De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8 Btw-reglementering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8 Btw-reglementering."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8 Btw-reglementering

2 Internationale handelstransacties
Inleiding Internationale handelstransacties douaneformaliteiten (cf. H7) verplichtingen t.o.v. btw-administratie

3 01/01/2010: nieuwe btw-regels voor levering van dienstprestaties
Inleiding (2) Onderscheid bij douane en btw: intracommunautaire handelingen → intracommunautaire verwerving (ICV) en intracommunautaire levering (ICL) handel met derde landen (niet-EU-landen) → invoer en uitvoer 01/01/2010: nieuwe btw-regels voor levering van dienstprestaties

4 Belang van analyse van een btw-transactie:
Inleiding (3) Belang van analyse van een btw-transactie: Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige? Betreft het een belastbare handeling? Waar vindt de handeling plaats? Is er geen btw-vrijstelling mogelijk? Wie moet de btw voldoen?

5 1 Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige?
Geen btw voor verkoop door particulier van zijn particuliere goederen Uitzondering: invoer van goederen (altijd aan btw onderworpen) Kleine ondernemingen en belastingplichtigen zonder recht op aftrek: geen btw In bepaalde gevallen kunnen ook niet-belastingplichtige rechtspersonen belastbare handelingen stellen

6 1 Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige? (2)
Btw-belastingplichtige (BPL) → 4 essentiële en noodzakelijke kenmerken Voor iedereen Bij elke economische activiteit Geregelde uitoefening In zelfstandig verband Winstoogmerk? Bijberoep? Rechten en plichten

7 2 Belastbare handelingen
Levering van goederen Levering van diensten Intracommunautaire verwerving ( Invoer ‘ten bezwarende titel’ + economische activiteit

8 2 Belastbare handelingen: goederen vs. diensten
Belang onderscheid GOED vs. DIENST Goederen Lichamelijke, tastbare (on)roerende goederen Elektriciteit, gas, warmte, koude Zakelijke rechten op onroerend uitz. eigendomsrecht Diensten = Alles wat geen levering van een goed is

9 2 Belastbare handelingen: goederen vs. diensten
Knelpunt: levering + installatie of montage Afhankelijk van waarde geleverd goed: > 50 % van de totaal gefactureerde prijs excl. btw = geheel is goederenprestatie < 50 % van de totaal gefactureerde prijs excl. btw = geheel is dienstenprestatie

10 2 Belastbare handelingen: goederen vs. diensten
Knelpunt: levering + installatie of montage Afhankelijk van waarde geleverd goed: > 50 % van de totaal gefactureerde prijs excl. btw = geheel is goederenprestatie < 50 % van de totaal gefactureerde prijs excl. btw = geheel is dienstenprestatie

11 2 Belastbare handelingen: intracommunautaire verwerving
Voorwaarden: Roerend goed (geen dienst) Levering met vervoer Vervoer van de ene naar de andere lidstaat Afnemer in de andere lidstaat geeft de verschuldigde btw op de verwerving aan In principe belast bij de afnemer

12 2 Belastbare handelingen: intracommunautaire verwerving
Uitzonderingen (btw < EUR/jaar) vrijgestelde belastingplichtige (bv. arts) kleine ondernemingen niet-belastingplichtige rechtspersonen belastingplichtigen onderworpen aan de forfaitaire landbouwregeling

13 2 Belastbare handelingen: invoer
Goederen verworven vanuit een land buiten de EU In principe btw verschuldigd in lidstaat waar goed de EU binnenkomt en in het vrije verkeer wordt gebracht Uitzondering: communautair douanevervoer bv. goed komt binnen in Rotterdam, pas in het vrije verkeer in België → btw verschuldigd in België

14 3 Plaatsbepaling van de belastbare handelingen: bij leveringen
Plaats van levering = plaats waar het goed ter beschikking wordt gesteld van de verkrijger of overnemer Uitzonderingen: Plaats waar het vervoer van het goed aanvangt Plaats waar de installatie of de montage word verricht Plaatsbepaling bij invoer Plaatsbepaling bij verkopen op afstand

15 3 Plaatsbepaling van de belastbare handelingen: bij diensten
Hoedanigheid klant is cruciaal B2B: vestiging ontvanger van de dienst B2C: vestiging van de dienstverrichter Uitzonderingen Belastingplichtige gevestigd in een andere lidstaat: verlegging van heffing (reverse charge) → ontvanger is btw verschuldigd

16 Intracommunautaire leveringen
4 Vrijstellingen Intracommunautaire leveringen bewijs van verzending of vervoer (bv. bestelbons, vervoerfacturen …) → geen contante betaling aanvaarden verzending moet gebeuren door de verkoper, de koper of voor hun rekening bewijs hoedanigheid verwerver: btw-identificatienummer driehoekstransacties

17 4 Vrijstellingen 2. Uitvoer van goederen
Douanegebied EU ≠ grondgebied EU voor toepassing btw Levering (uiteindelijke bestemming gekend bij aanvang van het vervoer) + vervoer van goederen ≠ terbeschikkingstelling (cf. kettingverkoop) Douaneformaliteiten: aangifte ten uitvoer, cf. Enig document Bewijs van de uitvoer door de uitvoerder (vervoerdocumenten, betalingsdocumenten en Enig document)

18 5 Wie moet de btw voldoen en andere bepalende factoren
Plaats van de levering/dienst buiten België Tijdstip waarop de btw verschuldigd is Maatstaf van heffing Aftrekbare btw


Download ppt "Hoofdstuk 8 Btw-reglementering."

Verwante presentaties


Ads door Google