken gezamenlijk visie Inhaalslag noodzakelijk! 5 april 2017

6 San Bruno, 9 september 2010 5 april 2017

7 We doen het niet voor niets!
Ongelukken met buisleidingen zijn niet hypothetisch. San Bruno (USA) 9 september 2010 gasexplosie hoge druk leiding in een villawijk; 7 doden, > 50 gewonden, veel materiële schade. Gellingen (België) 30 juli 2004 gasexplosie hoge druk leiding 24 doden en 132 gewonden 5 april 2017

8 5 april 2017

9 Staat van het buisleidingendossier in 2010
Kabinet gaf Minister VROM in 2005 primaire verantwoordelijkheid. Start programma Buisleidingen met alle betrokkenen. Sindsdien bereikte resultaten: Wetgeving bijna gereed Grondroerdersregeling Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen Ministeriële Regeling Afspraken met de branche (NTA 8000) 5 april 2017

10 Staat van het buisleidingendossier in 2010
Kerngegevens buisleidingen op de risicokaart Toezicht VROM-Inspectie Security bijna op orde Methodiekontwikkeling en risicoafstanden buisleidingen bijna gereed Buisleidingen steeds beter in bestemmingsplannen opgenomen Structuurvisie buisleidingen in 2011 gereed. 5 april 2017

11 Wetgeving : Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB)
Zorgplicht exploitant voor alle levensfasen leiding Risiconormering Externe Veiligheid Ruimtelijke doorwerking in bestemmingsplannen Sanering bestaande knelpunten binnen 3 jaar 5 april 2017

12 Buisleidingen op de risicokaart.
Kerngegevens buisleidingen op Alle leidingen voor gevaarlijke stoffen Ligging, soort stof, exploitant, druk, diameter, PR en GR Beschikbaar voor overheden en burgers Exploitant geeft wijzigingen door aan VROM 5 april 2017

13 Toezicht VROM-inspectie
Toezicht op leidingexploitanten Samen met SODM Toezicht op bestemmingsplannen Buisleidingen correct opgenomen. 5 april 2017

14 Structuurvisie Buisleidingen:
Doel: Faciliteren ruimte voor toekomstige leidingen van nationaal belang Ondersteunen economische omwikkeling haven -en industriegebieden Voorkomen transport over weg (congestie) en spoor    Bijdrage aan nationaal ruimtelijk beleid: verbetering basiskwaliteit hoofdinfrastructuur (voorkomen van versnippering) Gebaseerd op gedegen toekomstanalyses van o.a. Gasunie, VNO/NCW. 5 april 2017

15 Conclusies: Er is weer volop aandacht van de overheid voor buisleidingen Belang van buisleidingen als transportmodaliteit wordt volop erkend Veilige buisleidingen van groot belang voor maatschappelijk-economisch functioneren van Nederland. Verantwoordelijkheden helder voor overheid en exploitanten De kwetsbaarheid voorbij; Beeld van 2004 laten we achter ons: geconstateerde tekortkomingen aangepakt. 1 januari 2011: wetgeving op orde; Medio 2011 afronden: een scherp toekomstbeeld gericht op groei; de Structuurvisie Buisleidingen. 5 april 2017

16 Nederland kan weer 20-30 jaar vooruit met Buisleidingen!
5 april 2017

17 Zijn er nog vragen? 5 april 2017


Download ppt "Buisleidingen Het op orde brengen van een dossier!"

Verwante presentaties


Ads door Google