De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Openbaringen 11 De preek gaat over: Openbaringen 11: 1 – 14 de getuigende kerk Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 68:

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Openbaringen 11 De preek gaat over: Openbaringen 11: 1 – 14 de getuigende kerk Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 68:"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Openbaringen 11 De preek gaat over: Openbaringen 11: 1 – 14 de getuigende kerk Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra

2 .... Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen

3 .... Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank,len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank,len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen Ik rust in U alleen

4 We lezen: Openbaringen 11 De preek gaat over: Openbaringen 11: 1 – 14 de getuigende kerk Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra

5 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)....

6 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

7

8

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Gebed Intro + Lezen Openbaringen 11

10 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vrouwen

11 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen

12 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vrouwen Mannen

13 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vrouwen

14 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen

15 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vrouwen Mannen

16 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vrouwen

17 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen

18 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vrouwen Mannen

19 ... Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vrouwen Mannen

20 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Gebed Intro + Lezen Openbaringen 11

21 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Gebed Intro + Lezen Openbaringen 11

22 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Pepijn en Marloes Boeije hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon Gijs Samuel willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de

23 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood

24 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe

25 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij.

26 .... In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr.

27 .... Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr.

28 .... Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr.

29 .... In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr.

30 .... Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr.

31 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet.

32 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor

33 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

34 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat

35 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en

36 .... Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

37 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Gebed Intro + Lezen Openbaringen 11

38 .... Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal. Jezus is de goede Herder

39 .... Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent? Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal.

40 .... Jezus is de goede Herder En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal.

41 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Gebed Intro + Lezen Openbaringen 11

42 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Gebed Intro + Lezen Openbaringen 11

43 .... Zingen:Liedboek 300: 1, 2, 3 Preek over Openbaringen 11: 1 – 14 Zingen:Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen:Psalm 96: 1, 2 Zegen

44 .... Openbaring: laatste bijbelboek uniek bijbelboek: visioenen over de toekomst van de kerk beelden die wakker schudden en bemoedigen lezen met hart en gevoel 3 X 7 (zegels, bazuinen, schalen)

45 .... Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen:Liedboek 300: 1, 2, 3 Preek over Openbaringen 11: 1 – 14 Zingen:Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen:Psalm 96: 1, 2 Zegen

46 .... Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen:Liedboek 300: 1, 2, 3 Preek over Openbaringen 11: 1 – 14 Zingen:Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen:Psalm 96: 1, 2 Zegen

47 ... Liedboek 300: 1, 2, 3

48 ...

49 ...

50 .... Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen:Liedboek 300: 1, 2, 3 Preek over Openbaringen 11: 1 – 14 Zingen:Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen:Psalm 96: 1, 2 Zegen

51 .... Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 1. De leessleutel van Openb. 11

52 .... Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 1. De leessleutel van Openb. 11 tempel = kerk twee getuigen = getuigenis is waar lampenstandaard = kerk in de wereld 1260 dg / 42 mnd = tijd tussen Pinksteren en Wederkomst

53 .... Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 1. De leessleutel van Openb. 11 God belooft dat er tot aan de Wederkomst altijd een kerk zal zijn. En de taak van die kerk is te getuigen van de rechtszaak tussen God en de wereld. Die getuigende kerk zal heel wat te verduren krijgen. Maar God zorgt dat haar werk afkomt. En dat haar toekomst bij hem is.

54 .... Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 2. De tempel "Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: ‘Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen."

55 .... Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 3. De twee getuigen "De twee getuigen zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan."

56 .... Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 3. De twee getuigen Het boetekleed !?

57 .... Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 3. De twee getuigen "Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden."

58 .... Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14

59 .... 3. De twee getuigen "Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden."

60 .... Zingen:Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen:Psalm 96: 1, 2 Zegen

61 ... Liedboek 300: 4, 5, 6

62 ...

63 ...

64 .... Zingen:Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen:Psalm 96: 1, 2 Zegen

65 .... Zegen hem op de weg die hij moet gaan Zegen hem op de plek waar hij zal staan Zegen hem in alles, wat U van hem verlangt O God zegen hem alle dagen lang! Vader maak hem tot een zegen Ga hem niet voorbij Regen op hem met uw Geest Heer Jezus kom tot hem Als de Bron van leven Die ontspringt diep in hem Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor hem Solo: COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Danko Boonstra

66 .... COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor de diakonie en de 2 de collecte voor de kerk Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn Allen: Bloemenbezorging: Volgende week: Evi in’t Anker

67 ... Psalm 96: 1, 2

68 ...

69 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

70 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen: Openbaringen 11 De preek gaat over: Openbaringen 11: 1 – 14 de getuigende kerk Alle liederen worden geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 68:"

Verwante presentaties


Ads door Google