De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WWFT opvolger: WMOT/WID

Verwante presentaties


Presentatie over: "WWFT opvolger: WMOT/WID"— Transcript van de presentatie:

1 WWFT opvolger: WMOT/WID
mr. Ellen C. Timmer, Pellicaan Advocaten

2 Wid en MOT Wet identificatie bij dienstverlening
Wet melding ongebruikelijke transacties Vanaf 1 juni 2003 ook voor accountants, belastingadviseurs, advocaten e.d.

3 Europa Gebaseerd op Europese regelgeving
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Witwassen: verhullen van criminele opbrengsten

4 Van Wid/MOT naar WWFT 1 augustus 2008 Veranderingen…
Gebaseerd op derde Europese witwasrichtlijn en de ‘PEP’ richtlijn

5 Kern Wid en Wet MOT Identificatie bij aanvang dienstverlening
Bewaren gegevens Meldplicht ongebruikelijke transacties

6 Kern Wwft Cliëntenonderzoek Bijzondere regels inzake ‘PEP’
Bewaarplicht gegevens Meldplicht ongebruikelijke transacties

7 Melplicht ongebruikelijke transacties
Geen grote veranderingen Objectieve en subjectieve indicator Veertien dagen

8 Cliëntenonderzoek Hierin zitten de grote wijzigingen!

9 Cliëntenonderzoek Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
Gewoon cliëntenonderzoek Verscherpt cliëntenonderzoek

10 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
Soort vrijstelling Kredietinstellingen, beursgenoteerde rechtspersonen Overheden Wel documenteren dat vrijstelling geldt

11 Gewoon cliëntenonderzoek
Verplichtingen (1): Verificatie cliënt Verificatie uiteindelijk belanghebbende Inzicht eigendoms- en zeggenschaps-structuur

12 Gewoon cliëntenonderzoek
Verplichtingen (2): Vaststelling doel en beoogde aard zakelijke relatie Voor zover mogelijk voortdurende controle

13 Verscherpt cliëntenonderzoek
Aanvullend onderzoek indien: Hoger risico witwassen / terrorisme-financiering Cliënt/natuurlijke persoon niet fysiek aanwezig voor verificatie Cliënt/natuurlijke persoon is een PEP

14 PEP = politiek prominente persoon die niet in Nederland woont:
Staatshoofden, ministers, parlementsleden, leden van hoge gerechtelijke instanties, enz. Directe familieleden Naaste geassocieerden

15 PEP Verplichting: Procedures vaststelling mogelijkheid PEP

16 PEP Verplichtingen indien PEP:
Extra zorgvuldigheid bij aanneming opdrachten Onderzoek bron vermogen Doorlopende controle

17 Diversen Afgeleide verificatie Verplichting personeel op te leiden
Overgangsrecht Sancties

18 Consequenties Aanvulling procedures acceptatie cliënten/opdrachten & continuering (m.n. accountants) Ontwikkelen procedures acceptatie cliënten/opdrachten & continuering (overige beroepsbeoefenaren)

19 De praktijk…

20 Buitenlandse rekening (a)
Y stort geld contant op buitenlandse bank-rekening van X Y weet niet waar het geld van X vandaan komt Kan Y vermoeden dat het geld uit misdrijven door X afkomstig was? HR 7 oktober 2008

21 Buitenlandse rekening (b)
Stel dat Y geen vermoeden heeft dat het geld van criminele activiteiten afkomstig is, is Y dan toch strafbaar? HR 7 oktober 2008

22 Verbouwing Cliënt Z laat zijn woning verbouwen. De aannemer declareert de kosten aan zijn BV. Is hier sprake van witwassen? HR 7 oktober 2008

23 Contante betaling Ondernemer A valt niet onder de WWFT en ontvangt van zijn klant een grote contante betaling. Hij neemt dit gewoon in de administratie op. Is hier sprake van witwassen? Is er meldplicht? HR 7 oktober 2008

24 Pegasus (a1) Transportbedrijf Pegasus verkeert in finan-ciële problemen Een ondernemer biedt aan een lening te verstrekken Het geld wordt giraal overgeboekt vanaf een Luxemburgse bankrekening

25 Pegasus (a2) Pegasus vraagt u de overeenkomst van geld-lening op te stellen Rapport Van de Bunt c.s., pagina 31 e.v.

26 Pegasus (b) U hoort van de directeur van Pegasus dat de Luxemburgse vennootschap het geld heeft ontvangen van limited op de Britse Maagden-eilanden

27 Pegasus (c) U ontdekt dat de Luxemburgse vennootschap en de vennootschap van de Britse Maagden-eilanden door de juridisch adviseur van Pegasus zijn opgericht

28 Romagi (a1) U krijgt het verzoek de jaarrekening samen te stellen van een Nederlandse BV De enig aandeelhouder is sinds kort Romagi, een vennootschap gevestigd op de Bahamas De BV heeft een hoog eigen vermogen en een even hoge vordering op de aandeel-houder; verder banksaldo en latente vpb Rapport Van de Bunt c.s., pagina 36 e.v.

29 Romagi (a2) De BV koopt immateriële activa (rechten) en blijft de koopprijs schuldig Als gevolg van kosten, rente en afschrij-vingen lijdt de BV verlies

30 Romagi (b) Het ziet er naar uit dat de gekochte rechten geen/nauwelijks rendement opleveren Het saldo van de bankrekening wordt over-geboekt naar rekeningen in L, CH, Bahamas en Liechtenstein op naam van een Guernsey trust

31 Romagi (b) Het ziet er naar uit dat de gekochte rechten geen/nauwelijks rendement opleveren Het saldo van de bankrekening wordt over-geboekt naar rekeningen in L, CH, Bahamas en Liechtenstein op naam van een Guernsey trust

32 Dank voor uw aandacht


Download ppt "WWFT opvolger: WMOT/WID"

Verwante presentaties


Ads door Google