De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Btw 2010. 2 Er gaat wat veranderen; waarom? Btw-pakket / VAT package: Europese Commissie:  moderniseren en vereenvoudigen Europese btw-systeem  belasting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Btw 2010. 2 Er gaat wat veranderen; waarom? Btw-pakket / VAT package: Europese Commissie:  moderniseren en vereenvoudigen Europese btw-systeem  belasting."— Transcript van de presentatie:

1 Btw 2010

2 2 Er gaat wat veranderen; waarom? Btw-pakket / VAT package: Europese Commissie:  moderniseren en vereenvoudigen Europese btw-systeem  belasting in principe heffen in het land van verbruik, “…tenzij dit leidt tot extra verplichtingen voor ondernemers en belastingdiensten die als onevenredig, omslachtig of onpraktisch worden beschouwd…”

3 3 Er gaat wat veranderen; waarom? “…grootste btw-verandering sinds 1992…” en “…pakket … dat voor het Nederlandse bedrijfsleven meer voor- dan nadelen bevat…”

4 4 Btw 2010 Programma:  Hoe is het nu met de btw? - mr. Bert Laman ► grensoverschrijdende leveringen ► grensoverschrijdende diensten  Wat gaat er veranderen? ► grensoverschrijdende diensten ► vereenvoudiging teruggaafverzoeken buitenlandse btw Administratieve implicaties- Harmke Monster MSc. ► facturering ► aangifte en listings ► teruggaafprocedure buitenlandse btw

5 Hoe is het nu met de btw?

6 6 Intracommunautaire leveringen (1): Voorbeeld: Nederlandse ondernemer levert goederen van Nederland naar Duitsland:  geen btw, intracommunautaire levering niet belast in Nederland  intracommunautaire verwerving is belast in Duitsland

7 7 Hoe is het nu met de btw? Intracommunautaire leveringen (2): Voorbeeld: Nederlandse ondernemer levert goederen van Italië naar Frankrijk:  geen btw, intracommunautaire levering niet belast in Italië, wel registratie in Italië verplicht  intracommunautaire verwerving is belast in Frankrijk

8 8 Hoe is het nu met de btw? Intracommunautaire diensten: Voorbeeld: doorbelasting managementfee  dienst belast met Nederlandse btw  UK bedrijf moet in NL terugvragen

9 Btw 2010; wat gaat er veranderen?

10 10 Btw 2010; wat gaat er veranderen? Belangrijkste wijzigingen btw-regelgeving 2010:  nieuwe regels voor grensoverschrijdende dienstverlening tussen belastingplichtigen (B2B)  wijziging teruggaafprocedure buitenlandse btw

11 11 Hoofdregel grensoverschrijdende diensten (2010):  grensoverschrijdende B2B diensten belast in land waar afnemer / ondernemer zijn bedrijf of vaste inrichting van dat bedrijf heeft  heffing via verlegging: afnemer moet btw van zijn land op aangifte aangeven (en verrekenen)  nu (als uitzondering) reeds voor: ► diensten raadgevende personen, ingenieurs, advocaten en accountants ► reclamediensten ► e-commerce ► telecommunicatiediensten Voor sommige diensten verandert er niets! Btw 2010; wat gaat er veranderen?

12 12 Positieve aspecten:  ondernemers krijgen minder vaak buitenlandse btw in rekening gebracht, die ze dan weer in het buitenland moeten terugvragen  ondernemers zullen minder vaak in het buitenland aangifteplichtig worden Btw 2010; wat gaat er veranderen?

13 13 Uitzonderingen op hoofdregel (B2B): 1.diensten onroerende zaken 2.culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijs-, amusements- en soortgelijke diensten 3.restaurant- en cateringdiensten - idem, aan boord 4.kortdurende verhuur vervoermiddelen Btw 2010; wat gaat er veranderen?

14 14 (Ad 1.) Diensten ten aanzien van onroerende zaken (B2B): belast in land waar de onroerende zaak gelegen is (soms verlegd, soms niet) Voorbeelden: - uitvoering bouwwerken - voorbereidende diensten hierbij, zoals diensten architecten - diensten experts en makelaars - verstrekken van accomodatie in hotelbedrijf e.d. - verlenen van gebruiksrechten op onroerende zaak Btw 2010; wat gaat er veranderen?

15 15 Btw 2010; wat gaat er veranderen? (Ad 2.) Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijs-, amusements- en soortgelijke diensten (B2B): belast in land waar de activiteiten feitelijk plaatsvinden (soms verlegd, soms niet) M.i.v. 2011 wijziging: belast in land waar afnemer is gevestigd m.u.v. toegangverlening tot dergelijke activiteiten

16 16 Btw 2010; wat gaat er veranderen? (Ad 3.) Restaurant- en cateringdiensten (B2B):  belast in land waar dienst materieel wordt verricht  restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord schip, vliegtuig of trein tijdens het vervoer binnen de EU: belast in land van vertrek van het passagiersvervoer

17 17 (Ad 4.) Verhuur van vervoermiddelen (B2B)  nu: belast in land waar verhuurder gevestigd is  2010: kortdurende verhuur (max. 30 dagen, voor schepen max. 90 dagen): belast in land waar vervoermiddel ter beschikking gesteld wordt langdurigere verhuur: hoofdregel van toepassing, dus heffing in land afnemer Btw 2010; wat gaat er veranderen?

18 18 Btw 2010; wat gaat er veranderen? Wat verandert er nog meer? Managementdiensten / doorbelasten kosten intercompany  nu: btw in rekening brengen  2010: facturering zonder btw door dienstverrichter, belast via verlegging bij afnemer dienst

19 19 Wat verandert er nog meer? Transport en logistieke diensten (B2B)  Nu: belast in land waar vervoer aanvangt, tenzij afnemer dienst een btw- identificatienummer van een ander EU-land opgeeft  2010: dienst belast bij opdrachtgever tot vervoer, als dit een buitenlandse ondernemer is óók binnenlands vervoer in opdracht van buitenlands bedrijf: belast bij opdrachtgever Btw 2010; wat gaat er veranderen?

20 20 Business to Consumer (= niet-belastingplichtige afnemers binnen de EU) :  hoofdregel: dienst belast in land dienstverrichter  ook hier: uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld: ► diensten met betrekking tot onroerend goed ► intracommunautair goederenvervoer ► overig goederen- en personenvervoer ► culturele, artistieke, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids e.d. diensten ► werkzaamheden aan roerende zaken ► restaurant- en cateringdiensten ► korte verhuur vervoermiddelen ► langdurige verhuur vervoermiddelen ► elektronische diensten Btw 2010; wat gaat er veranderen?

21 21 Btw 2010; wat gaat er veranderen? Wijziging teruggaafprocedure buitenlandse btw  met ingang van 1 januari 2010 elektronische teruggaafprocedure  procedure loopt via de eigen, nationale belastingdienst (electronic portal)

22 22 Wat levert nieuwe regelgeving op?  regeling is eenvoudiger dan huidige regeling  minder administratieve rompslomp  veelal niet meer nodig om buitenlandse btw in buitenland terug te vragen  in minder situaties buitenlandse btw-registratie nodig  teruggaafprocedure simpeler  maar…………………. Btw 2010; wat gaat er veranderen?

23 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving

24 24 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Essentie van de wijzigingen, praktisch:  btw-afdrachtplicht verspringt voor meeste grensoverschrijdende B2B-diensten van dienstverrichter naar afnemer  nieuwe procedure voor terugvragen van buitenlandse btw maar ook: een nieuw fenomeen: tijdstip aangifteplicht / verschuldigdheid wijzigt!

25 25 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Nieuw tijdstip verschuldigdheid btw (1):  tot 1 januari 2010: datum factuur bepalend voor gegevensverwerking in de btw-aangifte en dus voor de verschuldigdheid van btw  m.i.v. 1 januari 2010: tijdstip waarop dienst wordt verricht of betaald (indien eerder) bepalend voor gegevensverwerking in de btw-aangifte en de verschuldigdheid van de btw ► geldt alleen voor B2B-diensten die op basis van de hoofdregel via verlegging belastbaar zijn bij de afnemer ► geldt niet voor andere diensten, zoals binnenlandse diensten; daarvoor blijft factuurdatum gelden

26 26 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Nieuw tijdstip verschuldigdheid btw (2):  Praktijkvoorbeeld: u verricht twee grensoverschrijdende B2B diensten aan een afnemer in een ander EU-land: ► één op 28 maart ► één op 5 april ► u maakt op 15 april één factuur op Vanaf 2010: ► eerste dienst is belast in maart; de tweede in april ► eerste dienst moet worden aangegeven in de btw-aangifte over maart / 1 e kwartaal; tweede dienst moet worden aangegeven in de btw-aangifte over april / 2 e kwartaal

27 27 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Nieuw tijdstip verschuldigdheid btw (3):  Betekenis: ► administratieve systemen (software) aanpassen aan het nieuwe tijdstip van verschuldigdheid ► ondernemers die naast grensoverschrijdende B2B diensten waarvoor de hoofdregel geldt, ook andere diensten verrichten, moeten verschillende systemen naast elkaar laten draaien ► wellicht moeten handmatige processen worden ingericht ► maatregelen treffen ter voorkoming dat diensten met verschillend aangiftetijdvak op één factuur komen

28 28 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving:  gevolgen voor de facturering  gevolgen voor de btw-aangifte  nieuw: Europese btw-listing voor grensoverschrijdende diensten  wijziging: Europese btw-listing voor grensoverschrijdende leveringen  wijziging: teruggaafprocedure buitenlandse btw

29 29 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Gevolgen voor de facturering: voor grensoverschrijdende B2B-diensten die onder de hoofdregel vallen en die u verricht aan een EU ondernemer, dient u:  de toepasselijkheid van de verleggingsregeling te vermelden op de factuur  btw-identificatienummer afnemer te vermelden (en toetsen?) Let op: de dienstverrichter moet de factureringsregels toepassen van de lidstaat waar de btw verschuldigd is !! Advies: verwijs m.b.t. verleggingsregeling in eerste instantie naar betreffende wetsartikelen in Europese Btw-richtlijn

30 30 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Btw-aangifte (1):  is zo min mogelijk aangepast  intracommunautaire diensten optellen bij intracommunautaire leveringen / verwervingen: ► verricht: rubriek 3b ► afgenomen: rubriek 4b  doorlopende diensten: uiterlijk aangeven in laatste tijdvak kalenderjaar  afgenomen intracommunautaire B2B- diensten waarvoor hoofdregel geldt: aangeven in tijdvak waarin de dienst is verricht

31 31 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Btw-aangifte (2):  Grensoverschrijdende B2B diensten verricht aan en afgenomen van niet EU- ondernemers: ► verricht: rubriek niet in aangifte ► afgenomen: rubriek 2a

32 32 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Nieuw: Europese btw-listing voor diensten (1):  naast intracommunautaire leveringen, ook intracommunautaire diensten listen  bijzonder: ► diensten waarvoor de verleggingsregeling geldt moeten worden aangegeven en gelist in tijdvak waarin ze worden verleend, dus niet in tijdvak facturering ► géén listing voor B2B-diensten die niet onder de hoofdregel vallen ► géén listing voor B2B-diensten die in het buitenland niet belast zijn ► doorlopende diensten dienen uiterlijk aangegeven en gelist te worden in het laatste tijdvak kalenderjaar  listing per kwartaal, maar mag per maand

33 33 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Nieuw: Europese btw-listing voor diensten (2): Opgaaf intracommunautaire prestaties:  onderscheid tussen intracommunautaire diensten en intracommunautaire leveringen: 2 kolommen in de listing

34 34 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Europese btw-listing voor leveringen:  listing intracommunautaire leveringen voortaan per maand  tenzij: ICLwaarde < € 100.000 per kwartaal; dan mag rapportage per kwartaal Uitzondering geldt niet als omzetgrens in de vier voorafgaande kwartalen overschreden is  als omzetgrens in de loop van een kwartaal overschreden wordt, dan moet voor de afgelopen maanden alsnog ineens worden gelist

35 35 Teruggaaf btw andere EU-landen, vanaf 1 januari 2010 (1)  elektronisch  via Belastingdienst land van vestiging  per kwartaal of per (deel van) jaar  elk land eigen beperkingen  uiterlijke datum van indiening: 30 september  afhandeling binnen 4 maanden Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving

36 36 Teruggaaf btw andere EU-landen, vanaf 1 januari 2010 (2)  Aandachtspunten: ► correcte factuur ► prestaties tegen 0%-tarief geven ook recht op teruggaaf ► recht op teruggaaf, pro rata lidstaat van vestiging ► bij te late betaling, rentevergoeding ► bezwaarschrift indienen bij lidstaat van teruggaaf Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving

37 Tot slot!

38 38 Btw 2010  Doe de BtwScan 2010! afspraak of via: www.mazars.nlwww.mazars.nl  Memo: “Btw en de economische crisis”: ► bestuurdersaansprakelijkheid ► leegstand ► oninbare vorderingen ► btw-correctie privé-gebruik auto op de helling

39 Vragen?

40 Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Btw-vakgroep Secretariaat: Postbus 23123 3001 KC Rotterdam Tel: 010 – 2771677 Fax: 010 – 4360584 btw@mazars.nl www.mazars.nl


Download ppt "Btw 2010. 2 Er gaat wat veranderen; waarom? Btw-pakket / VAT package: Europese Commissie:  moderniseren en vereenvoudigen Europese btw-systeem  belasting."

Verwante presentaties


Ads door Google