De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OP WEG NAAR EEN COLLECTIEVE COMMUNICATIESTRATEGIE VAN DE ERFGOEDSECTOR Een onvoltooid verhaal Jan Cools.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OP WEG NAAR EEN COLLECTIEVE COMMUNICATIESTRATEGIE VAN DE ERFGOEDSECTOR Een onvoltooid verhaal Jan Cools."— Transcript van de presentatie:

1 OP WEG NAAR EEN COLLECTIEVE COMMUNICATIESTRATEGIE VAN DE ERFGOEDSECTOR Een onvoltooid verhaal Jan Cools

2 Collectieve communicatie is niet nieuw voor de erfgoedsector  Museumdag, Museumnocturnes, Jongeren Museumdagen  Beleidscontext: Museumdecreet, museumconsulent Publiekswerking

3 Doel: Werking van musea onder de schijnwerpers brengen voor een groot publiek door samen te werken aan één publiek evenement / campagne

4 2000 Naar een nieuw erfgoedbeleid  Integraal beleid  Zichtbaar maken van het erfgoed  Maatschappelijk draagvlak  Samenwerking door o.a.  Erfgoedconvenants  Diverse reglementen

5 2001 Museumdag wordt Erfgoedweekend Doel:  Paraplubegrip ‘cultureel erfgoed’ ingang doen vinden bij 1° grote publiek 2° sector  Aanzetten tot samenwerking

6 Kritische bespiegelingen bij Erfgoedweekend  Is Erfgoedweekend een geschikt instrument voor de beoogde doelen?  Wat is de verhouding met dat andere erfgoedevenement: Open Monumentendag?

7 Onderzoek  CultuurNet Vlaanderen en Culturele Biografie Vlaanderen geven opdracht voor een onderzoek naar publiekscommunicatie cultureel erfgoed en Erfgoedweekend

8 Enkele aanbevelingen  Collectieve communicatiestrategie  Actieve samenwerking kernactoren  Sterke partners  Cultureel erfgoed als vlag/wimpel  Publieksgericht denken, werken en programmeren

9 Spanningsvelden Instelling Landelijk Roerend onroerend en tussen deelsectoren musea, archiefinstellingen, erfgoedverenigingen, …

10 Landelijk PubliekEGcommunicatie Instelling

11 Enkele vaststellingen  Veel evenementcommunicatie vanuit instellingen  Tal van landelijke evenementen  Weinig of geen afstemming  Gebrek aan continuïteit / diversiteit

12 Kan het beter?  Publieksgerichtheid als attitude  Landelijke communicatie en instellingscommunicatie kan voor beiden versterkend werken  Afstemming van de vele landelijke initiatieven kan de effectiviteit verhogen  Diversificatie en continuïteit

13 Ontwikkelen communicatieplan (1)  In kaart brengen  Communicatieplatform  Gezamenlijke strategie  Label of baseline?  Afstemmen, bijsturen of scherpstellen van bestaande communicatie - initiatieven

14 Ontwikkelen communicatieplan (2)  Sectorcommunicatie  Versterken van communicatievaardigheden instellingen en organisaties  Ontwikkelen van eventuele nieuwe instrumenten

15 Te doen  Strategie  Taakverdeling  Coördinatie  Ondersteuning

16 Moeilijkheid Verzoenen van belangen van globale erfgoedcommunicatie, met: 1° de belangen van deelsectoren 2° de belangen van particuliere instellingen en organisaties

17 Voorwaarden  (Minimale) gelijkgestemdheid tussen alle betrokken landelijke partners, over eventuele institutionele kaders heen  Onvoorwaardelijke steun van stakeholders, steun voor de partners, steun voor het plan

18 Ontwikkelingsproces Ontwerpplantijd/overleg BKMM&LKAB gezamenlijke strategie gezamenlijk actieplan

19 Doelstellingen (1)  “erfgoed” verder introduceren, meerwaarde ervan aantonen  Instellingen en organisaties, en hun inspanningen voor de zorg voor erfgoed, in de kijker zetten  Samenwerking over (deel)sectorgrenzen

20 Doelstellingen (2) Maatschappelijk draagvlak versterken door continuïteit Sectoraal draagvlak versterken door samenwerking en gezamenlijke positionering

21 Tot slot Door samenwerking en afstemming meerwaarde scheppen die hoger is dan de som van de onderdelen wordt vervolgd


Download ppt "OP WEG NAAR EEN COLLECTIEVE COMMUNICATIESTRATEGIE VAN DE ERFGOEDSECTOR Een onvoltooid verhaal Jan Cools."

Verwante presentaties


Ads door Google