De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vierde Informatiebijeenkomst herstel Vlaketunnel 22 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vierde Informatiebijeenkomst herstel Vlaketunnel 22 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Vierde Informatiebijeenkomst herstel Vlaketunnel 22 maart 2011

2 Rijkswaterstaat 2 Programma  Start bijeenkomst Jon Herselman  Inleiding en stand van zakenEllen Visser  Herstelproject, stand van zaken Dick Schaafsma  Bemaling/MonitoringBert Sman  Gebouwopname Pieter de Bode  Schadeprocedure Leen Harpe  Vragen  Afsluiting Ellen Visser

3 Rijkswaterstaat 3 Ellen Visser: stand van zaken: Terugkoppeling naar vorige bijeenkomst op 14 januari Stand van zaken werkzaamheden Vlaketunnel tot nu toe: Wat komt eraan: - werk tot/met 21 april Zuidbuis - op schema: 21 april tunnel volledig en veilig open - na 21 april: zie presentatie Dick Schaafsma

4 Rijkswaterstaat 4 Stand van Zaken: Wat is er gebeurd sinds 14 januari  Allereerst  Engineering van 21 tunnel toerit moten  Hogere grondwaterstand  Onbetrouwbare bestaande trekpalen  Resulteerde in 1254 nieuwe trekpalen

5 Rijkswaterstaat 5 Stand van Zaken: Start werkzaamheden 25 januari op oostelijke toerit, Noordbuis Gelijk een enorme drukte

6 Rijkswaterstaat 6 Stand van Zaken: Werkproces Betonboren met 23 stellingen

7 Rijkswaterstaat 7 Stand van Zaken: Werkproces Buisboren tot ca. 30 meter diep tbv groutanker met 5 stellingen tegen het grondwater in!

8 Rijkswaterstaat 8 Stand van Zaken: Werkproces Ankerstang in de buis aanbrengen (als “spaghetti in een rietje”)

9 Rijkswaterstaat 9 Stand van Zaken: Werkproces Ankerplaat aanbrengen en afspannen en vervolgens beton erover

10 Rijkswaterstaat 10 Stand van Zaken: Weersomstandigheden zaten mee, dus:  Ongeveer de helft van de ankers is aangebracht  Eerste laag asfalt aangebracht  Elektronische lussen aangebracht t.b.v. tunnelveiligheidssysteem  11 maart overgegaan naar de zuidbaan Tot aan 21 april - de rest van de ankers in de zuidbaan - afsluiting tunnel op woensdag 20 april nodig - 21 april: volledig open voor alle verkeer - bemaling voor een groot deel uit

11 Rijkswaterstaat 11 Na de zomer (in verkeersluwe periode): Afrondende werkzaamheden: Bovenste laag asfalt en goten aanbrengen Voegen aanbrengen Afwerken veiligheidssysteem Schoonmaken etc.

12 Rijkswaterstaat 12 Wat komt er bij: de wanden van de Vlaketunnel Oorzaak: door aanbrengen ankers is de vloer bij de wanden enigszins verzwakt Aanpak vereist: weghalen grond/waterdruk + versterken wanden Niet: gevolgen voor verkeer Wel: enige bemaling op laag pitje (veel minder dan nu)

13 Rijkswaterstaat 13 Bemaling grondwater herstel Vlaketunnel

14 Rijkswaterstaat 14 Onttrokken hoeveelheden Herstel totaal 390 m 3 /uur Oostzijde Westzijde

15 Rijkswaterstaat 15 Vlaketunnel monitoring omgeving Overzichtskaart peilbuizen in de omgeving Grondwater en Zettingsmetingen 22 maart 2011

16 Rijkswaterstaat 16 Bemaling, gemeten grondwaterstanden Grondwater locatie 6

17 Rijkswaterstaat 17 Bemaling, gemeten zetting Zetting locatie 6

18 Rijkswaterstaat 18 Bemaling functioneert goed De onttrokken hoeveelheid hebben we kunnen beperken –momenteel circa 390 m3 per uur in plaats van 500 m3 per uur Zettingen minder dan verwacht: –in de omgeving, bij de peilbuizen, maximaal 10 mm Het risico van de zettingen is nog niet voorbij: nog enige zetting te verwachten tot enkele weken nadat de bemaling is verlaagd Bemaling, samenvatting

19 Rijkswaterstaat 19 Stand van zaken Metingen  Alle 500 aangebrachte meetbouten worden 1 of 2 wekelijks gemeten  meet- of controle ronden vinden nog dagelijks plaats.  Er zijn zettingen gemeten echter zijn er geen significante verschillen.  max. gemeten zetting in Schore- 10 mm.  max. gemeten zetting in Vlake - 9 mm.  max. gemeten zetting in ind. terrein Smokkelhoek- 3 mm.  max. gemeten zetting in ind. terrein Nishoek- 3 mm.  Er zijn nog geen verschil-zettingen gemeten van > 10 mm.  Resultaten metingen tot week 11-2011.

20 Rijkswaterstaat 20 Stand van zaken Overzicht max.zettingen

21 Rijkswaterstaat 21 Stand van zaken Planning metingen  De panden binnen de (0,50 m-grens) ongeveer 1 km-grens worden gemiddeld 1 keer in de week opgemeten.  Voor de panden buiten deze cirkel tot de 2 km-grens wordt is de frequentie teruggebracht naar gemiddeld 1 keer in de twee weken.

22 Rijkswaterstaat 22 Stand van zaken Planning metingen Planning resterende meting is nog ongewijzigd:  We blijven meten zolang de bemaling draait en water wordt weggepompt.  Na stop bemaling worden de metingen nog ca. 3 maanden doorgezet.  De frequentie van de metingen zal eveneens na verloop van tijd weer gaan afnemen. (1 e maand wekelijks, 2 e maand om de twee weken, 3 e maand 1 keer)  Alle panden krijgen nog een eindmeting.  De resultaten van de metingen worden verstrekt aan de eigenaars van de panden en worden ter beschikking gesteld aan de gemeentes en RWS.

23 Rijkswaterstaat 23 Schadeprocedure: Leen Harpe Schade t.g.v. grondwateronttrekking  Waterwet art. 7.18 Schademelding: Rijkswaterstaat: 0118 – 622 449 (Leen Harpe) Algemeen nummer: 0800 - 8002 Schade laten bepalen door onafhankelijke deskundige: - Dhr. F. Sijnesael (expert gebouwenschade) Gemelde schades tot nu toe (7 stuks)

24 Rijkswaterstaat 24 Vragen? Alle sprekers zijn na afloop nog beschikbaar voor individuele vragen Hoe wordt u verder geïnformeerd? - Website RWS - Media - Website gemeente Informatie altijd te verkrijgen via www.rijkswaterstaat.nl/actueel (knop vlaketunnel) of via gratis nummer 0800-8002www.rijkswaterstaat.nl/actueel


Download ppt "Vierde Informatiebijeenkomst herstel Vlaketunnel 22 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google