De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eerste lied: LvdK 409: 1, 2, 4, 5 We lezen: Matteüs 8: 23 - 27 en 14: 13 - 34 De preek gaat over: Matteüs 14: 22 – 33 Jezus kan ons over water laten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eerste lied: LvdK 409: 1, 2, 4, 5 We lezen: Matteüs 8: 23 - 27 en 14: 13 - 34 De preek gaat over: Matteüs 14: 22 – 33 Jezus kan ons over water laten."— Transcript van de presentatie:

1 Het eerste lied: LvdK 409: 1, 2, 4, 5 We lezen: Matteüs 8: 23 - 27 en 14: 13 - 34 De preek gaat over: Matteüs 14: 22 – 33 Jezus kan ons over water laten lopen Voorlezer: Cobi Kempe Voorganger: ds H.J. Siegers emerituspredikant Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: LvdK 409: 1, 2, 4, 5....

3 LvdK 409: 1, 2, 4, 5

4

5

6

7 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Doopformulier 3 Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

8 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Doopformulier 3 Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

9 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Doopformulier 3 Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

10 Gezang 164: 1

11 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Doopformulier 3 Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

12 .... Luisterlied: Witter dan sneeuw (psalm 51) Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. Wees genadig o God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

13 .... Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest. Schep een zuiver hart diep in mij. Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Laat mij weer juichen, weer dansen in ‘t licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Luisterlied: Witter dan sneeuw (psalm 51)

14 .... Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen. Laat mij weer leven. Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Luisterlied: Witter dan sneeuw (psalm 51)

15 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Doopformulier 3 Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

16 .... In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Solo Dooplied Sela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrumentaal

17 .... Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is. Allen Dooplied Sela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

18 .... Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Allen Dooplied Sela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

19 .... In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. Allen Dooplied Sela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

20 .... Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Allen Dooplied Sela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrumentaal

21 .... Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. Solo Dooplied Sela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

22 .... Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Allen Dooplied Sela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

23 .... Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is. Dat ons leven bij U veilig is. Dooplied Sela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Allen

24 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Doopformulier 3 Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

25 .... Doopformulier 3 Maarten en Esther van Eenennaam hebben aangegeven dat ze hun kinderen Lucas en Ruben willen laten dopen en Pepijn en Marloes Boeije hebben dat gevraagd voor hun dochter Saartje. De kinderen worden gedoopt in de naam van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

26 .... Doopformulier 3 In de naam van de Vader gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat God de Vader voor eeuwig zijn genade-verbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Hij zet Zich voor ons in ten goede. In de naam van de Zoon gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden

27 .... Doopformulier 3 en sterven. Wij mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen: de afwassing van onze

28 .... Doopformulier 3 zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van deze kinderen en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

29 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Gebed Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

30 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Gebed Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

31 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Gebed Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

32 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Gebed Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

33 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

34

35

36

37

38 .... Gebed Wet Zingen:Gezang 164 Luisterlied:Witter dan sneeuw Zingen:Dooplied van Sela Doopformulier 3 Doop Oproep aan gemeente Zingen:Gezang 148 Dankgebed Zingen:Opwekking 710

39 .... Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God zegen mij alle dagen lang! Solo Opwekking 710: a, b, c, d

40 .... Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest Heer, Jezus kom tot mij, als de Bron van leven die ontspringt diep in mij. Breng een stroom van zegen waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. Solo Opwekking 710: a, b, c, d

41 .... Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid! Allen Opwekking 710: a, b, c, d instrumentaal

42 .... Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn. Wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. Van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Allen Opwekking 710: a, b, c, d

43 Kinderen van groep 1 en 2 gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6 naar Kinderkerk “Tov”

44 .... Lezen:Matteüs 8: 23 - 27 Matteüs 14: 13 - 34 Zingen:Psalm 107: 8, 9,10 Tekst:Matteüs 14: 22 - 33 Preek Zingen:Gezang 115 Gebed Collecte: Luisterlied: Mag ik dan bij u Zingen: LvdK 442 Zegen

45 .... Matteüs 8: 23 - 27 23 Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. 24 Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. 25 Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ 26 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en

46 .... Matteüs 8: 23 - 27 sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. 27 De mensen zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’

47 .... Matteüs 14: 13 - 34 13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14 Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. 15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden:

48 .... Matteüs 14: 13 - 34 Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17 Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18 Hij zei: ‘Breng ze mij.’19 En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam

49 .... Matteüs 14: 13 - 34 hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol.21 Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet

50 .... Matteüs 14: 13 - 34 meegeteld. 22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en

51 .... Matteüs 14: 13 - 34 werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer.26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het

52 .... Matteüs 14: 13 - 34 bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten,

53 .... Matteüs 14: 13 - 34 ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 34 Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret.

54 .... Lezen:Matteüs 8: 23 - 27 Matteüs 14: 13 - 34 Zingen:Psalm 107: 8, 9,10 Tekst:Matteüs 14: 22 - 33 Preek Zingen:Gezang 115 Gebed Collecte: Luisterlied: Mag ik dan bij u Zingen: LvdK 442 Zegen

55 ... Psalm 107: 8, 9, 10

56 ...

57 ...

58 .... Lezen:Matteüs 8: 23 - 27 Matteüs 14: 13 - 34 Zingen:Psalm 107: 8, 9,10 Tekst:Matteüs 14: 22 - 33 Preek Zingen:Gezang 115 Gebed Collecte: Luisterlied: Mag ik dan bij u Zingen: LvdK 442 Zegen

59 .... 22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en Matteüs 14: 22 - 33

60 .... werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het Matteüs 14: 22 - 33

61 .... bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, Matteüs 14: 22 - 33

62 .... ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ Matteüs 14: 22 - 33

63 .... Lezen:Matteüs 8: 23 - 27 Matteüs 14: 13 - 34 Zingen:Psalm 107: 8, 9,10 Tekst:Matteüs 14: 22 - 33 Preek Zingen:Gezang 115 Gebed Collecte: Luisterlied: Mag ik dan bij u Zingen: LvdK 442 Zegen

64 64

65 65

66 Lopen op water is niet geloofwaardig 66

67 67

68 Lopen over water? Geloof het maar dat God het mogelijk maakt! Jezus kan ons op water laten lopen! 68Jezus kan ons op water laten lopen

69 Ze kennen dit water als hun broekzak - hun visgrond 69Jezus kan ons op water laten lopen

70 Jezus gaat bidden – zoekt de stilte 70Jezus kan ons op water laten lopen

71 71Jezus kan ons op water laten lopen

72 Waar is Jezus? Hij is er voor zijn volgelingen, ook al is Hij lijfelijk afwezig 72Jezus kan ons op water laten lopen

73 Toen Hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, … liep hij over het meer naar hen toe 73Jezus kan ons op water laten lopen

74 74 Lopen op water is een wonder van Gods macht Jezus kan ons op water laten lopen

75 75Jezus kan ons op water laten lopen

76 Jezus helpt hen van hun spookbeeld af 76Jezus kan ons op water laten lopen

77 77 Door geloof in Jezus wordt het water vaste grond onder zijn voeten Jezus kan ons op water laten lopen

78 Petrus durft het aan! De kans bestaat dat de boot zinkt Zeker is dat je niet over water kunt lopen – je zult beslist zinken 78Jezus kan ons op water laten lopen

79 Petrus stapt vol geloofsmoed op het water Hij gelooft een wonder 79Jezus kan ons op water laten lopen

80 Petrus raakt onder de indruk van de macht van water en wind  zinkt in het water weg 80Jezus kan ons op water laten lopen

81 Kleingeloof = te weinig verwachtend geloof 81Jezus kan ons op water laten lopen

82 Twijfel = naar twee kanten kijken Zwei-fel Tweestrijd Alléén (= één) op Jezus vertrouwen 82Jezus kan ons op water laten lopen

83 Hebr. 12: Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Eén en al oog voor Hem hebben. 83Jezus kan ons op water laten lopen

84 84 Heer, red mij Jezus kan ons op water laten lopen

85 U bent werkelijk de Zoon van God Erkenning: Jezus is God, de Schepper Koning van deze schepping en van de nieuwe schepping 85Jezus kan ons op water laten lopen

86 Hij steekt ons de helpende hand toe – Hij laat wonderen gebeuren. 86Jezus kan ons op water laten lopen

87 God wordt straks alles in allen (mensen) en alles (hele schepping). Daar is geen dreigende zee meer (Openb. 22:1) 87Jezus kan ons op water laten lopen

88 Onderweg: Jezus ga ons voor Totdat we daar zijn: blijf alléén kijken naar Jezus: Hij laat wonderen gebeuren. 88Jezus kan ons op water laten lopen

89 .... Zingen:Gezang 115 Gebed Collecte: Luisterlied: Mag ik dan bij u Zingen: LvdK 442 Zegen

90 ... Gezang 115: 1, 2

91 ...

92 .... Zingen:Gezang 115 Gebed Collecte: Luisterlied: Mag ik dan bij u Zingen: LvdK 442 Zegen

93 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Diakonie "DNB” En de 2de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: LvdK 442

94 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor Diakonie “SGJ” En de 2de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: LvdK 442

95 ... LvdK 442: 1, 2, 3, 4

96 ...

97 ...

98 ...

99 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

100 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

101


Download ppt "Het eerste lied: LvdK 409: 1, 2, 4, 5 We lezen: Matteüs 8: 23 - 27 en 14: 13 - 34 De preek gaat over: Matteüs 14: 22 – 33 Jezus kan ons over water laten."

Verwante presentaties


Ads door Google