De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014 10.00 – 10.20 uur inloop 10.20 – 10.25 uur welkom en toelichting programma (Marijke Koning) 10.25 – 11.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014 10.00 – 10.20 uur inloop 10.20 – 10.25 uur welkom en toelichting programma (Marijke Koning) 10.25 – 11.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014 10.00 – 10.20 uur inloop 10.20 – 10.25 uur welkom en toelichting programma (Marijke Koning) 10.25 – 11.00 uur presentatie Mark van den Einde 11.00 – 11.20 uur presentatie Oana de Beer 11.20 – 11.25 uur afsluiting Kennismaken met Rijksbreed | 15 mei 2009 Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten 1

2 Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) Informatiebijeenkomst woensdag 17 december 2014

3 3 Inhoud presentatie -Algemeen kader / uitgangspunten -Doelstellingen / doelgroep EFMB -Aanvragen / beoordeling -Planning -Verantwoording en financiële afspraken

4 Kader EFMB -Verordening (EU) nr. 223/2014 -Operationeel Programma (NL) -Subsidieregeling EFMB 2015-2023 4

5 Kenmerken EFMB (NL) -Gericht op sociale inclusie (OP II) -Looptijd van het Fonds is 7 jaar -Doelgroep: ouderen met een laag besteedbaar inkomen -In totaal ruim 4,4 miljoen euro beschikbaar -Partijen worden uitgenodigd een inhoudelijk plan in te dienen -Indiener van het plan dat de hoogste totaalscore behaald ontvangt de subsidie -Subsidie loopt tot uiterlijk 31 december 2023, afhankelijk van tussentijdse evaluaties 5

6 Doelstelling EFMB (NL) Nederland wil de groep ouderen met een laag besteedbaar inkomen die zich sociaal uitgesloten voelen bereiken en wil deze sociale isolatie doorbreken en komen tot preventie ervan 6

7 Doelgroep EFMB Ouderen? mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; Woonachtig zijn in Nederland; Te kennen geven sociaal uitgesloten te zijn Laag besteedbaar inkomen? Niet exact gedefinieerd, wel aandachtsgroepen benoemd: - ouderen die recht hebben op een AIO-aanvulling - ouderen waarbij beslag is gelegd op de AOW-uitkering - ouderen die toegelaten zijn tot een minnelijk schuldhulptraject of een wsnp-traject - ouderen die gebruik maken van de voedselbank Geen controle op hoogte besteedbaar inkomen 7

8 Hoe sociale isolatie doorbreken / voorkomen? Een plan van aanpak dient gericht te zijn op: 1. Doelgroep bewust maken van lokale ondersteunings- en sociale activeringsaanbod en ze (blijvend) in beeld brengen bij hulporganisaties en/of gemeenten 2. Het sociaal netwerk van de doelgroep versterken 3. De competenties van de doelgroep versterken 8

9 Wat willen we bereiken Het programma dient ten minste 5.000 ouderen uit de doelgroep te bereiken (bij voorkeur enige spreiding over het land, maar in tenminste vier gemeenten) Resultaten deelnemers: - 65% van de deelnemers is na 1 jaar nog in beeld bij hulporganisatie en/of gemeenten; - 40% van de deelnemers geeft aan over een versterkt sociaal netwerk te beschikken - 60% van de deelnemers geeft aan over versterkte competenties te beschikken Meting d.m.v. het bevragen van de deelnemers (self-reporting) 9

10 Voorwaarden aanvragen Aanvrager: -Rechtspersoon zonder winstoogmerk -Beschikken over voldoende administratieve, financiële en operationele capaciteit In te dienen stukken: -Projectplan -Begroting -Financieringsplan -Beschrijving administratieve organisatie en interne controle Tijdig indienen: uiterlijk 28 februari 2015 om 17:00 uur Via elektronisch aanvraagformulier (CTM / site Agentschap SZW) 10

11 Beoordeling Beoordeling in twee ‘fases’ -Voldoen basisvereisten => knock-out! -Inhoudelijke beoordeling projectplan Voldoen basisvereisten? -Criteria zijn opgenomen in artikelen 7 t/m 10, zoals:  Voorwaarden waar aanvrager aan moet voldoen;  Compleetheid van het projectplan;  Aanwezigheid begroting, financieringsplan en beschrijving AO/IC  Strijdigheid met de Verordening  Kosten reeds gefinancierd uit hoofde van andere subsidieprogramma’s 11

12 Inhoudelijke beoordeling Bijlage 1 van de subsidieregeling: 4 criteria:  kwaliteit en verwachte effectiviteit van de aanpak om de doelgroep te bereiken  kwaliteit en verwachte effectiviteit van de activiteiten om sociale uitsluiting onder deelnemers tegen te gaan  Duurzaamheid van de aanpak om sociale uitsluiting tegen te gaan  De geschiktheid van de aanvrager Per criterium verschillende elementen => score per criterium Totaal score = scores 4 criteria bij elkaar opgeteld Beoordeling door de minister. 12

13 Planning Indienen aanvraag (uiterlijk): 28 februari 2015 om 17:00 uur Beoordeling / selectie: maximaal 13 weken Start uitvoering: z.s.m. (1 juli 2015) 13

14 Vragen?


Download ppt "Programma EFMB bijeenkomst 17 december 2014 10.00 – 10.20 uur inloop 10.20 – 10.25 uur welkom en toelichting programma (Marijke Koning) 10.25 – 11.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google