De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Margriet Toornstra Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Openbaringen 11 De preek gaat over: Openbaringen 11: 1 – 14 de getuigende kerk Het eerste lied: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Alle liederen worden geprojecteerd

2 God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen . .

3 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank,len. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen. U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank,len. Vredevorst vernieuw een vaste geest binnenin mij, die rust in U alleen Ik rust in U alleen . .

4 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Margriet Toornstra Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Openbaringen 11 De preek gaat over: Openbaringen 11: 1 – 14 de getuigende kerk Het eerste lied: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Alle liederen worden geprojecteerd

5 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) . .

6 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

7 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

8 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

9 Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Intro + Lezen Openbaringen 11 . .

10 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

11 . Mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

12 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen . .

13 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

14 . Mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

15 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen . .

16 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

17 . Mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

18 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen . .

19 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen . .

20 Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Intro + Lezen Openbaringen 11 . .

21 Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Intro + Lezen Openbaringen 11 . .

22 Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Pepijn en Marloes Boeije hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon Gijs Samuel willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de . .

23 opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood . .

24 gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, in overeenstemming met de uitspraak van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe . .

25 aan wie is zoals zij. Formulier om de christelijke doop te bedienen
aan de kinderen van de gelovigen (3) aan wie is zoals zij. . .

26 . . Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. . .

27 . . Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is. . .

28 . . Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. . .

29 . . Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. . .

30 . . Dooplied Sela: 1, 2, refr. 3, refr. Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. Dat Gods trouw en liefde blijvend is. . .

31 De doop in de naam van de Vader is een teken
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Vader is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat hij ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en zich voor ons inzet. . .

32 De doop in de naam van de Zoon is een teken
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) De doop in de naam van de Zoon is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. We mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. De doop in de naam van de heilige Geest is een teken en zegel dat hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor . .

33 ons verdiend heeft. De schatten van Christus
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij tot ons persoonlijk eigendom: dat we schoongewassen zijn van onze vuilheid en dat ons leven dagelijks wordt vernieuwd, totdat we eens met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. . .

34 De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen
. . Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Doopgedachtenis De doop gebiedt ons God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. Laten we dus toegewijd zijn aan de ene God - Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat . .

35 we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God.
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. De doop is immers een zegel en vast teken dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden we allen getuigen van de doop van dit kind en . .

36 gedenken we onze eigen doop. Laten we ons
Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) gedenken we onze eigen doop. Laten we ons dan niet schamen Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven. . .

37 Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Intro + Lezen Openbaringen 11 . .

38 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Brengt mij veilig naar de stal. . .

39 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent? Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal. . .

40 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal. . .

41 Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Intro + Lezen Openbaringen 11 . .

42 Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wet = Gezang 176b (mel 1: V, mel 2: M) Gebed Doopformulier 3 + dooplied Sela Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking gemeente Intro + Lezen Openbaringen 11 . .

43 Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 3
. . Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 3 Preek over Openbaringen 11: 1 – 14 Zingen: Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 1, 2 Zegen . .

44 uniek bijbelboek: visioenen over de toekomst van de kerk
. . Openbaring: laatste bijbelboek uniek bijbelboek: visioenen over de toekomst van de kerk beelden die wakker schudden en bemoedigen lezen met hart en gevoel 3 X 7 (zegels, bazuinen, schalen) . .

45 Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 3
. . Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 3 Preek over Openbaringen 11: 1 – 14 Zingen: Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 1, 2 Zegen . .

46 Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 3
. . Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 3 Preek over Openbaringen 11: 1 – 14 Zingen: Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 1, 2 Zegen . .

47 . Liedboek 300: 1, 2, 3 . .

48 . Liedboek 300: 1, 2, 3 . .

49 . Liedboek 300: 1, 2, 3 . .

50 Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 3
. . Intro + Lezen Openbaringen 11 Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 3 Preek over Openbaringen 11: 1 – 14 Zingen: Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 1, 2 Zegen . .

51 1. De leessleutel van Openb. 11
Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 1. De leessleutel van Openb. 11 . .

52 1. De leessleutel van Openb. 11 tempel = kerk
Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 1. De leessleutel van Openb. 11 tempel = kerk twee getuigen = getuigenis is waar lampenstandaard = kerk in de wereld 1260 dg / 42 mnd = tijd tussen Pinksteren en Wederkomst . .

53 1. De leessleutel van Openb. 11
Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 1. De leessleutel van Openb. 11 God belooft dat er tot aan de Wederkomst altijd een kerk zal zijn. En de taak van die kerk is te getuigen van de rechtszaak tussen God en de wereld. Die getuigende kerk zal heel wat te verduren krijgen. Maar God zorgt dat haar werk afkomt. En dat haar toekomst bij hem is. . .

54 . . Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 2. De tempel "Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: ‘Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen." . .

55 . . Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 3. De twee getuigen "De twee getuigen zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan." . .

56 3. De twee getuigen Het boetekleed !? Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 .
Het boetekleed !? . .

57 . . Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 3. De twee getuigen "Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden." . .

58 Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14
. . Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 . .

59 . . Tekst: Openbaringen 11: 1 – 14 3. De twee getuigen "Wanneer de twee getuigen hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden." . .

60 Zingen: Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 1, 2
. . Zingen: Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 1, 2 Zegen . .

61 . Liedboek 300: 4, 5, 6 . .

62 . Liedboek 300: 4, 5, 6 . .

63 . Liedboek 300: 4, 5, 6 . .

64 Zingen: Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 1, 2
. . Zingen: Liedboek 300: 4, 5, 6 Gebed Collecte Zingen: Psalm 96: 1, 2 Zegen . .

65 COLLECTE Vandaag Bloemenbezorging: Vandaag:
. . Bloemenbezorging: Vandaag: Danko Boonstra COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Zegen hem op de weg die hij moet gaan Zegen hem op de plek waar hij zal staan Zegen hem in alles, wat U van hem verlangt O God zegen hem alle dagen lang! Vader maak hem tot een zegen Ga hem niet voorbij Regen op hem met uw Geest Heer Jezus kom tot hem Als de Bron van leven Die ontspringt diep in hem Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor hem Solo: . .

66 COLLECTE Volgende week
. . Bloemenbezorging: Volgende week: Evi in’t Anker COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie en de 2de collecte voor de kerk Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn Allen: . .

67 . Psalm 96: 1, 2 . .

68 . Psalm 96: 1, 2 . .

69 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

70 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google