De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AMS O 102146 / 1 CDD onder de Wwft Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 22 januari 2008 Kleis Broekhuizen Joost Italianer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AMS O 102146 / 1 CDD onder de Wwft Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 22 januari 2008 Kleis Broekhuizen Joost Italianer."— Transcript van de presentatie:

1 AMS O 102146 / 1 CDD onder de Wwft Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 22 januari 2008 Kleis Broekhuizen Joost Italianer

2 AMS O 102146 / 1 Onderwerpen  Wet identificatie bij dienstverlening  Aanbevelingen FATF / 3e EU-antiwitwasrichtlijn  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  Risk-based benadering (FATF 2007)  Verhouding andere CDD-regels

3 AMS O 102146 / 1 Wid  Doelstellingen  tegengaan witwassen  bestrijden fiscale fraude  tegengaan terrorismefinanciering  Creëren / in stand houden papieren spoor  Identificatie

4 AMS O 102146 / 1 Wid  Knelpunten (o.a.)  vertegenwoordiger rechtspersoon  art. 5: "verschijnen bij"  loketbepaling

5 AMS O 102146 / 1 40 aanbevelingen FATF 2003 / 2004  Customer Due Diligence (CDD)  Ultimate Beneficial Owner (UBO)  Risk Based Approach (RBA)

6 AMS O 102146 / 1 3e EU-antiwitwasrichtlijn (2005/60/EG)  Implementatie 40 aanbevelingen FATF  CDD / UBO / RBA  Uitvoeringsrichtlijn 2006/70/EG

7 AMS O 102146 / 1 Wwft  Aanpassing Wid / Wet MOT (TK 31 237)  Fusie Wid / Wet MOT (TK 31 238)  Implementatie 3e EU-antiwitwasrichtlijn 15 december 2007  1 april 2008 / "Voorjaar 2008"  AMvB

8 AMS O 102146 / 1 Wwft - Wie?  Cliënt  UBO  degene voor wiens rekening een persoon handelt (middellijke vertegenwoordiging): cliënt of UBO?  Vertegenwoordiger  art. 3:71 BW (bewijs volmacht)

9 AMS O 102146 / 1 Wwft - wat?  Identificatie cliënt / verificatie identiteit  Identificatie UBO / verificatie identiteit (risk based)  Doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie  Voortdurende controle relatie + transacties

10 AMS O 102146 / 1 Wwft - in welke gevallen?  Aangaan zakelijke relatie  Transactie € 15.000 of meer  incidentele transacties  met elkaar samenhangende transacties  Indicaties betrokkenheid witwassen / financieren terrorisme  Twijfel betrouwbaarheid eerder verkregen gegevens  Risico betrokkenheid witwassen / financieren terrorisme bestaande cliënt

11 AMS O 102146 / 1 Wwft - wanneer?  Vóór aangaan zakelijke relatie of transactie Uitzonderingen (o.a.):  Voltooiing tijdens relatie  Opening bankrekening (geen gebruik voor identificatie)

12 AMS O 102146 / 1 Wwft - verbod dienstverlening  Geen CDD  CDD heeft niet geleid tot gewenste resultaat

13 AMS O 102146 / 1 Wwft - Vereenvoudigde CDD (o.a.)  Wwft-instellingen  Genoteerde ondernemingen  Nederlandse overheidsinstanties  Bepaalde producten

14 AMS O 102146 / 1 Wwft - Verscherpte CDD (o.a.)  Geen fysieke aanwezigheid  Correspondentbankrelatie  PEP / PPP

15 AMS O 102146 / 1 Wwft - "introduced business"  Identificatie ingevolge Wwft of overeenkomstige wijze  Op verzoek ter beschikkingstelling gegevens en bescheiden

16 AMS O 102146 / 1 Wwft - uitbesteding  Vastlegging gebruik Wid  Verantwoordelijkheid instelling  Schriftelijke vastlegging indien structureel karakter

17 AMS O 102146 / 1 Wwft - hoe?  Identificatie aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron  Buitenlandse rechtspersonen: op basis van betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen  Principle based

18 AMS O 102146 / 1 Risk based  FATF - Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing  Voorbeelden risicocategorieën (o.a.)  landen- en regiorisico  cliëntenrisico  productenrisico

19 AMS O 102146 / 1 Wwft - Wet op het financieel toezicht (Wft) Ook CDD uit hoofde van:  Besluit prudentiële regels Wft  Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft  Overlap?


Download ppt "AMS O 102146 / 1 CDD onder de Wwft Vereniging van Compliance Officers Amsterdam, 22 januari 2008 Kleis Broekhuizen Joost Italianer."

Verwante presentaties


Ads door Google