De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bevolking betrekken bij het ( lokale ) veiligheidsbeleid : Een praktijkgetuigenis Paul Putteman, korpschef PZ Dendermonde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bevolking betrekken bij het ( lokale ) veiligheidsbeleid : Een praktijkgetuigenis Paul Putteman, korpschef PZ Dendermonde."— Transcript van de presentatie:

1 De bevolking betrekken bij het ( lokale ) veiligheidsbeleid : Een praktijkgetuigenis Paul Putteman, korpschef PZ Dendermonde

2 De bevolking - de burger. Voorbeelden uit lokale niveau. Bevolking :  Individuele burger.  Burger, lid van een vereniging, organisatie of instelling. Vereniging, organisatie, instelling : partner.  Partnergericht werken : pijler gemeenschapsgerichte politiezorg.

3 Participeren aan het beleid. Bij het opstellen en uitwerken van het beleid.  In fase “ scanning en analyse “ van het zonaal veiligheidsplan.  Met oog op bijsturing zonaal veiligheidsplan.  Peilen naar onveiligheidsgevoelens. Bij de beleidsuitvoering.

4 Bij de beleidsvoorbereiding. Enquêtes.  Opletten voor creëren verwachtingen.  Resultaat niet altijd volgens verwachtingen. Bevraging sleutelfiguren.  Vereniging, organisatie of instelling die iets kan zeggen over onveiligheid en/of overlast. Veiligheidsmonitor.

5 Bij de beleidsvoorbereiding. Signalen vanuit de bevolking : bundelen. Politiecafé. Bevraging wijkinspecteurs.

6 Bij de beleidsuitvoering. Burger/bevolking betrekken bij beleidsuitvoering in veiligheidsprojecten. Waarom ?  Uitwerken oplossingen op maat die werkelijke oorzaken aanpakken – Vb : project intrafamiliaal geweld.  Politie kan aanpak onveiligheid niet alleen aan – is taak van iedereen.  Beste resultaten bij partnergericht werken.  Heeft invloed op veiligheidsgevoel.

7 Enkele kritieke succesfactoren. Het moet gaan om een echt probleem; geen “ non-probleem”. Probleemanalyse. De bevolking moet mee willen participeren  Probleem erkend.  Gelijklopende belangen. Engagement burger is dikwijls beperkt.  Overleg, inspraak en feed back werken wervend. Zeer duidelijke afspraken tussen partners – tussentijdse evaluaties.

8 Enkele kritieke succesfactoren. Regie : ligt bij overheid; niet bij politie.  “ Afdwingen “ van engagement, Vb bij gemeentediensten.  Perceptie bij partners - weerstanden Engagement overheid.  Overheid als motor – integrale werking.  Voorzien in budgetten. Dubbele rol politie :  Aanpak veiligheids- en overlastproblemen.  Procesbegeleiding.

9 Enkele kritieke succesfactoren. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en goede communicatie tussen partners. Acties :  Realistisch.  Aanvaardbaar.  Op maat.  Meetbaar.  Volgens timing.

10 Enkele kritieke succesfactoren. Communicatie en geven feed back.  Geeft vertrouwen in overheid.  Werkt in op veiligheidsgevoel. Zelfredzaamheid bevorderen – Vb buurtontwikkeling. Werken rond veiligheid, overlast en leefbaarheid – inbreng andere partners.

11 Enkele kritieke succesfactoren. Ketengericht werken.  Samen-werken. Beroepsgeheim.  Is niet absoluut, maar in de feiten…  Bij doorverwijzing door justitie/politie naar welzijn ?  ( beperkte ) info-uitwisseling moet kunnen.  Belang individu – maatschappij. pp

12 Hoe participatie burger - partnergericht werken vergroten ? Opleggen via omzendbrief ? Werkt niet. Aanbieden “ good practices “ en methodologie/begeleiding.  Projecten zijn op maat.  Partners verschillen van regio tot regio.  Kopiëren projecten moeilijk.  Partnergericht werken is proces en houding tegelijk, dat/die moet aangeleerd worden. Stimuleren uitwisseling good practices, over het muurtje kijken, ervaringsuitwisseling,...


Download ppt "De bevolking betrekken bij het ( lokale ) veiligheidsbeleid : Een praktijkgetuigenis Paul Putteman, korpschef PZ Dendermonde."

Verwante presentaties


Ads door Google