De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014
10.00 – uur inloop – uur welkom en toelichting programma (Marijke Koning) – uur presentatie Mark van den Einde – uur presentatie Oana de Beer – uur afsluiting Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Kennismaken met Rijksbreed | 15 mei 2009

2 Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB)
Informatiebijeenkomst woensdag 17 december 2014

3 Inhoud presentatie Algemeen kader / uitgangspunten
Doelstellingen / doelgroep EFMB Aanvragen / beoordeling Planning Verantwoording en financiële afspraken

4 Operationeel Programma (NL) Subsidieregeling EFMB 2015-2023
Kader EFMB Verordening (EU) nr. 223/2014 Operationeel Programma (NL) Subsidieregeling EFMB

5 Kenmerken EFMB (NL) Gericht op sociale inclusie (OP II)
Looptijd van het Fonds is 7 jaar Doelgroep: ouderen met een laag besteedbaar inkomen In totaal ruim 4,4 miljoen euro beschikbaar Partijen worden uitgenodigd een inhoudelijk plan in te dienen Indiener van het plan dat de hoogste totaalscore behaald ontvangt de subsidie Subsidie loopt tot uiterlijk 31 december 2023, afhankelijk van tussentijdse evaluaties

6 Doelstelling EFMB (NL)
Nederland wil de groep ouderen met een laag besteedbaar inkomen die zich sociaal uitgesloten voelen bereiken en wil deze sociale isolatie doorbreken en komen tot preventie ervan

7 Doelgroep EFMB Ouderen?
mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; Woonachtig zijn in Nederland; Te kennen geven sociaal uitgesloten te zijn Laag besteedbaar inkomen? Niet exact gedefinieerd, wel aandachtsgroepen benoemd: - ouderen die recht hebben op een AIO-aanvulling - ouderen waarbij beslag is gelegd op de AOW-uitkering - ouderen die toegelaten zijn tot een minnelijk schuldhulptraject of een wsnp-traject - ouderen die gebruik maken van de voedselbank Geen controle op hoogte besteedbaar inkomen

8 Hoe sociale isolatie doorbreken / voorkomen?
Een plan van aanpak dient gericht te zijn op: 1. Doelgroep bewust maken van lokale ondersteunings- en sociale activeringsaanbod en ze (blijvend) in beeld brengen bij hulporganisaties en/of gemeenten 2. Het sociaal netwerk van de doelgroep versterken 3. De competenties van de doelgroep versterken

9 Wat willen we bereiken Het programma dient ten minste ouderen uit de doelgroep te bereiken (bij voorkeur enige spreiding over het land, maar in tenminste vier gemeenten) Resultaten deelnemers: - 65% van de deelnemers is na 1 jaar nog in beeld bij hulporganisatie en/of gemeenten; 40% van de deelnemers geeft aan over een versterkt sociaal netwerk te beschikken 60% van de deelnemers geeft aan over versterkte competenties te beschikken Meting d.m.v. het bevragen van de deelnemers (self-reporting)

10 Voorwaarden aanvragen
Aanvrager: Rechtspersoon zonder winstoogmerk Beschikken over voldoende administratieve, financiële en operationele capaciteit In te dienen stukken: Projectplan Begroting Financieringsplan Beschrijving administratieve organisatie en interne controle Tijdig indienen: uiterlijk 28 februari 2015 om 17:00 uur Via elektronisch aanvraagformulier (CTM / site Agentschap SZW)

11 Beoordeling Beoordeling in twee ‘fases’
Voldoen basisvereisten => knock-out! Inhoudelijke beoordeling projectplan Voldoen basisvereisten? Criteria zijn opgenomen in artikelen 7 t/m 10, zoals: Voorwaarden waar aanvrager aan moet voldoen; Compleetheid van het projectplan; Aanwezigheid begroting, financieringsplan en beschrijving AO/IC Strijdigheid met de Verordening Kosten reeds gefinancierd uit hoofde van andere subsidieprogramma’s

12 Inhoudelijke beoordeling
Bijlage 1 van de subsidieregeling: 4 criteria: kwaliteit en verwachte effectiviteit van de aanpak om de doelgroep te bereiken kwaliteit en verwachte effectiviteit van de activiteiten om sociale uitsluiting onder deelnemers tegen te gaan Duurzaamheid van de aanpak om sociale uitsluiting tegen te gaan De geschiktheid van de aanvrager Per criterium verschillende elementen => score per criterium Totaal score = scores 4 criteria bij elkaar opgeteld Beoordeling door de minister.

13 Planning Indienen aanvraag (uiterlijk): 28 februari 2015 om 17:00 uur Beoordeling / selectie: maximaal 13 weken Start uitvoering: z.s.m. (1 juli 2015)

14 Vragen?


Download ppt "Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google