De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FINNIUS | page 1 Regulering bitcoin in Nederland NVvIR 12 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FINNIUS | page 1 Regulering bitcoin in Nederland NVvIR 12 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 FINNIUS | page 1 Regulering bitcoin in Nederland NVvIR 12 juni 2014

2 FINNIUS | page 2 Programma  Wat zijn bitcoins?  Regulering in NL  Ontwikkelingen

3 FINNIUS | page 3 Wat is het?  Crypto currency  Virtual currency  Digital currency  Alternative currency  Electronic money  Commodity

4 FINNIUS | page 4

5 FINNIUS | page 5 Bitcoinomania?  Nout Wellink (4 december 2013): “Bitcoin is erger dan de tulpenmanie. Toen kreeg je tenminste nog een tulp, nu krijg je niks.”  Betaalmiddel of investering?  Speculatieve bubbel?

6 FINNIUS | page 6 Bitcoin chart

7 FINNIUS | page 7 Mania chart

8 FINNIUS | page 8 Realiteit  Digitale valuta zijn here to stay  Mogelijke evolutie (nieuwe vormen, spelers)

9 FINNIUS | page 9 Regulering in NL?  Wet op het financieel toezicht (Wft)  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)  Toezichthouders: DNB, AFM and BFT

10 FINNIUS | page 10 Minister van Financiën  Niet gereguleerd  Minister van Financiën 19 december 2013: “Digitale producten zoals de Bitcoin zijn in het kader van de Wft enkel ruilmiddelen en het is eenieder vrij om aan ruilhandel met de Bitcoin te doen”

11 FINNIUS | page 11 Definities Wft  Geldmiddelen: “chartaal geld, giraal geld of elektronisch geld”  Elektronisch geld: “geldswaarde die elektronisch of magnetisch is opgeslagen die een vordering op de uitgever vertegenwoordigt”  Geldwisseltransactie: “transactie waarbij munten of bankbiljetten worden omgewisseld tegen andere munten of bankbiljetten en waarbij de geldmiddelen niet op een betaalrekening worden aangehouden”  Betaaldienst (o.a.): “plaatsen/opnemen contanten van/op betaalrekening, betalingstransacties”  Betalingstransactie: “handeling waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen”

12 FINNIUS | page 12 Scope Wft  Bitcoin valt dus buiten scope Wft  Wetgever geen rekening gehouden met digitale valuta  Minister van Financiën 19 december 2013: “Bijstelling van de formele wettelijke definitie van elektronisch geld acht ik vooralsnog niet wenselijk vanwege de beperkte omvang, de relatief lage acceptatiegraad en de beperkte relatie van de Bitcoin tot de reële economie.”

13 FINNIUS | page 13 Scope Wwft  Art. 1 Wwft: “instelling” > verwijst naar definities Wft  Wft bepaalt reikwijdte  Dus: AML regelgeving (ook) niet van toepassing

14 FINNIUS | page 14 Echter..  Activiteiten rondom bitcoin kunnen wel gereguleerd zijn  Bijvoorbeeld:  betaaldiensten waarbij bitcoin wordt ontvangen en in reguliere valuta wordt uitbetaald (DNB vergunning betaaldienstverlener)  financieel product dat belegt in virtuele valuta (AFM vergunning voor aanbieden beleggingsobject of beleggingsfonds)

15 FINNIUS | page 15 Betaaldienst € Voorbeeld

16 FINNIUS | page 16 Fiscaal perspectief  Bitcoin = waarde  Vermogensbelasting (box 3)  Inkomstenbelasting (box 1)

17 FINNIUS | page 17

18 FINNIUS | page 18 Toekomstige ontwikkelingen  DNB (8 mei 2014):  “Virtuele valuta’s geen bruikbaar alternatief”  “Geen middel dat de basisfuncties van geld vervult”  ECB (oktober 2012):  “assumption that virtual currency schemes will continue to grow”  “a periodical examination of the developments is needed in order to reassess the risks”

19 FINNIUS | page 19 Marktontwikkelingen  Bitcoin sector ziet graag regulering  Beperkingen financieel toezichtrecht  Toezichthouder verleent in beginsel geen opt-in/vrijwillige vergunning  Wel mogelijk: vrijwillige invoering AML en CDD procedures

20 FINNIUS | page 20 Discussie  Zijn digitale valuta de toekomst?  Moeten digitale valuta worden gereguleerd?  Is sprake van een verhoogd risico op witwassen?


Download ppt "FINNIUS | page 1 Regulering bitcoin in Nederland NVvIR 12 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google