De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & Veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben ‘eigen’ GGD. GGD is van jullie: gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & Veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben ‘eigen’ GGD. GGD is van jullie: gemeente."— Transcript van de presentatie:

1

2 GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & Veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben ‘eigen’ GGD. GGD is van jullie: gemeente = klant én eigenaar. Financiering: elke inwoner betaalt mee via gemeentelijke bijdrage.

3 Uw GGD: 27 gemeenten, ruim 1.000.000 inwoners 750 medewerkers hoofdvestigingen in Den Bosch en Tilburg 72 consultatiebureaus/onderzoekslocaties omzet GGD: ± €49 miljoen (basis: €34 mljn en plus: €15 mljn) gemiddelde inwonersbijdrage: €30 p.p. Uw sturing: uw eigen lokaal gezondheidsbeleid voorjaars- en najaarsgesprekken -> maatwerk per gemeente overleg regionaal en lokaal met wethouders (en ambtenaren) algemeen bestuur (-> wethouder volksgezondheid)

4 ± 1900 Toenemende aandacht hygiëne en infectieziekten 1920 1e GG&GD van Zuid-Nederland in Tilburg 1948 GGD 's-Hertogenbosch 1954 DGD Veghel / DGD Oss 1972 Regionale GGD Stadsgewest 's-Hertogenbosch 1984 GGD Midden-Brabant 1989 GGD Brabant Noord-Oost 2001 Fusie: GGD Hart voor Brabant 2012 GGD integreert met de (thuiszorg) JGZ 0-4 jarigen 2013 Regio- en vraaggericht, dichtbij de burgers 2014/2015 Van transitie naar transformatie 2015 Nieuw takenpakket

5

6 Advies & (beperkte) uitvoering Vroeg signaleren Vangnet

7 Basispakket volgens Wet publieke gezondheid  Jeugdgezondheid (gezondheidsonderzoeken, vaccinaties)  Infectieziektebestrijding (en medische milieukunde)  Monitoring publieke gezondheid/lokaal gezondheidsbeleid  Gezondheid bevorderende taken (voorlichting, publieksinformatie en communicatie) en Ouderenzorg  Crisisbeheersing (PSH) En de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  Vangnet

8

9 2014 GGDBoekel meldingen infectieziekten 17894 adviezen/vragen over milieu 2563 Soa/Sense consulten 7000anoniem inspecties kindercentra 207924 lijkschouwen (incl. euthanasie) 8436

10 2014, Jeugd GGDBoekel gezondheidsonderzoeken jeugdigen 0-19 >300.0002484 geboorten 10.14293 vaccinaties 140.000 onbekend consultatiebureaus 72 1

11 Bekende gezichten: Ellen van KesselLeonie GraatNicole van Stiphout JeugdartsJeugdverpleegkundigeJeugdverpleegkundige Lisette van de Elzen Carla van HeugtenJosé Heijnen Gerard van der Wijst Teamassistente LogopedisteGVO-medewerker Inspecteur Kinderopvang

12 Jeugdarts Jeugdverpleegkundigen Teamassistente Logopedist Inspecteur kinderopvang Gezondheidsvoorlichters Adviseur gezondheidsbeleid Maar ook: Infectieziekte-artsen Medische milieukundigen Soa/Sense artsen en verpleegkundigen Epidemiologen Bemoeizorgverpleegkundigen Medewerkers GHOR

13 Basistakenpakket waaronder JGZ Lokaal accent Gezondheidsbevordering Vrijgevallen deel JGZ Plustaken

14 Taakanalyse Begroting 2016: vraag om te bezuinigen Inhoudelijke keuzes De transities zijn in volle gang en vragen om een GGD die doet wat nodig is GGD in relatie tot gemeentelijke opgaven Speerpunten GGD: gelijke kansen, gezonde omgeving, vitale bevolking Vanuit de inhoud  3 scenario’s: een haalbaar pakket voor alle gemeenten Voorstel dagelijks bestuur GGD: in totaal € 1.6 miljoen bezuinigen -eerder besloten: huisvesting en basispakket JGZ -gericht versoberen op drie JGZ-taken en preventie seksuele gezondheid -investeren in nieuwe werkwijzen voor transities Besluit AB in april  begroting 2016

15 Gemeentelijke bijdrage (ca. 8%): Taakstelling 2012-2013€ 1,7 miljoen Integratie 0-4 jarigen€ 0,6 miljoen Intern GGD: Compensatie autonome ontwikkelingen 2014-2015 € 1,2 miljoen

16 Eerder besloten: -Huisvesting€ 396 k -Basispakket JGZ€ 760 k Voorstel DB VJN 2016: -JGZ taken:  Intake€ 152 k  Onderzoek spraak/taal€ 144 k  Inloopspreekuur€ 26 k  Collectieve prev. SOA€ 55 k  Klantcontactcentrum€ 100 k

17 Gezond zijn… is voorwaarde om mee te kunnen doen! Gezondheid telt… voor alle ruim 1 miljoen mensen in ons werkgebied. Samenvattend

18 Contact? www.ggdhvb.nl 0900 - 4636 443


Download ppt "GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & Veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben ‘eigen’ GGD. GGD is van jullie: gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google