De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond

2 Oriëntatie Bodem en Ondergrond Overzicht modulen: 1. Integrale (duurzame) gebiedsontwikkeling excursie 2.1 bodem en ondergrond 2.2 watermanagement 3.1 draagfunctie 3.2 ondergronds bouwen 4.1 archeologie 4.2 landschap en bewoning (geologie/ geomorfologie) 5.1 leefomgevingvraagstukken 5.2 integrale gebiedsontwikkeling

3 Module 3.2 Ondergronds bouwen

4 Fasen gebiedsontwikkeling 4

5 Kwaliteiten ondergrond 5

6 Inhoudsopgave – module 3.2 Voorbeelden ondergronds bouwen Calamiteiten / problemen bij ondergronds bouwen Relatie: ondergrond-bouwmethoden -omgeving Open bouwmethode Boormethode Casus N-Z-lijn Opdracht rollen bij de N-Z-lijn Opdracht GeoBrain

7 AmsterdamMaastricht Ondergrondse infrastructuur

8 Maastricht A2 – dwarsprofiel stedelijk watersysteem Ondergrondse infrastructuur

9 Maastricht A2 – schematische weergave hevelsysteem

10 Ondergronds bouwen Museumplein Amsterdam

11 Ondergronds bouwen Almere

12 Parkeergarage Rabobank Utrecht

13 Westerscheldetunnel Ondergrondse infrastructuur

14 Bouwkuipen

15

16 Calamiteit:Vlaketunnel Probleem:opdrijven tunnel 16

17 Herstel Vlaketunnel: Ballasten van vloer moot 9

18 Probleem: Lekkage diepwand Vijzelgracht N-Z-lijn

19 Probleem: verkeerde inschatting ondergrond

20 Ruimtelijke kwaliteit Logistiek / OLS Kabels & leidingen Ondergronds bouwen 23-11-2014 Motieven en belemmeringen Waarom ondergronds? Parkeren Bereik baarheid Mobiliteit Kwaliteit van het landschap Klimaat- verandering Opslag Milieu- kwaliteit

21 (Multi-) Functie Ondergronds bouwen: Aandachtspunten 23-11-2014 Planologie Ruimtelijk ontwerp Techno- logie Beleving Veiligheid Bodem opbouw Grond water Bouw methode http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/scan- stadshavens-rotterdam-bodem-en-ro

22 Signaleringskaart Funderingskaart Rotterdam

23 Signaleringskaart

24 Gebruikelijke bouwmethoden Bron: boek “Ondergronds bouwen in breed perspectief”

25 De te bouwen Constructie Grond water Bouwmethoden - keuze Omgeving Bodem gesteld- heid Kosten

26 Open bouw methode Zand Klei

27 Open bouw methode Klei

28 Open bouw methode

29

30

31

32

33 Relatie: Bouwkuip – Bodem – Omgeving Grondgesteldheid stempel anker onderwaterbeton Gebouwen Horizontale afsluiting  Welke wand?  Hoe inbrengen?  Welke risico’s? Verticale afsluiting & Verticaal evenwicht  Is er al een afsluitende laag?  Geohydrologie?  Zwel?  Onderwaterbeton?  Trekpalen? Omgevingsinvloed  Damwand op omgeving  Omgeving op damwand  Archeologie

34 Boormethode

35

36

37

38

39 Relatie: Boormethode – Bodem – Omgeving Grondgesteldheid  Welke diepte?  In welke laag boren?  Welke boormethode?  Welke risico’s? Constructie  Aansluiting toerit? Omgevingsinvloed  Omgeving van tunnel  Ruimte  Archeologie  Kabels en leidingen  Warmte koude opslag Gebouwen

40 Casus Noord-Zuid lijn

41 Noord – Zuid lijn

42 Het boortracé Toelichting verloren-schild-methode

43 NZ lijn boortunnel uitdaging

44 Bouwkuip Rokin

45 Boortunnel bij Rokin

46 Boortunnel - Rokin

47

48 Archeologie De werpkoot van Jan

49 Meetpunten voor zettingsmetingen Pand aan Vijzelgracht

50 Sation De Pijp

51

52

53 Rollen N-Z lijn Welke disciplines (vakmensen) zijn bij de bouw van de N-Z-lijn betrokken? Welke rol hebben deze personen? Op welk moment spelen deze personen een rol in het proces? Wat gaat er mis als er een discipline niet wordt meegenomen?

54 Rollen N-Z lijn Terugkoppeling met eerder gestelde vragen

55 Fasen gebiedsontwikkeling 55

56 Opdracht Geobrain in relatie tot de N-Z-lijn Zoek met behulp van Geobrain een geschikte locatie in Amsterdam waar een open bouwkuip wordt toegepast. Geef de grondopbouw ter plaatse met de sondering en teken/schets daarin de damwand en kerende hoogte en grondwaterstanden Maak een analyse ‘algemeen’: –analyseer de grondslag op basis van de sondering. (vuistregel: q c onder 2 MN/m 2 klei of veen, rond 10 MN/m 2 matig zand, tot 20 MN/m 2 goed zand, boven 20 MN/m 2 problemen te verwachten) –toegepaste damwand: type + zwaar of licht etc. –lengte: gering groot etc. –kerende hoogte: gering of groot etc. –hoe is de damwand aangebracht en met welk blok –Gebruik de Geobrain voorspellingsmodule om het risico te beoordelen Maak een analyse van de ‘problemen’. –Wat zijn de optredende problemen? –Hoe zouden ze te voorkomen zijn?

57 Opdracht Geobrain “Wegwijs in GeoBrain” Wegwijs in Geobrain (een zeer korte instructie om op gang te komen): Ga naar www.geobrain.nl en log in met:www.geobrain.nl Gebruikersnaam: HSUtrecht Wachtwoord: 1 ste deel: Kies eerst eens: Geobrain voorspelling maken kies: verder Standaardsondering. Kies uit het pull-down menu b.v. utrecht.gef en druk op de knop selecteren De geselecteerde sondering verschijnt op het scherm Ga naar Plank geef dan als lengte b.v. 20 [m] Dan Installatie, kies bv. voor heien Dan Resultaat, en voorspellen indrukken: je krijgt een figuur en ziet dat de risico’s groot zijn Einde “spelen met voorspellen”, dus kies: “Ga naar rapport...” - - bekijk het pdf-rapport - - etc. 2 de deel: Geobrain voorspelling maken kies: verder Sondering zoeken. Druk op de knop zoeken Er verschijnt op het scherm een kaart. Zoom in op Utrecht tot dat de sonderingspunten op het scherm verschijnen. Klik op een van de sonderingen en bekijk de sondering Klik op Sondering gebruiken op verder te gaan De geselecteerde sondering verschijnt op het scherm Ga verder zoals beschreven onder 1 ste deel 3 de deel: Na ‘afsluiten’ kies je: Geobrain ervaringen raadplegen Zoeken op kaart Zoom in op de kaart, activeer “selecteren” en selecteer een geval “slecht” klik op het Profiel en je kunt daarna dat geval analyseren


Download ppt "Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond."

Verwante presentaties


Ads door Google