De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 De preek gaat over: Hebreeën 13: 8 Jezus Dezelfde Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Opwekking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 De preek gaat over: Hebreeën 13: 8 Jezus Dezelfde Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Opwekking."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 De preek gaat over: Hebreeën 13: 8 Jezus Dezelfde Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Opwekking 616 Opwekking 480 (gemeente: refrein) voorganger: ds. Jeroen Sytsma Vandaag is er kinderkerk “Lev”, voor de kinderen van groep 1 en 2

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Opwekking 616 Opwekking 480 (gemeente: refrein)....

3 ... Opwekking 616: a, b, c, d, e,f

4 ...

5 ...

6 ...

7 ...

8 ...

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 616 Opwekking 480 (gemeente: refrein) Wet Gebed:Onze Vader (gz 181d) Lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 Zingen:Psalm 102: 8, 13 Preek over Hebreeën 13: 8 Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3

10 ... Solo

11 ... Gemeente

12 ... Solo

13 ... Gemeente

14 ... Solo

15 ... Gemeente

16 ... Solo

17 ... Gemeente

18 ... Solo

19 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 616 Opwekking 480 (gemeente: refrein) Wet Gebed:Onze Vader (gz 181d) Lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 Zingen:Psalm 102: 8, 13 Preek over Hebreeën 13: 8 Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3

20 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 616 Opwekking 480 (gemeente: refrein) Wet Gebed:Onze Vader (gz 181d) Lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 Zingen:Psalm 102: 8, 13 Preek over Hebreeën 13: 8 Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3

21 Onze Vader (gz 181d) a

22 Onze Vader (gz 181d) b

23 Kinderen van groep 1 en 2 gaan nu naar Kinderkerk “Lev”

24 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 616 Opwekking 480 (gemeente: refrein) Wet Gebed:Onze Vader (gz 181d) Lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 Zingen:Psalm 102: 8, 13 Preek over Hebreeën 13: 8 Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3

25 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 616 Opwekking 480 (gemeente: refrein) Wet Gebed:Onze Vader (gz 181d) Lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 Zingen:Psalm 102: 8, 13 Preek over Hebreeën 13: 8 Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3

26 ... Psalm 102: 8, 13

27 ...

28 .... Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 616 Opwekking 480 (gemeente: refrein) Wet Gebed:Onze Vader (gz 181d) Lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 Zingen:Psalm 102: 8, 13 Preek over Hebreeën 13: 8 Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3

29 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid

30 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 1. Wat zeggen deze woorden over Jezus?

31 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 1. Wat zeggen deze woorden over Jezus? Alleen God blijft dezelfde …. → Jezus is de mensgeworden God

32 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 1. Wat zeggen deze woorden over Jezus? Alleen God blijft dezelfde …. → Jezus is de mensgeworden God → God is veranderd om dezelfde te blijven …

33 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 1. Wat zeggen deze woorden over Jezus? “Af”, einddoel bereikt: Helper voor altijd Geen gevaar meer: dood overwonnen Goed beschermd: aan de rechterhand van God

34 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 1. Wat zeggen deze woorden over Jezus? Jezus blijft dezelfde, ook in zijn veelzijdigheid en dus is hij altijd precies wie jij nodig hebt

35 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 2. Wat betekent dit voor jou in een wereld die altijd verandert? → Beseffen dat je beeld van Jezus beperkt is

36 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 2. Wat betekent dit voor jou in een wereld die altijd verandert? → Beseffen dat je beeld van Jezus beperkt is → Houvast bij veranderingen

37 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 2. Wat betekent dit voor jou in een wereld die altijd verandert? → Beseffen dat je beeld van Jezus beperkt is → Houvast bij veranderingen → Jezus Dezelfde: het grote tegoed van de kerk

38 .... Tekst: Hebreeën 13: 8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid 3. Wat betekent dit voor de Bijbelse opdracht dat jij juist niet ‘dezelfde’ blijft? - Je bent welkom zoals je bent, maar Jezus wil niet dat je blijft zoals je bent - Hij wil je graag veranderen ten goede - Hoe kun je veranderen? Door te koersen op een vast punt: Jezus Dezelfde!

39 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

40 ... Liedboek 300: 1, 5, 6

41 ...

42 ...

43 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

44 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Willem Jan en Eva Maria Schoe hebben te kennen gegeven dat ze hun dochter Elin willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de

45 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood

46 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe

47 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich allemaal dopen in de wolk en in de zee. Gods belofte en opdracht waren dus ook bedoeld voor de kinderen.

48 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, zo schrijft hij verder aan de

49 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gemeente te Kolosse, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet.

50 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor

51 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

52 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat

53 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en

54 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

55 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

56 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

57 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

58 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

59

60

61

62

63 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

64 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

65 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

66 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 5, 6 Doopformulier 3 Gebed Doop Zingen:Gezang 148 Oproep aan de gemeente Gebed Voorbereiding viering Maaltijd van de Heer Gebed Collecte Zingen:Opwekking 710 Zegen = Hebr. 13: 20, 21

67 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Diakonie “De Driehoek” En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Opwekking 710 (1e couplet solo) Bloemenbezorging: Vandaag: Martine Marsman Volgende week: Lars van Veelen Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

68 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Opwekking 710 (1e couplet solo) Bloemenbezorging: Vandaag: Martine Marsman Volgende week: Lars van Veelen Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur

69 .... Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang! Opwekking 710 a, b, c, d, e, f Solo

70 .... Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij Opwekking 710 a, b, c, d, e, f Solo

71 .... Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid allen Opwekking 710 a, b, c, d, e, f

72 .... Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn allen Opwekking 710 a, b, c, d, e, f

73 .... Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn allen Opwekking 710 a, b, c, d, e, f

74 .... Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn Opwekking 710 a, b, c, d, e, f allen

75 Zegen = Hebr. 13: 20, 21 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

76 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen: Hebreeën 13: 1 – 16 De preek gaat over: Hebreeën 13: 8 Jezus Dezelfde Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Opwekking."

Verwante presentaties


Ads door Google