De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 GGD Haaglanden “Zorgen voor en Zorg om Publieke Gezondheid” Wet publieke Gezondheid (WPG)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 GGD Haaglanden “Zorgen voor en Zorg om Publieke Gezondheid” Wet publieke Gezondheid (WPG)"— Transcript van de presentatie:

1 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 GGD Haaglanden “Zorgen voor en Zorg om Publieke Gezondheid” Wet publieke Gezondheid (WPG)

2 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Even voorstellen: Ton van Dijk 1. wnd. Directeur publieke gezondheid (DPG) GGD Haaglanden: de GR (Algemeen bestuur GGD Haaglanden) (Algemeen bestuur GGD Haaglanden) 2. Directeur GGD Haaglanden: de organisatie (B&W Den Haag ) (B&W Den Haag ) 3. RGC: Regionaal Geneeskundig Commandant Haaglanden (AB Veiligheidsregio – VRH) Haaglanden (AB Veiligheidsregio – VRH)

3 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Enkele vragen: 1. Wat is de GGD ? 2. Wettelijk kader ? 3. Betekenis van de GGD Haaglanden voor de gemeenten? 4. Hoe vullen we dat in? 5. Vervolg en toekomst: wat gaan we doen?

4 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Wat is de - Zorginstelling van en voor het lokaal openbaar bestuur in de regio Haaglanden t.b.v. van taken op het gebied van de publieke gezondheid. - Invulling van sociaal-medische paragraaf van diverse wetten op verzoek van een gemeente - Intermediaire lokaal openbaar bestuur en de zorgsector

5 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Publieke Gezondheid(szorg) (wettekst) De gezondheidsbeschermende en gezondheids- bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, De gezondheidsbeschermende en gezondheids- bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten” waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten” DUS: Bewaken-Beschermen-Bevorderen van de gezondheid (zie banners)

6 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor Publieke Gezondheid - I Grondwet: overheid treft maatregelen ter bevordering Volksgezondheid Grondwet: overheid treft maatregelen ter bevordering Volksgezondheid Gemeentewet: bevoegdheden en verantwoordelijkheden gemeentebestuur en gemeenteraad Gemeentewet: bevoegdheden en verantwoordelijkheden gemeentebestuur en gemeenteraad

7 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor Publieke Gezondheid - II Wet Publieke Gezondheid: taken gemeen- telijk volksgezondheidsbeleid (GGD) Wet Publieke Gezondheid: taken gemeen- telijk volksgezondheidsbeleid (GGD) Wet Veiligheidsregio’s: opschaling bij calamiteiten (GHOR) Wet Veiligheidsregio’s: opschaling bij calamiteiten (GHOR)

8 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Wetgeving (en GGD Hgl) - Wet Publieke gezondheid (WPG) - Wet Veiligheidsregio’s (WVR) - Wet Kinderopvang etc. (Wkkp) - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - Tijdelijk wet Ambulancezorg (Twaz) OOK: - Zorgwetgeving (BIG, WGBO, Kwaliteitswet, Klachtenwet)

9 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Recente Wetgeving: WPG en WVR 01-01-2009: 1e tranche WPG 01-01-2009: 1e tranche WPG ( vervangt WCPV-Infectieziektenwet-Quarantaine wet) 01-10-2010: WVR 01-10-2010: WVR (vervangt Brandweerwet, Wet GHOR en diverse “Rampenwetten”) 01-01-2012: 2e tranche WPG 01-01-2012: 2e tranche WPG ( verbindt WPG aan WVR)

10 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 2e tranche WPG (01-01-2012) 1. Territoriale congruentie GGD: één GGD per Veiligheidsregio (GR verplicht) 2. DPG: Directeur Publieke Gezondheid (ambtelijke aansturing GGD en GHOR in één functie) 3. Grootschalige infectieziekten: voorzitter Veiligheidsregio (GGD bestuur/Bgm) 4. Regionaal Crisisplan infectieziekten (2x)

11 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Van oud naar nieuw GGD Den Haag: 506.000 inwoners, eigen gemeentelijke “dienst”, 422 fte, begroting: 39 miljoen, breed takenpakket, grote stads-GGD. GGD Den Haag: 506.000 inwoners, eigen gemeentelijke “dienst”, 422 fte, begroting: 39 miljoen, breed takenpakket, grote stads-GGD. GGD Zuid-Holland West: 560.000 inwoners, GR-dienst (8 gemeenten – “op afstand”), 58 fte, begroting:5,6 miljoen, beperkt takenpakket, verstedelijkt en platteland. GGD Zuid-Holland West: 560.000 inwoners, GR-dienst (8 gemeenten – “op afstand”), 58 fte, begroting:5,6 miljoen, beperkt takenpakket, verstedelijkt en platteland. GGD Haaglanden: één regionale GGD met gezamenlijke dienstverlening voor (wettelijke) taken, met maatwerk op verzoek (450 fte, 500 medewerkers, begroting 45 miljoen) GGD Haaglanden: één regionale GGD met gezamenlijke dienstverlening voor (wettelijke) taken, met maatwerk op verzoek (450 fte, 500 medewerkers, begroting 45 miljoen)

12 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Keuzes en documenten: “Dienstverleningsmodel”, cf GGD Rotterdam-Rijnmond: uitvoeringsorganisatie bij gemeente Den Haag “Dienstverleningsmodel”, cf GGD Rotterdam-Rijnmond: uitvoeringsorganisatie bij gemeente Den Haag Eigen (enkelvoudige) Gemeenschappelijke Regeling Eigen (enkelvoudige) Gemeenschappelijke Regeling Regionale taken (wettelijk verplicht en/of gewenst door alle 9 gemeenten) en lokale taken (maatwerk opverzoek) Regionale taken (wettelijk verplicht en/of gewenst door alle 9 gemeenten) en lokale taken (maatwerk opverzoek) Reglement van orde en andere werkzaamheden AB-GGD Reglement van orde en andere werkzaamheden AB-GGD Governancecode GGD Governancecode GGD Financieel statuut GGD Hgl Financieel statuut GGD Hgl Directiestatuut DPG GGD Hgl Directiestatuut DPG GGD Hgl Beleidskader takenpakket GGD Hgl 2014-2017 Beleidskader takenpakket GGD Hgl 2014-2017

13 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Concreet: Regionaal pakket Infectieziekten: algemeen, TBC, Soa en Seksuele gezondheid, reizigersadvisering, leefomgeving (Medische Milieukunde en Hygiëne) Infectieziekten: algemeen, TBC, Soa en Seksuele gezondheid, reizigersadvisering, leefomgeving (Medische Milieukunde en Hygiëne) Epidemiologie (incl. gezondheidsmonitor) Epidemiologie (incl. gezondheidsmonitor) Gezondheidsbevordering : leefstijl en leefomgeving Gezondheidsbevordering : leefstijl en leefomgeving Toezicht kinderopvang (Tokin) Toezicht kinderopvang (Tokin) OGGZ: Vangnet, Medische basiszorg, Forensische geneeskunde OGGZ: Vangnet, Medische basiszorg, Forensische geneeskunde Crisis management, opschaling en GROP Crisis management, opschaling en GROP Beleidsadvisering: art.2 en art. 16 WPG Beleidsadvisering: art.2 en art. 16 WPG Klachten, FONA en Kwaliteit (ISO en HKZ certificering) Klachten, FONA en Kwaliteit (ISO en HKZ certificering) Intermediair lokaal openbaar bestuur en zorgsector Intermediair lokaal openbaar bestuur en zorgsector AWPG: Academische werkplaats publieke gezondheid AWPG: Academische werkplaats publieke gezondheid

14 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Concreet: Lokaal pakket OGGZ: meldpunt bezorgd, Sociaal medische advisering OGGZ: meldpunt bezorgd, Sociaal medische advisering OGGZ: Centraal coördinatiepunt dak- en thuislozen (CCP), Suicide nazorg (SUNA) OGGZ: Centraal coördinatiepunt dak- en thuislozen (CCP), Suicide nazorg (SUNA) Gezondheidsbevordering: huiselijk geweld, maatschappelijke onrust, overgewicht, SEGV Gezondheidsbevordering: huiselijk geweld, maatschappelijke onrust, overgewicht, SEGV Epidemiologie plus Epidemiologie plus JGZ 4-19 jaar (incl. RVP) JGZ 4-19 jaar (incl. RVP) Ambulancezorg: (coöperatie) RAV Ambulancezorg: (coöperatie) RAV Advisering en ondersteuning Publieke gezondheid en GHOR in Caribisch Nederland Advisering en ondersteuning Publieke gezondheid en GHOR in Caribisch Nederland

15 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Begroting Den Haag Begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (Regionale taken pakket) RZ Bi-laterale afspraken vergoeding GGD Haaglanden: GR en Financiën

16 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 Het Vervolg: Van organisatie en financiën naar inhoud en afspraken

17 Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 VRAGEN ?? VRAGEN ?? VRAGEN ??


Download ppt "Algemeen Bestuur GGD Haaglanden - 11 juli 2014 GGD Haaglanden “Zorgen voor en Zorg om Publieke Gezondheid” Wet publieke Gezondheid (WPG)"

Verwante presentaties


Ads door Google