De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorwerking van 10 jaar rekenkameronderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorwerking van 10 jaar rekenkameronderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Doorwerking van 10 jaar rekenkameronderzoek
Josee Ligteringen Onderzoeksmanager 15 april 2009

2 Een selectie van onderzoeken
Reïntegratiebeleid (2001) Communicatie over projecten (2002) Budgetoverschrijding Van Heekplein (2002) Welzijnswerk (2004) Extern veiligheidsbeleid (2005) Economisch beleid (2005) Beleving externe veiligheid (2005) Bijzondere bijstand (2007) Jeugdbeleid (2007) Uitstroombeleid (2008) 2

3 Vraag naar doorwerking is vraag naar effectiviteit rekenkamercommissie
3 Leiden aanbevelingen tot verbeteringsacties? Levert rekenkamercommissie een bijdrage aan lerend vermogen? Trigger/aanleiding, katalysator, ondersteunend aan bestaande initiatieven Autonome ontwikkelingen, soms moeilijk te zeggen wat eerder is Illustratie lerend vermogen: Van Heek -> grote projecten -> grote projecten onderling: Muziekkwartier en Scholingsboulevard

4 Bevorderen doorwerking
4 Aanbevelingen specifiek, meetbaar en resultaatgericht formuleren Zorgvuldige programmering van onderzoeken Tijdens onderzoek werken aan ambtelijk draagvlak Hoe kunnen we doorwerking bevorderen? Jan Bouke Zijlstra heeft vorige keer groot aantal invloedsfactoren genoemd In Enschede 3 factoren die terugkeren / opvallen SMART formuleren om bruikbaarheid te vergroten => kans vergroten dat aanbevelingen in praktijk worden gebracht => bijdragen aan verbetering openbaar bestuur Voorb. Aanbeveling externe veiligheid: “zorgvuldig omgaan met multifunctioneel ruimtegebruik in relatie tot externe veiligheid” Timing belangrijk: als onderwerp ook om andere redenen in belangstelling staat is kans groter dat aanbevelingen worden overgenomen Bij startbijeenkomst ambtenaren uitnodigen => vergroot ambtelijk draagvlak Conclusie: factoren Jan Bouke Zijlstra aanvullen

5 Vraag 1 5 De rekenkamercommissie kan bijdragen aan de doorwerking door aanbevelingen SMART te formuleren. Biedt dit de raad nog voldoende uitdaging en ambtenaren voldoende ruimte om eigen oplossingen te bedenken?

6 Vraag 2 6 Hoe zorg je dat het onderzoek de perfecte timing heeft: aansluitend bij actualiteit, maar niet als mosterd na de maaltijd?

7 Vraag 3 7 Hoe creëer je ambtelijk draagvlak gedurende het onderzoek?

8 Vraag 4 8 De mate van doorwerking houdt mede verband met de mate waarin de raad het college attendeert op de implementatie van aanbevelingen. Op welke wijze kan de rekenkamercommissie de raad daarin stimuleren?


Download ppt "Doorwerking van 10 jaar rekenkameronderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google