De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preek over gaat over Handelingen 9: 1 - 22.... Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Votum = Gezang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preek over gaat over Handelingen 9: 1 - 22.... Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Votum = Gezang."— Transcript van de presentatie:

1 Preek over gaat over Handelingen 9: 1 - 22.... Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen: Psalm 2: 1, 4

2 Votum Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 2: 1, 4....

3 Psalm 2: 1, 4

4

5 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen:Psalm 2: 1, 4 Zingen:Gezang 176b (melodie 1: V+K, melodie 2: M) Stilte + Gebed Lezen:Handelingen 9: 1 - 22 Preek Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

6 ... vrouwen en kinderen

7 ... mannen

8 ... vrouwen en kinderen mannen

9 ... vrouwen en kinderen

10 ... mannen

11 ... vrouwen en kinderen mannen

12 ... vrouwen en kinderen

13 ... mannen

14 ... vrouwen en kinderen mannen

15 ... vrouwen en kinderen mannen

16 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen:Psalm 2: 1, 4 Zingen:Gezang 176b (melodie 1: V+K, melodie 2: M) Stilte + Gebed Lezen:Handelingen 9: 1 - 22 Preek Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

17 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen:Psalm 2: 1, 4 Zingen:Gezang 176b (melodie 1: V+K, melodie 2: M) Stilte + Gebed Lezen:Handelingen 9: 1 - 22 Preek Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

18 .... Votum = Gezang 168 (NG 88) (canon) Zegengroet Zingen:Psalm 2: 1, 4 Zingen:Gezang 176b (melodie 1: V+K, melodie 2: M) Stilte + Gebed Lezen:Handelingen 9: 1 - 22 Preek Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

19 ....

20 .... Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen:Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen

21 Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32)

22

23

24 .... Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen:Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen

25 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Marnix en Heidi Rijken hebben te kennen gegeven dat ze hun dochter Maxime willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de

26 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood

27 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe

28 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen.

29 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de

30 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gemeente te Kolosse, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet.

31 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor

32 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

33 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat

34 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en

35 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

36 .... Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen:Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen

37 ... Psalm 105: 5

38 .... Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen:Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen

39 .... Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen:Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen

40 .... Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen:Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen

41 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 coda

42

43

44

45

46 .... Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen:Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen

47 .... Zingen:Gezang 119: 3, 4, 5 (GK 32) Doopformulier 3 Zingen:Psalm 105: 5 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 139: 2 (GK 30) Zegen

48 .... Zegen haar op de weg die zij moet gaan. Zegen haar op de plek waar zij zal staan. Zegen haar in alles, wat U van haar verlangt. O God, zegen haar alle dagen lang! Vader, maak haar tot een zegen; ga haar niet voorbij. Regen op haar met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot haar als de Bron van leven, die ontspringt, diep in haar. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor haar. COLLECTE : voor de kerk

49 COLLECTE Volgende week Is de collecte is voor de kerk.... Na de collecte zingen we: Gezang 139: 2 (GK 30) Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

50 ... Gezang 139: 2 (GK 30)

51 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

52 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Preek over gaat over Handelingen 9: 1 - 22.... Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Votum = Gezang."

Verwante presentaties


Ads door Google