De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9/11/2014 8:56:26 AM De ideale vestigingsplaats voor een Europees pensioenfonds - Belgisch Perspectief Elise Laeremans 7 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9/11/2014 8:56:26 AM De ideale vestigingsplaats voor een Europees pensioenfonds - Belgisch Perspectief Elise Laeremans 7 december."— Transcript van de presentatie:

1 9/11/2014 8:56:26 AM De ideale vestigingsplaats voor een Europees pensioenfonds - Belgisch Perspectief Elise Laeremans elise.laeremans@stibbe.com 7 december 2010

2 1 Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Doelstellingen: Implementatie van de Richtlijn 2003/41/CE Creatie van een eigen rechtsvorm voor IBP’s Aanmoedigen van grensoverschrijdende activiteiten Regels van deugdelijk bestuur Prudentieel toezicht Inleiding

3 2 Sinds 1.1.2007: Organisme voor de Financiering van Pensioenen (« OFP ») Specifieke rechtsvorm voor een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (« IBP ») Aantrekkelijk voor het beheer van buitenlandse pensioenplannen door Belgische IBP’s Rechtsvorm

4 3  Flexibele operationele regels : Verplicht: raad van bestuur algemene Vergadering Facultatief: operationele organen sociale comités  Extern toezicht actuaris commissaris Structuur OFP

5 4  IBP : Aangepaste beleidsstructuur Administratieve en boekhoudkundige organisatie Interne controle  Voorwaarden voor leden van RvB en operationele organen (professionele betrouwbaarheid en passende beroepskwalificaties en – ervaring.  Verantwoordelijkheid van leden van RvB en operationele organen  SIP  Outsourcing Corporate Governance

6 5  Interne controle (CBFA – circulaire) : om een scheiding te verzekeren tussen de operationele en de toezichtsfuncties om te zorgen dat personen die deze functies belleden verantwoordelijk en competent zijn  Interne auditor  Compliance officer Corporate Governance

7 6  Financieringsplan: berekeningswijze bijdragen om passende financiering te verzekeren met inachtneming van de aard van de beloofde verbintenissen en de gelopen risico’s ter kennis brengen van de CBFA binnen maand na opstellen van het financieringsplan CBFA evalueert de financiering rekening houdend met het te verwachten rendement van de activa en de duur van de verbintenissen  Solvabiliteitsmarge Prudentiële aspecten

8 7  Technische voorzieningen : gedetailleerde regels werden vervangen door één principe: « prudent person » Minimumprovisies: berekenen op grond van een voldoende prudente actuariële waardering, rekening houdend met een redelijke marge voor negatieve afwijkingen  rekening houden met het werkelijke rendement (max. 6%)  minimumprovisies van veel fondsen verhoogd en er zijn variaties van jaar tot jaar Prudentiële aspecten

9 8  Dekkingswaarden : afschaffing van kwantitatieve beperkingen – « prudent person » De activa worden belegd in het belang van de aangeslotenen en begunstigden op zodanige wijze gediversifieerd zodat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille zijn gewaarborgd. Eén kwantitatieve beperking: maximum 5% in bijdragende onderneming en 10% in de groep waartoe de bijdragende onderneming behoort.  Herstelmaatregelen: herstelplan saneringsplan Prudentiële aspecten

10 9  Besluit : Globale visie: financiering – beleggingen - verplichtingen Prudentiële aspecten


Download ppt "9/11/2014 8:56:26 AM De ideale vestigingsplaats voor een Europees pensioenfonds - Belgisch Perspectief Elise Laeremans 7 december."

Verwante presentaties


Ads door Google