De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Btw 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Btw 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Btw 2010

2 Er gaat wat veranderen; waarom?
Btw-pakket / VAT package: Europese Commissie: moderniseren en vereenvoudigen Europese btw-systeem belasting in principe heffen in het land van verbruik, “…tenzij dit leidt tot extra verplichtingen voor ondernemers en belastingdiensten die als onevenredig, omslachtig of onpraktisch worden beschouwd…” Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso

3 Er gaat wat veranderen; waarom?
1e citaat: …aldus de staatssecretaris van Financiën, mr. drs. J.C. de Jager, in de Memorie van toelichting. 2e citaat: …staatssecretaris in brief aan de Tweede Kamer van 22 september 2009. WE ZULLEN ZIEN!!! “…grootste btw-verandering sinds 1992…” en “…pakket … dat voor het Nederlandse bedrijfsleven meer voor- dan nadelen bevat…”

4 Hoe is het nu met de btw? - mr. Bert Laman
Programma: Hoe is het nu met de btw? - mr. Bert Laman grensoverschrijdende leveringen grensoverschrijdende diensten Wat gaat er veranderen? vereenvoudiging teruggaafverzoeken buitenlandse btw Administratieve implicaties - Harmke Monster MSc. facturering aangifte en listings teruggaafprocedure buitenlandse btw

5 Hoe is het nu met de btw?

6 Intracommunautaire leveringen (1):
Hoe is het nu met de btw? Intracommunautaire leveringen (1): Voorbeeld: Nederlandse ondernemer levert goederen van Nederland naar Duitsland: geen btw, intracommunautaire levering niet belast in Nederland intracommunautaire verwerving is belast in Duitsland Btw-heffing via verlegging bij de afnemer van de aankoop!

7 Intracommunautaire leveringen (2):
Hoe is het nu met de btw? Intracommunautaire leveringen (2): Voorbeeld: Nederlandse ondernemer levert goederen van Italië naar Frankrijk: geen btw, intracommunautaire levering niet belast in Italië, wel registratie in Italië verplicht intracommunautaire verwerving is belast in Frankrijk Btw-heffing via verlegging bij de afnemer van de aankoop!

8 Intracommunautaire diensten: Voorbeeld: doorbelasting managementfee
Hoe is het nu met de btw? Intracommunautaire diensten: Voorbeeld: doorbelasting managementfee dienst belast met Nederlandse btw UK bedrijf moet in NL terugvragen Hoofdregel: btw-heffing bij de dienstverrichter. De doorbelaste btw moet door de afnemer in het buitenland worden teruggevraagd. Van belang: er bestaan nogal wat uitzonderingen op deze hoofdregel!

9 Btw 2010; wat gaat er veranderen?

10 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Belangrijkste wijzigingen btw-regelgeving 2010: nieuwe regels voor grensoverschrijdende dienstverlening tussen belastingplichtigen (B2B) wijziging teruggaafprocedure buitenlandse btw

11 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Hoofdregel grensoverschrijdende diensten (2010): grensoverschrijdende B2B diensten belast in land waar afnemer / ondernemer zijn bedrijf of vaste inrichting van dat bedrijf heeft heffing via verlegging: afnemer moet btw van zijn land op aangifte aangeven (en verrekenen) nu (als uitzondering) reeds voor: diensten raadgevende personen, ingenieurs, advocaten en accountants reclamediensten e-commerce telecommunicatiediensten Voor sommige diensten verandert er niets!

12 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Positieve aspecten: ondernemers krijgen minder vaak buitenlandse btw in rekening gebracht, die ze dan weer in het buitenland moeten terugvragen ondernemers zullen minder vaak in het buitenland aangifteplichtig worden

13 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Uitzonderingen op hoofdregel (B2B): 1. diensten onroerende zaken 2. culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijs-, amusements- en soortgelijke diensten 3. restaurant- en cateringdiensten - idem, aan boord 4. kortdurende verhuur vervoermiddelen

14 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
(Ad 1.) Diensten ten aanzien van onroerende zaken (B2B): belast in land waar de onroerende zaak gelegen is (soms verlegd, soms niet) Voorbeelden: - uitvoering bouwwerken - voorbereidende diensten hierbij, zoals diensten architecten - diensten experts en makelaars - verstrekken van accomodatie in hotelbedrijf e.d. - verlenen van gebruiksrechten op onroerende zaak

15 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
(Ad 2.) Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, onderwijs-, amusements- en soortgelijke diensten (B2B): belast in land waar de activiteiten feitelijk plaatsvinden (soms verlegd, soms niet) M.i.v wijziging: belast in land waar afnemer is gevestigd m.u.v. toegangverlening tot dergelijke activiteiten

16 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
(Ad 3.) Restaurant- en cateringdiensten (B2B): belast in land waar dienst materieel wordt verricht restaurant- en cateringdiensten voor verbruik aan boord schip, vliegtuig of trein tijdens het vervoer binnen de EU: belast in land van vertrek van het passagiersvervoer

17 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
(Ad 4.) Verhuur van vervoermiddelen (B2B) nu: belast in land waar verhuurder gevestigd is 2010: kortdurende verhuur (max. 30 dagen, voor schepen max. 90 dagen): belast in land waar vervoermiddel ter beschikking gesteld wordt langdurigere verhuur: hoofdregel van toepassing, dus heffing in land afnemer

18 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Wat verandert er nog meer? Managementdiensten / doorbelasten kosten intercompany nu: btw in rekening brengen 2010: facturering zonder btw door dienstverrichter, belast via verlegging bij afnemer dienst Enorme impact voor banken en verzekeringsmaatschappijen van buiten EU met EU dochtermaatschappijen!

19 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Wat verandert er nog meer? Transport en logistieke diensten (B2B) Nu: belast in land waar vervoer aanvangt, tenzij afnemer dienst een btw-identificatienummer van een ander EU-land opgeeft 2010: dienst belast bij opdrachtgever tot vervoer, als dit een buitenlandse ondernemer is óók binnenlands vervoer in opdracht van buitenlands bedrijf: belast bij opdrachtgever

20 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Business to Consumer (= niet-belastingplichtige afnemers binnen de EU): hoofdregel: dienst belast in land dienstverrichter ook hier: uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld: diensten met betrekking tot onroerend goed intracommunautair goederenvervoer overig goederen- en personenvervoer culturele, artistieke, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids e.d. diensten werkzaamheden aan roerende zaken restaurant- en cateringdiensten korte verhuur vervoermiddelen langdurige verhuur vervoermiddelen elektronische diensten De uitzonderingen zijn ingegeven door het beginsel dat heffing dient plaats te vinden daar waar het verbruik plaatsvindt. Dus:

21 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Wijziging teruggaafprocedure buitenlandse btw met ingang van 1 januari 2010 elektronische teruggaafprocedure procedure loopt via de eigen, nationale belastingdienst (electronic portal)

22 Btw 2010; wat gaat er veranderen?
Wat levert nieuwe regelgeving op? regeling is eenvoudiger dan huidige regeling minder administratieve rompslomp veelal niet meer nodig om buitenlandse btw in buitenland terug te vragen in minder situaties buitenlandse btw-registratie nodig teruggaafprocedure simpeler maar………………….

23 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving

24 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Essentie van de wijzigingen, praktisch: btw-afdrachtplicht verspringt voor meeste grensoverschrijdende B2B-diensten van dienstverrichter naar afnemer nieuwe procedure voor terugvragen van buitenlandse btw maar ook: een nieuw fenomeen: tijdstip aangifteplicht / verschuldigdheid wijzigt!

25 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Nieuw tijdstip verschuldigdheid btw (1): tot 1 januari 2010: datum factuur bepalend voor gegevensverwerking in de btw-aangifte en dus voor de verschuldigdheid van btw m.i.v. 1 januari 2010: tijdstip waarop dienst wordt verricht of betaald (indien eerder) bepalend voor gegevensverwerking in de btw-aangifte en de verschuldigdheid van de btw geldt alleen voor B2B-diensten die op basis van de hoofdregel via verlegging belastbaar zijn bij de afnemer geldt niet voor andere diensten, zoals binnenlandse diensten; daarvoor blijft factuurdatum gelden

26 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Nieuw tijdstip verschuldigdheid btw (2): Praktijkvoorbeeld: u verricht twee grensoverschrijdende B2B diensten aan een afnemer in een ander EU-land: één op 28 maart één op 5 april u maakt op 15 april één factuur op Vanaf 2010: eerste dienst is belast in maart; de tweede in april eerste dienst moet worden aangegeven in de btw-aangifte over maart / 1e kwartaal; tweede dienst moet worden aangegeven in de btw-aangifte over april / 2e kwartaal

27 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Nieuw tijdstip verschuldigdheid btw (3): Betekenis: administratieve systemen (software) aanpassen aan het nieuwe tijdstip van verschuldigdheid ondernemers die naast grensoverschrijdende B2B diensten waarvoor de hoofdregel geldt, ook andere diensten verrichten, moeten verschillende systemen naast elkaar laten draaien wellicht moeten handmatige processen worden ingericht maatregelen treffen ter voorkoming dat diensten met verschillend aangiftetijdvak op één factuur komen

28 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
gevolgen voor de facturering gevolgen voor de btw-aangifte nieuw: Europese btw-listing voor grensoverschrijdende diensten wijziging: Europese btw-listing voor grensoverschrijdende leveringen wijziging: teruggaafprocedure buitenlandse btw

29 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Gevolgen voor de facturering: voor grensoverschrijdende B2B-diensten die onder de hoofdregel vallen en die u verricht aan een EU ondernemer, dient u: de toepasselijkheid van de verleggingsregeling te vermelden op de factuur btw-identificatienummer afnemer te vermelden (en toetsen?) Let op: de dienstverrichter moet de factureringsregels toepassen van de lidstaat waar de btw verschuldigd is !! Advies: verwijs m.b.t. verleggingsregeling in eerste instantie naar betreffende wetsartikelen in Europese Btw-richtlijn Zweden heeft voorgesteld om de factureringsregels van de lidstaat van de dienstverrichter bepalend te laten zijn. VNO-NCW heeft in brief aan de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer opgeroepen tot aanvaarding van de door Zweden voorgestelde wijziging en gepleit voor coulance. De nieuwe hoofdregel mbt B2B services komt in artikel 44 te staan en de verlegging in 196: Article 44 [Text from 1 January 2010] The place of supply of services to a taxable person acting as such shall be the place where that person has established his business. However, if those services are provided to a fixed establishment of the taxable person located in a place other than the place where he has established his business, the place of supply of those services shall be the place where that fixed establishment is located. In the absence of such place of establishment or fixed establishment, the place of supply of services shall be the place where the taxable person who receives such services has his permanent address or usually resides. Article 196 VAT shall be payable by any taxable person, or non-taxable legal person identified for VAT purposes, to whom the services referred to in Article 44 are supplied, if the services are supplied by a taxable person not established within the territory of the Member State.

30 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Btw-aangifte (1): is zo min mogelijk aangepast intracommunautaire diensten optellen bij intracommunautaire leveringen / verwervingen: verricht: rubriek 3b afgenomen: rubriek 4b doorlopende diensten: uiterlijk aangeven in laatste tijdvak kalenderjaar afgenomen intracommunautaire B2B-diensten waarvoor hoofdregel geldt: aangeven in tijdvak waarin de dienst is verricht Gevolg: communicatie vereist met leverancier over leveringsdatum en aan te geven bedrag!

31 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Btw-aangifte (2): Grensoverschrijdende B2B diensten verricht aan en afgenomen van niet EU-ondernemers: verricht: rubriek niet in aangifte afgenomen: rubriek 2a

32 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Nieuw: Europese btw-listing voor diensten (1): naast intracommunautaire leveringen, ook intracommunautaire diensten listen bijzonder: diensten waarvoor de verleggingsregeling geldt moeten worden aangegeven en gelist in tijdvak waarin ze worden verleend, dus niet in tijdvak facturering géén listing voor B2B-diensten die niet onder de hoofdregel vallen géén listing voor B2B-diensten die in het buitenland niet belast zijn doorlopende diensten dienen uiterlijk aangegeven en gelist te worden in het laatste tijdvak kalenderjaar listing per kwartaal, maar mag per maand

33 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Nieuw: Europese btw-listing voor diensten (2): Opgaaf intracommunautaire prestaties: onderscheid tussen intracommunautaire diensten en intracommunautaire leveringen: 2 kolommen in de listing

34 Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving
Europese btw-listing voor leveringen: listing intracommunautaire leveringen voortaan per maand tenzij: ICLwaarde < € per kwartaal; dan mag rapportage per kwartaal Uitzondering geldt niet als omzetgrens in de vier voorafgaande kwartalen overschreden is als omzetgrens in de loop van een kwartaal overschreden wordt, dan moet voor de afgelopen maanden alsnog ineens worden gelist

35 Teruggaaf btw andere EU-landen, vanaf 1 januari 2010 (1)
Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Teruggaaf btw andere EU-landen, vanaf 1 januari 2010 (1) elektronisch via Belastingdienst land van vestiging per kwartaal of per (deel van) jaar elk land eigen beperkingen uiterlijke datum van indiening: 30 september afhandeling binnen 4 maanden Indien informatie opgevraagd moet worden bij de aanvrager, wordt de termijn van afhandeling verlengd met 2 maanden. Die termijn loopt vanaf het moment dat de aanvrager de info heeft aangeleverd. Hijzelf krijgt daar 1 maand de tijd voor. Als daarna nog verdere info nodig is, komen er weer 2 maanden bij. 35

36 Teruggaaf btw andere EU-landen, vanaf 1 januari 2010 (2)
Administratieve implicaties nieuwe btw-regelgeving Teruggaaf btw andere EU-landen, vanaf 1 januari 2010 (2) Aandachtspunten: correcte factuur prestaties tegen 0%-tarief geven ook recht op teruggaaf recht op teruggaaf, pro rata lidstaat van vestiging bij te late betaling, rentevergoeding bezwaarschrift indienen bij lidstaat van teruggaaf Correct factuur: Als hoedanigheid prestatieverrichter of afnemer niet af te leiden is, probleem. Als factuurnummer en datum er niet op staan, kan problemen geven. Als ten onrechte btw op staat, geen recht op teruggaaf. Als in lidstaat van vestiging bepaalde prestaties vrijgesteld zijn, dan geen recht op teruggaaf ookal zou in het land van opgelopen btw wel btw-belast zijn. Richtlijntekst staat niet duidelijk verwoord. Het lijkt erop dat omzet die in ander EU land is gemaakt (ander land dan van teruggaaf en van vestiging) niet meeteld bij het bepalen van de pro rata. Rentevergoeding is het percentage dat in land van vestiging geldt voor binnenlandse uitbetalingen. In Nederland dus het percentage van heffingsrente. Begint te lopen vanaf 4 maanden na indiening. Bezwaar en beroep moet rechtstreeks bij de Belastingdienst / rechter van lidstaat van teruggaaf worden ingediend. De daar geldende bezwaar en beroepstermijnen en voorwaarden moeten in acht worden genomen. Correcties doen via een teruggaafverzoek binnen het kalenderjaar na het verzoek waarin de fout staat. Als er in dat jaar geen teruggaafverzoek wordt ingediend, moet de correctie via een aparte verklaring. Bijvoorbeeld indien de ondernemer na afloop ontdekt dat het gebruikte pro rata anders is geworden. Teveel of te weinig teruggevraagde btw moet dan worden terugbetaald of extra ontvangen. 36

37 Tot slot!

38 afspraak of via: www.mazars.nl Memo: “Btw en de economische crisis”:
Doe de BtwScan 2010! afspraak of via: Memo: “Btw en de economische crisis”: bestuurdersaansprakelijkheid leegstand oninbare vorderingen btw-correctie privé-gebruik auto op de helling

39 Vragen?

40


Download ppt "Btw 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google