De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 maart 2016 Presentatie rapport Een hele onderneming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 maart 2016 Presentatie rapport Een hele onderneming."— Transcript van de presentatie:

1 16 maart 2016 Presentatie rapport Een hele onderneming

2 overzicht Wat en hoe van onderzoek? Beleid in volgelvlucht Wat is cultureel ondernemerschap? Hoofd- en deelconclusies Aanbevelingen Vragen: nu of later Reactie GS & Nawoord

3 Wat hebben we onderzocht? Klankbordgroep PS Timing: in maart publiceren Aanloop nieuw beleid (Beleef het mee!) Focus op cultureel ondernemerschap en stimulerende rol provincie

4 Hoe hebben we het onderzocht? Financiële analyse van 22 instellingen Interviews met 16 directeuren Interviews ambtelijke accounthouders Instellingen met meerjarige afspraken, belangrijk voor doel van Gelderland als cultuurprovincie Brede selectie: groot, klein, erfgoed- en cultuursector

5

6 Beleid in vogelvlucht Herijking: bezuinigingen, niet meer business as usual Doel: Gelderland cultuurprovincie laten blijven Nieuw: Tendersystematiek, partnerschap en aandacht cultureel ondernemen

7 Wat is cultureel ondernemerschap? Cultureel ondernemen doel middel houding Zelfredzaam zijn Ondernemend zijn Bezuiniging opvangen

8 hoofdconclusie De provincie Gelderland heeft vanaf 2013 actief ingezet op het stimuleren van cultureel ondernemerschap in de cultuur- en erfgoedsector. De impact van de provinciale instrumenten op het cultureel ondernemerschap is met name in de cultuursector beperkt. Dat heeft de volgende oorzaken: het Gelders beleid is te optimistisch over de mogelijkheden in de sector om meer eigen inkomsten te genereren; er is beperkt draagvlak bij de sector voor de gekozen aanpak en verschillende instrumenten zijn minder effectief dan verwacht of vragen om een nadere uitwerking.

9 (1) actieve inzet instrumenten, uitwerking of effectiviteit vraagt aandacht Financiële instrumentenOndersteunende instrumenten BezuinigingenCultuur- en erfgoedmonitor (partnergesprekken) Transitiegeld Revolverende fondsen: Nationaal Restauratiefonds en Fonds Gelderse Cultuurleningen Netwerken en verbinden Subsidieregeling Meerjarenprogramma’s Gelderland (tenders) Gelders Forum voor Creatieve Transitie

10 (2)beleid te optimistisch over eigen inkomsten sector Totale lasten nemen af Weinig verandering verhouding eigen inkomsten en subsidies Exploitatieresultaat onder druk

11 (3)beperkt draagvlak voor aanpak Vooral cultuursector is kritisch Onduidelijk wat provincie met cultureel ondernemerschap bedoelt: wanneer is het voldoende? Onduidelijke meerwaarde van de aanwijzing als ‘partner’

12 aanbevelingen Als de provincie blijft inzetten op cultureel ondernemerschap: 1. Hanteer een eenduidige definitie van cultureel ondernemen en verbind daaraan specifieke, realistische en meetbare doelen. 2.Verbeter de monitoring van cultureel ondernemen. 3.Breng flexibilisering aan in de subsidiesystematiek. 4.Onderzoek de opzet van het Fonds Gelderse Cultuurleningen. 5.Werk het idee van partnerschap inhoudelijk uit. 6.Informeer PS over implementatie van bovenstaande aanbevelingen.

13 Bestuurlijke reactie & nawoord Reactie GS richt zich op focus van onderzoek GS: geen onderzoek naar incidentele projectsubsidies en erfgoedsector komt nauwelijks aan bod Nawoord Rekenkamer: bewust focus op meerjarige afspraken. Het gaat om instellingen belangrijk voor culturele sector, die een zekere subsidie- afhankelijkheid hebben. Ook de erfgoedsector is meegenomen. Uiteraard gaat het om een selectie en dat maken we in het rapport ook duidelijk.

14 Vragen? Nu Later contact met Rekenkamer: REKENKAMEROOST.NL @RekenkamerOost 0570 - 66 58 00 info@rekenkameroost.nl


Download ppt "16 maart 2016 Presentatie rapport Een hele onderneming."

Verwante presentaties


Ads door Google