De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Vrij zijn !?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Vrij zijn !?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Vrij zijn !?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan

4 Liturgie zondag 29 mei Welkom Koor: Votum en groet * Stil gebed * Votum en groet Ps. 124: 1, 4 Gebed Koorzang Schriftlezing: Johannes 8: 30 - 47 Opw. 263 Kindernevendienst Preek Ps. 81: 4, 5, 8, 9 NB Einde kindernevendienst Collecte Gesprek met de kinderen Dankgebed Opw. 720 * Geloofsbelijdenis * Opw. 276: 1, 2 * Zegen Koorzang * Staande

5 Welkom en mededelingen

6 Koorzang: Votum en groet

7 Stil gebed Votum en groet * Staande

8 Ps. 124: 1, 4

9 Ps. 124: 1 Dat Israël nu zegge, blij van geest: Indien de HEER, die bij ons is geweest, Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan, Toen ’s vijands heir en aanval werd gevreesd, Niet had gered, wij waren lang vergaan.

10 Ps. 124: 4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net, Den lozen strik, tot ons bederf gezet; De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. De HEER is ons tot hulp op ons gebed; Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

11 Gebed

12 Koorzang ‘Like a mighty river Vertaling: Soms vraag ik me af, hoe Hij zo van mij kon houden En waarom Hij zoveel om mij geeft Waarom Hij naar de aarde kwam En waarom hij ervoor koos om te sterven aan het kruis

13 Koorzang ‘Like a mighty river Omdat zijn liefde als het ochtendgloren is En zijn goedheid stroomt als een machtige rivier En dat maakt mij sterk dus ga ik door Ik weet dat zijn liefde mij eens thuis zal brengen

14 Koorzang ‘Like a mighty river Op een dag zal ik Hem zien van aangezicht tot aangezicht En dan zal ik voor altijd bij hem zijn Daar zal ik geen pijn en zorgen kennen Ik zal daar samen zijn met mijn Heer

15 Schriftlezing: Johannes 8: 30 - 47

16 Opw. 263

17 Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God. Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij.

18 Opw. 263 Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk. Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij.

19 Opw. 263 Dank U, o mijn Vader. U gaf uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan.

20 Opw. 263 Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie. Dan zal ik mijn Koning dienen voor eeuwig en eeuwig.

21 Opw. 263 Dank U, o mijn Vader. U gaf uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan..

22 Aanvang kindernevendienst

23 Schriftlezing: Johannes 8: 30 - 47 Tekst: Johannes 8: 31 - 36 Zingen na de preek Ps. 81: 4, 5, 8, 9 NB Vrij zijn !? Preek

24 Ps. 81: 4, 5, 8, 9 NB

25 Ps. 81: 4 NB God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. Heilig is 't en recht nu en t' allen tijd Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.

26 Ps. 81: 5 NB Onder lasten zwaar was u haast bezweken. Groot was het gevaar Ik vergat u niet, in het doodsgebied gaf Ik taal en teken.

27 Ps. 81: 8 NB Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?

28 Ps. 81: 9 NB Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

29 Einde kindernevendienst

30 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Stichting in de Vrijheid uit Wemeldinge Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

31 Koorzang ‘Never let me go’ ‘Juich voor de Heer’ Vertaling ‘Never let me go’: Bij U voel ik me veilig, U geeft mij rust U omringt mij met uw liefde en geborgenheid U kent mij en doorgrondt heel mijn hart Heer, laat mij nooit, nooit meer gaan

32 Gesprek met de kinderen

33 Dankgebed

34 Opw. 720

35 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon, zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. U geeft ons genade, U roepen wij aan. (2x)

36 Opw. 720 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij.

37 Opw. 720 In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon, zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. U geeft ons genade, U roepen wij aan. Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het:

38 Opw. 720 God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij

39 Opw. 720 Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij. Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij

40 Geloofsbelijdenis * Staande

41 Ik geloof in God. Hij is mijn hemelse Vader. Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft ook mij gemaakt. Ik geloof ook in de Here Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat Hij uit de hemel gekomen is om mens te worden om mij te redden. Geloofsbelijdenis * Staande

42 Hij wilde zelfs voor mij lijden en sterven aan het kruis. Na drie dagen is Jezus is uit het graf opgestaan. Hij leeft. Hij is nu bij God in de hemel. Ik geloof dat Jezus weer terug zal komen op aarde. Dat zal voor mij een blijde dag zijn; dan is het voor altijd goed. Geloofsbelijdenis * Staande

43 Maar Hij zal ook terugkomen als Rechter over alle mensen. Ik geloof in de Heilige Geest, Die nu al bij mij is. Ik ben nooit alleen. Hij maakt mijn leven nieuw. Ik hoor bij al de mensen die ook in God geloven. Ik hoor bij de kerk. Geloofsbelijdenis * Staande

44 Ik geloof dat God wil vergeven, wat ik verkeerd heb gedaan. Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Als ik sterf mag ik bij de Here Jezus komen. Als Hij terugkomt naar de aarde krijg ik van Hem een nieuw lichaam. Dan zal ik voor altijd bij Hem zijn. Geloofsbelijdenis * Staande

45 Opw. 276: 1, 2 * Staande

46 Laat heel de wereld het zien, maak de volk'ren weer blij door de klank van Zijn Stem. Heuvels en dalen breek uit! Kom en juich, zing het luid! Klap je handen voor Hem! Opw. 276: 1 * Staande

47 Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een Tweesnijdend Zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij, het maakt vrij. Opw. 276: 1 * Staande

48 Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij, Breng de eenzamen thuis. Heel satans bolwerk stort neer, door 't gebed tot de Heer. Door de kracht van het kruis. Opw. 276: 2 * Staande

49 Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een Tweesnijdend Zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij, het maakt vrij. Opw. 276: 2 * Staande

50 Zegen * Staande

51 Koorzang: ‘Your grace still amazes me’ Vertaling: Trouwe Vader, mijn eeuwige vriend Uw barmhartigheid is als een rivier zonder einde Het overvalt me, dekt mijn zonde Elke keer als ik Uw aanwezigheid voel ben ik opnieuw in verwondering.

52 Koorzang: ‘Your grace still amazes me’ Uw liefde is nog steeds een mysterie Uw genade verbaast me nog steeds Oh, geduldig Redder, U maakt me heel U bent de Schepper en de Genezer van mijn ziel

53 Koorzang: ‘Your grace still amazes me’ Wat kan ik U geven Heer, wat kan ik zeggen Ik weet dat er geen manier is om U terug te betalen Alleen aan U zeg ik eer Het is dieper, het is breder Het is sterker, het is hoger dan alles in mij, Sterker dan wat mijn ogen zien.

54 Koorzang: ‘Happy day’ Vertaling: De grootste dag in de geschiedenis; De dood is verslagen, U heeft mij gered! Zing het uit, Jezus leeft! Leeg kruis en leeg graf, Eeuwig leven. U heeft die dag gewonnen. Schreeuw het uit, Jezus leeft! Hij leeft!

55 Koorzang: ‘Happy day’ Oh, vrolijke dag, vrolijke dag. U wast mijn zonde weg! Oh, vrolijke dag, vrolijke dag. Ik zal nooit meer dezelfde zijn!

56 Koorzang: ‘Happy day’ Wanneer ik sta op die plek, Eindelijk vrij, voor uw aangezicht, Ik ben van U, Jezus, U bent van mij. Eindeloos plezier, perfecte vrede. Aardse pijn zal eindelijk verdwijnen. Vier feest, Jezus leeft, Jezus leeft!

57 Tot volgende week!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Vrij zijn !?"

Verwante presentaties


Ads door Google