De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek , Projectleider belendingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek , Projectleider belendingen"— Transcript van de presentatie:

1 Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek , Projectleider belendingen
Titel presentatie Informatieavond schadebeheersing Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Sjaak SS Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek , Projectleider belendingen Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

2 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Agenda Proces: stappenplan Bert de Klerk, contractmanager Vragen Bestaande situatie Sjaak Snoek, projectleider Belendingen Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

3 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Vertrekpunten Amendement 13.01: inzet onafhankelijk expert; Eén toegankelijk schadeloket; Schadeprotocol Singelgracht-Marnix Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

4 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 1. Het proces Bestaande situatie opnemen; Verzamelen meetgegevens vooruitlopend op de bouw; Opstellen offerteuitvraag aan aannemers; Beoordelen offertes van aannemers. Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

5 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Inrichten schadeloket; Uitwerken plannen door aannemer; Bijeenkomst waarin aannemer uitgewerkte plannen bespreekt met eigenaren; Start werkzaamheden na beschikbaar zijn van vergunningen; Monitoring grondwaterstand en gebouwen tot 1 jaar na afronding bouwwerkzaamheden (normaal 3 maanden). Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

6 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 BESTAANDE SITUATIE VASTLEGGEN O-meting O meting van gebouwen en bouwwerken waaronder kademuren, bruggen enz. plaatsen Peilbuizen Het plaatsen van peilbuizen in de straat. Sjaak Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

7 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 MOTIE A13.01 Inzet onafhankelijk expert Onafhankelijk expert Inhuur onafhankelijk expert door bewoners binnen gestelde kaders en randvoorwaarden Onafhankelijk expert kan ingezet worden voor zaken welke betrekking hebben op het ontstaan of voorkomen van schade Voor vragen kunt u zich richten tot Gerda en Paula Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

8 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 MONITOREN GEBOUWEN EN GRONDWATERSTAND IN DE PERIODE VOOR DE BOUW Gebouwen het meten van de natuurlijke beweging van gebouwen Grondwaterstand Het opnemen van aangebrachte peilbuizen in de omgeving om de natuurlijke grondwaterstanden en schommelingen hiervan vooraf aan de bouw inzichtelijk te krijgen. Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

9 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 OPSTELLEN AANBESTEDINGSDOCUMENTEN VOOR DE MARKT (AANNEMERS) Eisen Samenstellen van de eisen in de uitvraag: er mag geen schade aan gebouwen ontstaan Inzet onafhankelijk deskundige bij samenstellen eisen (Mandy Korff) Meerwaarde uitvraag Uitvraag: plan van aanpak waaruit blijkt dat deze aanbieder zich onderscheid t.o.v. de andere aanbieders op het gebied van het beheersen van schade (Mandy Korff). Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

10 Informatie naar de markt Omgekeerde bewijslast
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Informatie naar de markt Monitoringsgegevens en O meting worden beschikbaar gesteld tbv de offerte uitvraag aan de aannemers Omgekeerde bewijslast Er is een omgekeerde bewijslast van toepassing: schade wordt veroorzaakt door de werkzaamheden tenzij de aannemer aantoont dat het niet het geval kan zijn Indien eigenaren/bewoners besluiten niet mee te werken aan het beschikbaar stellen van de info aan de markt vervalt de omgekeerde bewijslast. Verzekering De aannemer sluit voor het werk een verzekering af waaronder ook de dekking voor schade aan eigendommen. Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

11 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 “Vliegende brigade” Voor kleine schadegevallen zal een “vliegende brigade” ingezet worden om snel de overlast vakkundig te verhelpen Grotere schade beoordeling door deskundige van eigenaren, schadeloket en verzekeraar aannemer. Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

12 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Opstellen schadeprotocol Gezamenlijk met een delegatie van de eigenaren, projectorganisatie en de deskundige inbreng vanuit het schadebureau Gemandateerde vertegenwoordigers De vertegenwoordigers van de eigenaren welke participeren in het opstellen van het schadeprotocol dienen gemandateerd te zijn door de overige eigenaren. Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

13 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Opzetten Schadeloket Schadeloket 1 locatie (loket), onafhankelijk (buiten de projectorganisatie) Schadeloket begeleid de schade naar aannemer en verzekeraar, of mobiliseert de vliegende brigade; compensatie Nadeel Zie de bestaande gemeente brede regeling; Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

14 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Beoordelen aanbiedingen van aannemers en opdracht verstrekken. Beoordelen aanbiedingen Toetsen of aanbiedingen voldoen aan de offerte-uitvraag. Gunnen Opdracht geven aan de aannemer met de beste aanbieding. Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

15 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Uitwerking/voorbereiding door Aannemer. Eigenarenbijeenkomst Bijeenkomst met eigenaren over uitgewerkte plannen door de aannemer Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

16 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Start werkzaamheden Monitoren panden en grondwaterstand tijdens de werkzaamheden. Monitoren panden en grondwaterstand tot 1 jaar na gereed bouw (normaal 3 maanden). Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

17 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 2. Stand van zaken Bouwkundige opname en monitoring Sjaak Snoek, Projectleider belendingen Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam

18 OMGEVINGSBEÏNVLOEDING
3 april 2017 OMGEVINGSBEÏNVLOEDING Wat is het invloedgebied? Werkzaamheden welke van invloed kunnen zijn op de aanbepalende bouwwerken. Welke bouwwerken vallen binnen het invloedgebied?

19 50m zone gerekend vanaf de Nassaukade en Marnixkade
3 april 2017 50m zone gerekend vanaf de Nassaukade en Marnixkade

20 Wettelijke taak gemeente
3 april 2017 Wettelijke taak gemeente Toezicht (handhaving) van bestaande bouwwerken Beleid van behoud en herstel Aanschrijven

21 Nul-meting (bestaande situatie)
3 april 2017 Nul-meting (bestaande situatie) Wat is een nulmeting? Waarom een nulmeting? Hoe wordt een nulmeting in beeld gebracht? Opname rapport Kosten

22 3 april 2017 Trillingsmeter

23 Monitoren Wat is monitoren? Monitoringsgegevens Monitoringsplan
3 april 2017 Monitoren Wat is monitoren? Monitoringsgegevens Monitoringsplan Archiefonderzoek Peilfilters Visuele inspectie Lintvoegwaterpassing Standzekerheid/Stabiliteit Meetbouten Vloerwaterpassing Inspectieput.

24 Archiefonderzoek Bouwhistorie Gemeenschappelijkheid Bouweenheid
3 april 2017 Archiefonderzoek Bouwhistorie Gemeenschappelijkheid Bouweenheid

25 3 april 2017 Peilfilters

26 Grondwater bij paalfunderingen
3 april 2017 Grondwater bij paalfunderingen

27 Visuele inspectie Ook achtergevels Bereikbaarheid achtergevels
3 april 2017 Visuele inspectie Ook achtergevels Bereikbaarheid achtergevels

28 Lintvoegwaterpassing
3 april 2017 Lintvoegwaterpassing

29 Standzekerheid/Stabiliteit
3 april 2017 Standzekerheid/Stabiliteit ‘Kantelen’ van gevels ‘Pui’ hoogte voorgevel

30 3 april 2017 Meetbouten

31 3 april 2017 Vloerwaterpassing

32 3 april 2017 Inspectieput

33 Vervolgprocedure Inloopspreekuur algemeen
3 april 2017 Vervolgprocedure Inloopspreekuur algemeen West op ……… Centrum op …… Gesprek bij slechte fundering Funderingsherstel

34 Planning Start nulmeting eind november 2013
3 april 2017 Planning Start nulmeting eind november 2013 Resultaat nulmeting in januari/februari 2014 Herhalingsmetingen elke 6 maanden Eventueel funderingsherstel voor juli 2016 Monitoring tijdens de bouw ca. 3 jaar Monitoring na de bouw 1 jaar

35 Toestemmingsformulier
3 april 2017 Toestemmingsformulier Plaatsen meetboutje Meetgegevens naar de aannemer

36 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum
Titel presentatie 3 april 2017 Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013 Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Gemeente Amsterdam


Download ppt "Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek , Projectleider belendingen"

Verwante presentaties


Ads door Google