De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 4 november 2010 De basis De stichting CRKBO De audit Het beroepsonderwijs De overgangsregelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 4 november 2010 De basis De stichting CRKBO De audit Het beroepsonderwijs De overgangsregelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 4 november 2010 De basis De stichting CRKBO De audit Het beroepsonderwijs De overgangsregelingen.

2 EU BTW richtlijn 2006/112/EG Art. 132 i ……door publieksrechtelijke lichamen die daartoe zijn ingesteld dan wel andere organisaties die door de betrokken lidstaat als lichamen met soortgelijke doeleinden worden erkend.

3 Ministerie van Financiën, 22-06-2010 Besluit DG 2010/3875M Erkend zijn per 1/7/2010 - Beroepsopleidingen voor zover verstrekt door instellingen en Zelfstandig Werkzame Docenten die zijn opgenomen in het RKBO; - Beroepsopleidingen door de uit de openbare bekostigde instellingen genoemd in de bijlage van de WHW of bedoeld bij de WEB

4 Stichting CRKBO NRTO VOI VETRON PZO Beroepsonderwijs Politiek

5 Doel Statuten Het borgen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs conform de eisen vermeld in de “kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs”

6 Doel -Het opzetten van een register -Het bijhouden van een openbare lijst

7 CRKBO NRTO CPION •bestuur •registerhouder •secretariaat •beleid •audit •registratie

8 Twee verschillende audits 1. Instellingen die opleidingen verzorgen voor de particuliere consument/zakelijke opdrachtgever. 2. Zelfstandig werkende docent is een natuurlijk persoon die zelfstandig als docent/trainer handelt en die onderwijsdiensten verricht in opdracht van onderwijsinstellingen.

9 Audit ligt in lijn met beginselen van kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: • zorgvuldigheidsbeginsel • rechtszekerheidsbeginsel • redelijkheidsbeginsel • betrouwbaarheidsbeginsel • kenbaarheidsbeginsel

10 Markt Instellingen Zelfstandig Werkend Docent Audit gericht op kwaliteit/transparantie naar markt. Audit gericht op kwaliteit/transparantie naar instelling.

11 Kosten (Prijspeil 2010) OpleiderZelfstandig werkend docent Aanmelding (ex BTW)€ 100,-€ 10,- Audit (ex BTW)€ 900,-€ 90,- Jaarlijkse bijdrage (ex BTW) € 150,-€ 35,- Gemiddeld per jaar (incl. BTW) € 342,13€ 40,16

12 Overgangsregelingen besluit 1 juli 2010 1)Contracten afgesloten voor 1/7/2010 - oude regeling tot uiterlijk 1/1/2011. 2)Continueren BTW vrijstelling toegestaan – vóór 1/10/2010 aanmelden bij RKBO en uiterlijk 31/12/2010 opname gerealiseerd. 3)Voor ZZP’ers geldt continuering BTW vrijstelling – vóór 1/1/2011 aanmelden bij RKBO en uiterlijk 1/3/2011 opname gerealiseerd.

13 BEROEPSONDERWIJS * Onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep en onderwijs gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. * Ook cursussen gericht op functioneren van personen in de een (toekomstige) werkkring Bijvoorbeeld: management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraadcursussen. *Niet: cursussen primair gericht op persoonlijke levenssfeer en hobby Bijvoorbeeld: EHBO, rijbewijs BE, bloemschikken.

14 BEROEPSONDERWIJS (website Belastingdienst) Zijn alle prestaties die een in het Register opgenomen onderwijsinstituut aanbiedt vrijgesteld? Nee, alleen nauw met de verstrekte beroepsopleiding samenhangende diensten of goederenleveringen kunnen onder de vrijstelling vallen. Daarbij kan worden gedacht aan het tegen betaling verstrekken van uittreksels, fotokopieën e.d. In alle andere gevallen zullen de leveringen (zoals boeken, verlaagd tarief nu: 6%) en/of diensten (advisering, assessments e.d.) belast zijn met BTW.

15 Overgangsregelingen besluit 1 juli 2010 1)Contracten afgesloten voor 1/7/2010 - oude regeling tot uiterlijk 1/1/2011. 2)Continueren BTW vrijstelling toegestaan – vóór 1/10/2010 aanmelden bij RKBO en uiterlijk 31/12/2010 opname gerealiseerd. 3)Voor ZZP’ers geldt continuering BTW vrijstelling – vóór 1/1/2011 aanmelden bij RKBO en uiterlijk 1/3/2011 opname gerealiseerd.

16 Vragen? Algemene info:Audit en registratie: Stichting CRKBOCPION NRTO v/h PAEPON Weena-Zuid 170 Australiëlaan 16b 3012 NC Rotterdam 3526 AB UTRECHT Postbus 701 3000 AS Rotterdam T: 030- 267 3778 T: 010 201 4299 F: 010 224 8587 E: info@nrto.nl E: info@cpion.nlinfo@nrto.nlinfo@cpion.nl BTW-vrijstelling beroepsonderwijs: Belastingdienst


Download ppt "Bijeenkomst 4 november 2010 De basis De stichting CRKBO De audit Het beroepsonderwijs De overgangsregelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google