De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sjaak SS Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek, Projectleider belendingen Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Informatieavond schadebeheersing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sjaak SS Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek, Projectleider belendingen Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Informatieavond schadebeheersing."— Transcript van de presentatie:

1 Sjaak SS Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek, Projectleider belendingen Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Informatieavond schadebeheersing Singelgrachtgarage Marnix Woensdag/Donderdag 13/14 November 2013

2 1 juli Agenda 1.Proces: stappenplan Bert de Klerk, contractmanager Vragen 2.Bestaande situatie Sjaak Snoek, projectleider Belendingen Vragen  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum

3 1 juli Vertrekpunten  Amendement 13.01: inzet onafhankelijk expert;  Eén toegankelijk schadeloket;  Schadeprotocol Singelgracht-Marnix  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum

4 1 juli Het proces  Bestaande situatie opnemen;  Verzamelen meetgegevens vooruitlopend op de bouw;  Opstellen offerteuitvraag aan aannemers;  Beoordelen offertes van aannemers.  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum

5 1 juli  Inrichten schadeloket;  Uitwerken plannen door aannemer;  Bijeenkomst waarin aannemer uitgewerkte plannen bespreekt met eigenaren;  Start werkzaamheden na beschikbaar zijn van vergunningen;  Monitoring grondwaterstand en gebouwen tot 1 jaar na afronding bouwwerkzaamheden (normaal 3 maanden).  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum

6 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •BESTAANDE SITUATIE VASTLEGGEN O-meting •O meting van gebouwen en bouwwerken waaronder kademuren, bruggen enz. Peilbuizen plaatsen •Het plaatsen van peilbuizen in de straat. Sjaak

7 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •MOTIE A13.01 Inzet onafhankelijk expert Onafhankelijk expert •Inhuur onafhankelijk expert door bewoners binnen gestelde kaders en randvoorwaarden •Onafhankelijk expert kan ingezet worden voor zaken welke betrekking hebben op het ontstaan of voorkomen van schade •Voor vragen kunt u zich richten tot Gerda en Paula

8 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •MONITOREN GEBOUWEN EN GRONDWATERSTAND IN DE PERIODE VOOR DE BOUW Gebouwen •het meten van de natuurlijke beweging van gebouwen Grondwaterstand •Het opnemen van aangebrachte peilbuizen in de omgeving om de natuurlijke grondwaterstanden en schommelingen hiervan vooraf aan de bouw inzichtelijk te krijgen.

9 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •OPSTELLEN AANBESTEDINGSDOCUMENTEN VOOR DE MARKT (AANNEMERS) Eisen •Samenstellen van de eisen in de uitvraag: er mag geen schade aan gebouwen ontstaan •Inzet onafhankelijk deskundige bij samenstellen eisen (Mandy Korff) Meerwaarde uitvraag •Uitvraag: plan van aanpak waaruit blijkt dat deze aanbieder zich onderscheid t.o.v. de andere aanbieders op het gebied van het beheersen van schade (Mandy Korff).

10 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Informatie naar de markt •Monitoringsgegevens en O meting worden beschikbaar gesteld tbv de offerte uitvraag aan de aannemers Omgekeerde bewijslast •Er is een omgekeerde bewijslast van toepassing: •schade wordt veroorzaakt door de werkzaamheden tenzij de aannemer aantoont dat het niet het geval kan zijn •Indien eigenaren/bewoners besluiten niet mee te werken aan het beschikbaar stellen van de info aan de markt vervalt de omgekeerde bewijslast. Verzekering •De aannemer sluit voor het werk een verzekering af waaronder ook de dekking voor schade aan eigendommen.

11 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum “Vliegende brigade” •Voor kleine schadegevallen zal een “vliegende brigade” ingezet worden om snel de overlast vakkundig te verhelpen •Grotere schade beoordeling door deskundige van eigenaren, schadeloket en verzekeraar aannemer.

12 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •Opstellen schadeprotocol Opstellen schadeprotocol •Gezamenlijk met een delegatie van de eigenaren, projectorganisatie en de deskundige inbreng vanuit het schadebureau Gemandateerde vertegenwoordigers •De vertegenwoordigers van de eigenaren welke participeren in het opstellen van het schadeprotocol dienen gemandateerd te zijn door de overige eigenaren.

13 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •Opzetten Schadeloket Schadeloket •1 locatie (loket), onafhankelijk (buiten de projectorganisatie) •Schadeloket begeleid de schade naar aannemer en verzekeraar, of mobiliseert de vliegende brigade; Nadeel compensatie •Zie de bestaande gemeente brede regeling; •http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie- diensten/schadeloket-algemene/

14 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •Beoordelen aanbiedingen van aannemers en opdracht verstrekken. Beoordelen aanbiedingen •Toetsen of aanbiedingen voldoen aan de offerte-uitvraag. Gunnen •Opdracht geven aan de aannemer met de beste aanbieding.

15 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •Uitwerking/voorbereiding door Aannemer. Eigenarenbijeenkomst •Bijeenkomst met eigenaren over uitgewerkte plannen door de aannemer

16 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum •Start werkzaamheden •Monitoren panden en grondwaterstand tijdens de werkzaamheden. •Monitoren panden en grondwaterstand tot 1 jaar na gereed bouw (normaal 3 maanden).

17 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum 2. Stand van zaken Bouwkundige opname en monitoring Sjaak Snoek, Projectleider belendingen

18 OMGEVINGSBEÏNVLOEDING  Wat is het invloedgebied?  Werkzaamheden welke van invloed kunnen zijn op de aanbepalende bouwwerken.  Welke bouwwerken vallen binnen het invloedgebied? 1 juli

19 50m zone gerekend vanaf de Nassaukade en Marnixkade 1 juli

20 Wettelijke taak gemeente  Toezicht (handhaving) van bestaande bouwwerken  Beleid van behoud en herstel  Aanschrijven 1 juli

21 Nul-meting (bestaande situatie)  Wat is een nulmeting?  Waarom een nulmeting?  Hoe wordt een nulmeting in beeld gebracht?  Opname rapport  Kosten 1 juli

22 Trillingsmeter 1 juli

23 Monitoren  Wat is monitoren?  Monitoringsgegevens  Monitoringsplan o Archiefonderzoek o Peilfilters o Visuele inspectie o Lintvoegwaterpassing o Standzekerheid/Stabiliteit o Meetbouten o Vloerwaterpassing o Inspectieput. 1 juli

24 Archiefonderzoek  Bouwhistorie  Gemeenschappelijkheid  Bouweenheid 1 juli

25 Peilfilters 1 juli

26 Grondwater bij paalfunderingen 1 juli

27 Visuele inspectie  Ook achtergevels  Bereikbaarheid achtergevels 1 juli

28 Lintvoegwaterpassing 1 juli

29 Standzekerheid/Stabiliteit  ‘Kantelen’ van gevels  ‘Pui’ hoogte voorgevel 1 juli

30 Meetbouten 1 juli

31 Vloerwaterpassing 1 juli

32 Inspectieput 1 juli

33 Vervolgprocedure  Inloopspreekuur algemeen o West op ……… o Centrum op ……  Gesprek bij slechte fundering  Funderingsherstel 1 juli

34 Planning  Start nulmeting eind november 2013  Resultaat nulmeting in januari/februari 2014  Herhalingsmetingen elke 6 maanden  Eventueel funderingsherstel voor juli 2016  Monitoring tijdens de bouw ca. 3 jaar  Monitoring na de bouw 1 jaar 1 juli

35 Toestemmingsformulier  Plaatsen meetboutje  Meetgegevens naar de aannemer 1 juli

36 1 juli  Informatieavond Singelgrachtgarage Marnix  Woensdag/Donderdag 13/14 November Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum


Download ppt "Sjaak SS Bert de Klerk, Contractmanager Sjaak Snoek, Projectleider belendingen Samenwerkingsproject van stadsdeel West en Centrum Informatieavond schadebeheersing."

Verwante presentaties


Ads door Google