De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsnota 2008-2013  Deel 1: organisatie  Deel 2: evaluatie  Deel 3: beleidsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsnota 2008-2013  Deel 1: organisatie  Deel 2: evaluatie  Deel 3: beleidsplan."— Transcript van de presentatie:

1

2 Beleidsnota 2008-2013  Deel 1: organisatie  Deel 2: evaluatie  Deel 3: beleidsplan

3 Organisatie Provincieraad: beleidskader + financiële middelen Deputatie: dagelijkse uitvoering beleidskader Adviesgroep: provincie + Westtoer + Toerisme Vlaanderen, subsidiëring en inhoudelijke aansturing Stuurgroep: ambtelijke en politieke vertegenwoordiging van gemeenten met actief WOI-beleid, inhoudelijke afstemming en onderling overleg Partnergroep: algemene vergadering van netwerk

4 Organisatie Financiering:  Eigen budget binnen provinciale begroting: voor eigen werking en initiatieven (156.000 euro)  Middelen uit samenwerkingsverbanden (Europese projecten, …)  Toelagen voorzien op provinciale begroting voor initiatieven door derden (subsidiereglement Oorlog en Vrede in de Westhoek – 90.000 euro)

5 Evaluatie Evaluatie:  Interne evaluatie op basis van werking (2002-2007 = 5 beleidsdomeinen)  Financiële evaluatie  Externe evaluatie (uitgevoerd door Westtoer)  SWOT-analyse (zie beleidsnota)

6 Interne evaluatie  Wetenschappelijk onderzoek (inventaris, begeleiding musea,…)  Zorg voor erfgoed (beheer, behoud, consolidatie,…)  Cultuurtoeristische valorisatie (netwerk, bebording, infrastructuur,…)  Leren uit oorlog (denkdag)  Promotie (kalender, pocket, …)

7 Financiële evaluatie

8

9 Functionele opdeling provinciale middelen

10 Financiële evaluatie Middelen Toerisme Vlaanderen

11 Financiële evaluatie Middelen Europa

12 Besluit evaluatie 1.Meer aandacht voor educatieve aspect. 2.Inzetten op zorg voor erfgoed/landschap. 3.Toeristische valorisatie opvolgen i.s.m. Westtoer. 4.Cultuuraspect opwaarderen. 5.Ontbrekende “drive” noordelijke Westhoek remediëren. 6.Voorbereiding en positionering 2014 (kwalitatief en inhoudelijk)

13 Beleidsplan Missie (p. 72):  kwaliteit – streekbetrokkenheid – vredesboodschap. Beleidsplan in 6 beleidsopties. Verbintenis voor uitvoering tussen provincie en partners door middel van intentieverklaring.

14 Beleidsoptie 1: wetenschappelijk onderzoek Inventarisatie van oorlogsrelicten in de Westhoek: bestaande inventaris (1350 sites) raadpleegbaar maken voor overheden / publiek (via internet) aanvullen bestaande inventaris met landschapselementen en archeologie inventaris als basis voor beleidsinstrument naar bescherming en implementatie in ruimtelijke ordening Ontsluiting van kennis: samenwerking met website vzw Westhoek bestendigen

15 Beleidsoptie 2: zorg voor het erfgoed Kwalitatief beheer en ontsluiting: inrichten en duiden van sites en landschappen (Palingbeek) onderzoeken herbestemmingsmogelijkheden bebording uniform maken en minimaliseren (visibiliteit en herkenbaarheid) Actief beleid van consolidatie en restauratie: Frontzate Nieuwpoort – Diksmuide molenruïne Klerken Bayernwald …

16 Beleidsoptie 3: cultuurtoeristische valorisatie Netwerkstructuur uitbouwen: bijsturen van verhouding tussen noordelijke en zuidelijke helft van de Westhoek herschikken van onderlinge verhoudingen tussen de sites Socio-culturele invulling naast toerisme: verhaallijn voor Westhoek culturele activiteiten rond thema WOI (concerten,..) meerwaarde voor lokale bevolking

17 Beleidsoptie 4: leren uit de oorlog Kwalitatieve educatieve werking: kwaliteitslabel vanuit het netwerk duidelijke vredesboodschap terugkoppelen naar Vlaams niveau (Forum voor herinneringseducatie) Educatief pakket uitbouwen: rond herdenkingsmoment 11/11 testcase 2008 evalueren en hernemen binnen het netwerk vanaf 2009

18 Beleidsoptie 5: bekendmaking/communicatie Promotie en communicatie: eenvormigheid van communicatie verhogen (afstemmen met Westtoer en andere) evaluatie van het logo

19 Beleidsoptie 5: herdenking 2014-2018 Positioneren bij coördinatie en kwaliteitsgarantie: samenwerking met Westtoer, toerisme Vlaanderen en Vlaamse overheid eigen werking en kwaliteitsvoorwaarden uit intentieverklaring hanteren voor uitwerking van honderdjarige herdenkingen

20


Download ppt "Beleidsnota 2008-2013  Deel 1: organisatie  Deel 2: evaluatie  Deel 3: beleidsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google