De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Kanteling Wmo Dantumadiel/Dongeradeel Raadsbijeenkomst, 9 april 2013 Tom Kamsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Kanteling Wmo Dantumadiel/Dongeradeel Raadsbijeenkomst, 9 april 2013 Tom Kamsma."— Transcript van de presentatie:

1 Project Kanteling Wmo Dantumadiel/Dongeradeel Raadsbijeenkomst, 9 april 2013 Tom Kamsma

2 Aanleiding  Wmo beleidsplan 2012-2016 Participatie bevorderen Zelfregie en zelfredzaamheid Informele netwerken inschakelen Ondersteuning integraal en dichtbij  Nieuwe taken voor gemeenten Alles moet kantelen WMO neemt het voortouw

3 Doel project de Kanteling  Project legt de basis voor: het individueel kontact met de cliënt (doel 1) formele en informele sociale structuren op wijk/dorpniveau (doel 2). een zichtbare relatie tussen individueel contact en sociale structuren.(doel 3)

4 Concretisering van de doelen  Eén gemeentelijke contactpersoon WMO  Contactpersoon is herkenbaar aanwezig.  Geen dubbele uitvraag van gegevens  Samenhang bij meerdere hulpverleners.  Gebruik maken van mogelijkheden cliënt  Eenvoudige dingen snel oplossen

5 Hoe gaan we dat doen  Kantelen: begin bij je zelf !  Niet (weer) wat nieuws; wel anders  Gebiedsindeling in dorpen/wijken  Centrale figuur per gebied: Meitinker  Koppeling tussen cliënt en omgeving

6 Wijzigen gebiedsindeling  Indeling per dorp en wijk  goed communiceerbaar,  Ook voor nieuwe cliënten  Samenhang tussen cliënt en gebied  Per gebied drie functionarissen: Meitinker Specialist Wmo Sociaal cultureel/opbouwwerker

7 Meitinker  Makelaar tussen cliënt en specialist(en)  Onderscheid wel-niet ingewikkeld  Kent eenvoudige voorzieningen toe  Contact met cliënt en lokale netwerken.  Samenhang tussen specialisten

8 Specialist WMO  Complexe individuele voorzieningen  Contacten met leveranciers  Specialist WMO stemt contact met cliënt altijd af met de Meitinker

9 Sociaal cultureel/opbouwwerker  Vitaal houden/maken van bestaande sociale lokale structuren  Realiseren van (nog) niet bestaande sociale structuren.  Specialist en Meitinker wijzen op lokale mogelijkheden.

10 Menskracht (formatie gelijk)  Wie worden Meitinker: Huidige medewerker Bolwerk Huidige cliëntondersteuner Huidige Wmo consulent  Wie worden Specialist Wmo Huidige Wmo consulent  Wie worden Scw/opbouwwerker Huidige medewerker Bolwerk

11 Planning  Start gepland op donderdag 2 mei  Starten in 2 voorhoedegebieden Fugellân (Dokkum) Broeksterwâld/De Falom/Rinsumageast  Gebied wordt nu opnieuw ingedeeld  Na de zomer: andere gebieden.  1 januari 2014 afronding project.

12 Wat levert het op  Klanttevredenheid door: Luisteren naar cliënt Aansluiting bij leefwereld cliënt Blijven (of weer) meedoen door cliënt Verkleinen afhankelijkheid  Minder individuele voorzieningen WMO Toekenningen Procedures

13 Slot


Download ppt "Project Kanteling Wmo Dantumadiel/Dongeradeel Raadsbijeenkomst, 9 april 2013 Tom Kamsma."

Verwante presentaties


Ads door Google