De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bevolking betrekken bij het ( lokale ) veiligheidsbeleid :

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bevolking betrekken bij het ( lokale ) veiligheidsbeleid :"— Transcript van de presentatie:

1 De bevolking betrekken bij het ( lokale ) veiligheidsbeleid :
Een praktijkgetuigenis Paul Putteman, korpschef PZ Dendermonde

2 De bevolking - de burger.
Voorbeelden uit lokale niveau. Bevolking : Individuele burger. Burger, lid van een vereniging, organisatie of instelling. Vereniging, organisatie, instelling : partner. Partnergericht werken : pijler gemeenschapsgerichte politiezorg.

3 Participeren aan het beleid.
Bij het opstellen en uitwerken van het beleid. In fase “ scanning en analyse “ van het zonaal veiligheidsplan. Met oog op bijsturing zonaal veiligheidsplan. Peilen naar onveiligheidsgevoelens. Bij de beleidsuitvoering.

4 Bij de beleidsvoorbereiding.
Enquêtes. Opletten voor creëren verwachtingen. Resultaat niet altijd volgens verwachtingen. Bevraging sleutelfiguren. Vereniging, organisatie of instelling die iets kan zeggen over onveiligheid en/of overlast. Veiligheidsmonitor.

5 Bij de beleidsvoorbereiding.
Signalen vanuit de bevolking : bundelen. Politiecafé. Bevraging wijkinspecteurs.

6 Bij de beleidsuitvoering.
Burger/bevolking betrekken bij beleidsuitvoering in veiligheidsprojecten. Waarom ? Uitwerken oplossingen op maat die werkelijke oorzaken aanpakken – Vb : project intrafamiliaal geweld. Politie kan aanpak onveiligheid niet alleen aan – is taak van iedereen. Beste resultaten bij partnergericht werken. Heeft invloed op veiligheidsgevoel.

7 Enkele kritieke succesfactoren.
Het moet gaan om een echt probleem; geen “ non-probleem”. Probleemanalyse. De bevolking moet mee willen participeren Probleem erkend. Gelijklopende belangen. Engagement burger is dikwijls beperkt. Overleg, inspraak en feed back werken wervend. Zeer duidelijke afspraken tussen partners – tussentijdse evaluaties.

8 Enkele kritieke succesfactoren.
Regie : ligt bij overheid; niet bij politie. “ Afdwingen “ van engagement, Vb bij gemeentediensten. Perceptie bij partners - weerstanden Engagement overheid. Overheid als motor – integrale werking. Voorzien in budgetten. Dubbele rol politie : Aanpak veiligheids- en overlastproblemen. Procesbegeleiding.

9 Enkele kritieke succesfactoren.
Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en goede communicatie tussen partners. Acties : Realistisch. Aanvaardbaar. Op maat. Meetbaar. Volgens timing.

10 Enkele kritieke succesfactoren.
Communicatie en geven feed back. Geeft vertrouwen in overheid. Werkt in op veiligheidsgevoel. Zelfredzaamheid bevorderen – Vb buurtontwikkeling. Werken rond veiligheid, overlast en leefbaarheid – inbreng andere partners.

11 Enkele kritieke succesfactoren.
Ketengericht werken. Samen-werken. Beroepsgeheim. Is niet absoluut, maar in de feiten… Bij doorverwijzing door justitie/politie naar welzijn ? ( beperkte ) info-uitwisseling moet kunnen. Belang individu – maatschappij. pp

12 Hoe participatie burger - partnergericht werken vergroten ?
Opleggen via omzendbrief ? Werkt niet. Aanbieden “ good practices “ en methodologie/begeleiding. Projecten zijn op maat. Partners verschillen van regio tot regio. Kopiëren projecten moeilijk. Partnergericht werken is proces en houding tegelijk, dat/die moet aangeleerd worden. Stimuleren uitwisseling good practices, over het muurtje kijken, ervaringsuitwisseling,...


Download ppt "De bevolking betrekken bij het ( lokale ) veiligheidsbeleid :"

Verwante presentaties


Ads door Google