De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT 6 maart 2007 R.J.G. Veugelers Vereniging voor Pensioenrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT 6 maart 2007 R.J.G. Veugelers Vereniging voor Pensioenrecht."— Transcript van de presentatie:

1 INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT 6 maart 2007 R.J.G. Veugelers Vereniging voor Pensioenrecht

2 2 / LiveLink number Drie onderwerpen 1.De Pensioenfondsenrichtlijn 2.De Portability richtlijn 3.De algemene pensioeninstelling

3 3 / LiveLink number De Pensioenfondsenrichtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Op welke wijze geïncorporeerd? 4.Commentaar

4 4 / LiveLink number De Pensioenfondsenrichtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Op welke wijze geïncorporeerd? 4.Commentaar  Eén Europees pensioenfonds Bijvoorbeeld: één Shell pensioenfonds voor alle Europese Shell ondernemingen

5 5 / LiveLink number De Pensioenfondsenrichtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Op welke wijze geïncorporeerd? 4.Commentaar  Hoge mate van zekerheid voor (toekomstig) gepensioneerden  Pensioeninstelling onafhankelijk van sponsor  Volledige dekking  Home country control  Sociale en arbeidswetten respecteren

6 6 / LiveLink number De Pensioenfondsenrichtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Op welke wijze geïncorporeerd? 4.Commentaar  Zekerheid: FTK  Onafhankelijkheid: art. 23 PW

7 7 / LiveLink number De Pensioenfondsenrichtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Op welke wijze geïncorporeerd? 4.Commentaar  NL Pensioenfonds Bijvoorbeeld Engelse onderneming: Art. 194 PW →NL pf informeert DNB Art. 195 1 PW→DNB informeert UK authority Art. 195³ PW →DNB informeert NL pf over toepasselijk sociaal en arbeidsrecht Art. 196 PW →NL pf voert uit. Respecteert sociaal en arbeidsrecht UK. NL sociaal en arbeidsrecht niet van toepassing Art. 198 PW →DNB neemt in overleg met UK authority actie bij overtreding sociaal recht

8 8 / LiveLink number De Pensioenfondsenrichtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Op welke wijze geïncorporeerd? 4.Commentaar  Wat zijn arbeidsrechtelijke en sociale wetten? Onderbrengplicht Uitruil Verbod op 65 – x Non-discriminatie Premievrije aanspraak Gelijke behandeling slapers/gepensioneerden Niet → paritair bestuur + deelnemersraad Wel →art. 23 lid 4 PW Conclusie → geen bescherming gepensioneerden en slapers → art. 22 PW hoorrecht van toepassing?

9 9 / LiveLink number De Pensioenfondsenrichtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Op welke wijze geïncorporeerd? 4.Commentaar  Buitenlandse verzekeraar Art. 30 PW → PW van toepassing H5 Pensioenfondsen → niet van toepassing H6 FTK → niet van toepassing H7 Toezicht → niet van toepassing

10 10 / LiveLink number De Portability richtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Kritiek 4.Opmerkingen

11 11 / LiveLink number De Portability richtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Kritiek 4.Opmerkingen  Overdraagbaarheid van opgebouwde pensioenaanspraken internationaal mogelijk maken

12 12 / LiveLink number De Portability richtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Kritiek 4.Opmerkingen  Overdraagbaarheid  Redelijke aanpassing slapende rechten  Handhaving rechten op hetzelfde niveau na overdracht  Minimum leeftijd 21 jaar  Informatie verstrekken

13 13 / LiveLink number De Portability richtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Kritiek 4.Opmerkingen  Richtlijn geldt slechts voor beperkt aantal lidstaten  Fiscaal niets geregeld  Bevoegdheid sociale partners  Recht op indexatie

14 14 / LiveLink number De Portability richtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Kritiek 4.Opmerkingen  Voor Pensioenfondsenrichtlijn gelden dezelfde uitgangspunten  Sociale partners kunnen internationale waardeoverdracht niet regelen  Rechten van slapers worden reeds beschermd, art. 58 PW

15 15 / LiveLink number De Portability richtlijn 1.Doelstelling 2.Kenmerken 3.Kritiek 4.Opmerkingen  Laatste ontwikkelingen →waardeoverdracht geschrapt →tekst over indexering aangepast

16 16 / LiveLink number De algemene pensioeninstelling 1.Brief minister 19 december 2006 2.Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking 3.Alternatief 4.Kenmerken API 5.Einde NL pensioenfonds

17 17 / LiveLink number De algemene pensioeninstelling 1.Brief minister 19 december 2006 2.Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking 3.Alternatief 4.Kenmerken API 5.Einde NL pensioenfonds  Motie Tweede Kamer bestuursstructuur  SZW heeft memo opgesteld en advies gevraagd aan: - Mr. Drijber, mededingingsexpert - Prof Boot, markt economische invalshoek - geen advies gevraagd aan pensioenrechtdeskundige

18 18 / LiveLink number De algemene pensioeninstelling 1.Brief minister 19 december 2006 2.Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking 3.Alternatief 4.Kenmerken API 5.Einde NL pensioenfonds  Hoofdvraag: Is de Nederlandse verplichtstelling verenigbaar met Europese markt voor Pensioenen? →verplichtstelling verstoort concurrentie →Europees Hof C 219/97: exclusief recht (verplichtstelling) gerechtvaardigd voor het vervullen van de taak →beperking voor Bpf (art. 5, 6 en 7 Wet Bpf) + domeinafbakening en taakafbakening ter voorkoming misbruik machtspositie

19 19 / LiveLink number De algemene pensioeninstelling 1.Brief minister 19 december 2006 2.Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking 3.Alternatief 4.Kenmerken API 5.Einde NL pensioenfonds  Domeinafbakening en taakafbakening geldt volgens memo ook bij grensoverschrijdend verkeer →onnodige belemmering →in het buitenland heeft Bpf geen exclusief recht

20 20 / LiveLink number De algemene pensioeninstelling 1.Brief minister 19 december 2006 2.Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking 3.Alternatief 4.Kenmerken API 5.Einde NL pensioenfonds  Keuzemogelijkheid ADeelname in bpf verplicht →Bpf dient concurrentiebeperkende maatregelen ter voorkoming van misbruik te accepteren (art. 5, 6 en 7 Bpf + taak- en domeinafbakening) BDeelname in regeling verplicht →verzekeraars en bpf kunnen regeling uitvoeren →geen concurrentiebeperkende maatregelen nodig

21 21 / LiveLink number De algemene pensioeninstelling 1.Brief minister 19 december 2006 2.Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking 3.Alternatief 4.Kenmerken API 5.Einde NL pensioenfonds  Geen verzekeraar  Geen pensioenfonds  Verplichte uitbesteding  Geen paritair bestuur  Geen deelnemersraad  Geen bescherming gepensioneerden  Geen FTK →API flexibel instrument

22 22 / LiveLink number De algemene pensioeninstelling 1.Brief minister 19 december 2006 2.Verplichtstelling ↔ concurrentiebeperking 3.Alternatief 4.Kenmerken API 5.Einde NL pensioenfonds  Is de invoering van de API het einde van het NL pensioenfonds?  Waarom pensioenfonds handhaven als API een mogelijkheid is?  Fundamentele vraag: NL pensioenstelsel behouden; of Koploper in Europa worden Alternatief → API met deelnemersraad


Download ppt "INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET PENSIOENRECHT 6 maart 2007 R.J.G. Veugelers Vereniging voor Pensioenrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google