De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 GGD Haaglanden “Zorgen voor en Zorg om Publieke Gezondheid” Wet publieke Gezondheid (WPG)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 GGD Haaglanden “Zorgen voor en Zorg om Publieke Gezondheid” Wet publieke Gezondheid (WPG)"— Transcript van de presentatie:

1 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 GGD Haaglanden “Zorgen voor en Zorg om Publieke Gezondheid” Wet publieke Gezondheid (WPG)

2 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Even voorstellen: Ton van Dijk 1. wnd. Directeur publieke gezondheid (DPG) GGD Haaglanden: de GR (Algemeen bestuur GGD Haaglanden) (Algemeen bestuur GGD Haaglanden) 2. Directeur GGD Haaglanden: de organisatie (B&W Den Haag ) (B&W Den Haag ) 3. RGC: Regionaal Geneeskundig Commandant Haaglanden (AB Veiligheidsregio – VRH) Haaglanden (AB Veiligheidsregio – VRH)

3 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Enkele vragen: 1. Wat is de GGD ? 2. Wettelijk kader ? 3. Betekenis van de GGD Haaglanden voor de gemeenten? 4. Hoe vullen we dat in? 5. Vervolg en toekomst: wat gaan we doen?

4 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Wat is de - Zorginstelling van en voor het lokaal openbaar bestuur in de regio Haaglanden t.b.v. van taken op het gebied van de publieke gezondheid. - Invulling van sociaal-medische paragraaf van diverse wetten op verzoek van een gemeente - Intermediaire lokaal openbaar bestuur en de zorgsector

5 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Publieke Gezondheid(szorg) (wettekst) De gezondheidsbeschermende en gezondheids- bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, De gezondheidsbeschermende en gezondheids- bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten” waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten” DUS: Bewaken-Beschermen-Bevorderen van de gezondheid (zie banners)

6 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor Publieke Gezondheid - I Grondwet: overheid treft maatregelen ter bevordering Volksgezondheid Grondwet: overheid treft maatregelen ter bevordering Volksgezondheid Gemeentewet: bevoegdheden en verantwoordelijkheden gemeentebestuur en gemeenteraad Gemeentewet: bevoegdheden en verantwoordelijkheden gemeentebestuur en gemeenteraad

7 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor Publieke Gezondheid - II Wet Publieke Gezondheid: taken gemeen- telijk volksgezondheidsbeleid (GGD) Wet Publieke Gezondheid: taken gemeen- telijk volksgezondheidsbeleid (GGD) Wet Veiligheidsregio’s: opschaling bij calamiteiten (GHOR) Wet Veiligheidsregio’s: opschaling bij calamiteiten (GHOR)

8 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Wetgeving (en GGD Hgl) - Wet Publieke gezondheid (WPG) - Wet Veiligheidsregio’s (WVR) - Wet Kinderopvang etc. (Wkkp) - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - Tijdelijk wet Ambulancezorg (Twaz) OOK: - Zorgwetgeving (BIG, WGBO, Kwaliteitswet, Klachtenwet)

9 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Recente Wetgeving: WPG en WVR : 1e tranche WPG : 1e tranche WPG ( vervangt WCPV-Infectieziektenwet-Quarantaine wet) : WVR : WVR (vervangt Brandweerwet, Wet GHOR en diverse “Rampenwetten”) : 2e tranche WPG : 2e tranche WPG ( verbindt WPG aan WVR)

10 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli e tranche WPG ( ) 1. Territoriale congruentie GGD: één GGD per Veiligheidsregio (GR verplicht) 2. DPG: Directeur Publieke Gezondheid (ambtelijke aansturing GGD en GHOR in één functie) 3. Grootschalige infectieziekten: voorzitter Veiligheidsregio (GGD bestuur/Bgm) 4. Regionaal Crisisplan infectieziekten (2x)

11 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Van oud naar nieuw GGD Den Haag: inwoners, eigen gemeentelijke “dienst”, 422 fte, begroting: 39 miljoen, breed takenpakket, grote stads-GGD. GGD Den Haag: inwoners, eigen gemeentelijke “dienst”, 422 fte, begroting: 39 miljoen, breed takenpakket, grote stads-GGD. GGD Zuid-Holland West: inwoners, GR-dienst (8 gemeenten – “op afstand”), 58 fte, begroting:5,6 miljoen, beperkt takenpakket, verstedelijkt en platteland. GGD Zuid-Holland West: inwoners, GR-dienst (8 gemeenten – “op afstand”), 58 fte, begroting:5,6 miljoen, beperkt takenpakket, verstedelijkt en platteland. GGD Haaglanden: één regionale GGD met gezamenlijke dienstverlening voor (wettelijke) taken, met maatwerk op verzoek (450 fte, 500 medewerkers, begroting 45 miljoen) GGD Haaglanden: één regionale GGD met gezamenlijke dienstverlening voor (wettelijke) taken, met maatwerk op verzoek (450 fte, 500 medewerkers, begroting 45 miljoen)

12 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Keuzes en documenten: “Dienstverleningsmodel”, cf GGD Rotterdam-Rijnmond: uitvoeringsorganisatie bij gemeente Den Haag “Dienstverleningsmodel”, cf GGD Rotterdam-Rijnmond: uitvoeringsorganisatie bij gemeente Den Haag Eigen (enkelvoudige) Gemeenschappelijke Regeling Eigen (enkelvoudige) Gemeenschappelijke Regeling Regionale taken (wettelijk verplicht en/of gewenst door alle 9 gemeenten) en lokale taken (maatwerk opverzoek) Regionale taken (wettelijk verplicht en/of gewenst door alle 9 gemeenten) en lokale taken (maatwerk opverzoek) Reglement van orde en andere werkzaamheden AB-GGD Reglement van orde en andere werkzaamheden AB-GGD Governancecode GGD Governancecode GGD Financieel statuut GGD Hgl Financieel statuut GGD Hgl Directiestatuut DPG GGD Hgl Directiestatuut DPG GGD Hgl Beleidskader takenpakket GGD Hgl Beleidskader takenpakket GGD Hgl

13 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Concreet: Regionaal pakket Infectieziekten: algemeen, TBC, Soa en Seksuele gezondheid, reizigersadvisering, leefomgeving (Medische Milieukunde en Hygiëne) Infectieziekten: algemeen, TBC, Soa en Seksuele gezondheid, reizigersadvisering, leefomgeving (Medische Milieukunde en Hygiëne) Epidemiologie (incl. gezondheidsmonitor) Epidemiologie (incl. gezondheidsmonitor) Gezondheidsbevordering : leefstijl en leefomgeving Gezondheidsbevordering : leefstijl en leefomgeving Toezicht kinderopvang (Tokin) Toezicht kinderopvang (Tokin) OGGZ: Vangnet, Medische basiszorg, Forensische geneeskunde OGGZ: Vangnet, Medische basiszorg, Forensische geneeskunde Crisis management, opschaling en GROP Crisis management, opschaling en GROP Beleidsadvisering: art.2 en art. 16 WPG Beleidsadvisering: art.2 en art. 16 WPG Klachten, FONA en Kwaliteit (ISO en HKZ certificering) Klachten, FONA en Kwaliteit (ISO en HKZ certificering) Intermediair lokaal openbaar bestuur en zorgsector Intermediair lokaal openbaar bestuur en zorgsector AWPG: Academische werkplaats publieke gezondheid AWPG: Academische werkplaats publieke gezondheid

14 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Concreet: Lokaal pakket OGGZ: meldpunt bezorgd, Sociaal medische advisering OGGZ: meldpunt bezorgd, Sociaal medische advisering OGGZ: Centraal coördinatiepunt dak- en thuislozen (CCP), Suicide nazorg (SUNA) OGGZ: Centraal coördinatiepunt dak- en thuislozen (CCP), Suicide nazorg (SUNA) Gezondheidsbevordering: huiselijk geweld, maatschappelijke onrust, overgewicht, SEGV Gezondheidsbevordering: huiselijk geweld, maatschappelijke onrust, overgewicht, SEGV Epidemiologie plus Epidemiologie plus JGZ 4-19 jaar (incl. RVP) JGZ 4-19 jaar (incl. RVP) Ambulancezorg: (coöperatie) RAV Ambulancezorg: (coöperatie) RAV Advisering en ondersteuning Publieke gezondheid en GHOR in Caribisch Nederland Advisering en ondersteuning Publieke gezondheid en GHOR in Caribisch Nederland

15 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Begroting Den Haag Begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (Regionale taken pakket) RZ Bi-laterale afspraken vergoeding GGD Haaglanden: GR en Financiën

16 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Het Vervolg: Van organisatie en financiën naar inhoud en afspraken

17 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 VRAGEN ?? VRAGEN ?? VRAGEN ??


Download ppt "Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 GGD Haaglanden “Zorgen voor en Zorg om Publieke Gezondheid” Wet publieke Gezondheid (WPG)"

Verwante presentaties


Ads door Google