De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CBFA PROF. MICHEL J. DE SAMBLANX 11 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CBFA PROF. MICHEL J. DE SAMBLANX 11 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 CBFA PROF. MICHEL J. DE SAMBLANX 11 februari 2010

3 Michel J. De Samblanx2 ALGEMEEN OVERZICHT l Sleutelbegrippen l Waar het om gaat l Noodzaak voor een internecontrolesysteem l Van controle naar (interne en externe) audit l De interne auditor als sleutelfiguur in een goodgovernancemodel l Conclusies

4 Sleutelbegrippen bij interne controle, interne audit en het goodgovernancedebat Michel J. De Samblanx3

5  Transparantie: alles zeggen waar het op aankomt, op hetzelfde moment en voor alle stakeholders transparantie moet vertrouwen scheppen tussen de vennootschap en haar stakeholders Michel J. De Samblanx4

6 Michel J. De Samblanx5 SLEUTELBEGRIPPEN Integriteit: doen wat we zeggen en zeggen wat we doen de verspreide informatie moet een eerlijk en volledig beeld geven van de onderneming

7 Michel J. De Samblanx6 SLEUTELBEGRIPPEN Verantwoordelijkheid: accountability – verantwoordelijk zijn voor en verantwoording afleggen over - de gevolgen dragen van zijn daden

8 Michel J. De Samblanx7 WAAR HET OM GAAT: ZIJN ER WEZENLIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERHEID, DE PROFIT- EN SOCIALPROFITSECTOR? TUSSEN GROTE EN KLEINERE ORGANISATIES? l Macht en machtsverhoudingen

9 Michel J. De Samblanx8 INITIATIEF NEMEN MIDDELEN VERZAMELEN DOELSTELLING FORMULEREN ACTIE ONDERNEMEN UITVOEREN RETURN EVALUEREN (BIJ)STUREN

10 Michel J. De Samblanx9 ONDERNEMERDOCTOR IN DE BIOMEDISCHE WETENSCHAP FINANCIERS IDEEKUNDEGELD HET KWEKEN, VETMESTEN EN VERKOPEN VAN KIPPEN WINST MAKEN TWEE OF MEER PERSONEN KOMEN OVEREEN IETS IN GEMEENSCHAP TE BRENGEN OM EEN NAUWKEURIG OMSCHREVEN ACTIVITEIT UIT TE OEFENEN MET ALS OOGMERK EEN VERMOGENSVOORDEEL AAN DE VENNOTEN TE BEZORGEN

11 Michel J. De Samblanx10 NADENKERS OVER WERELDVREDE VERSTREKKERS VAN FONDSEN EN SYMPATHISANTEN IDEEËNGELD VIA HET PROMOTEN VAN GOED NABUURSCHAP EN VREDEBELEVING IN DE EIGEN OMGEVING BIJDRAGEN TOT DE GROTE WERELDVREDE

12 Michel J. De Samblanx Michel J. De Samblanx11 NADENKEN OVER PENSIOENEN STERFTETABELLEN – RENTABILITEITEN OP DE GELD- EN KAPITAALMARKTEN DEELNEMERS IN DE PENSIOENFONDSEN - PENSIOENGERECHTIGDEN IDEEËN GELD BELEGGEN VAN DE GESTORTE GELDEN – BEHEREN VAN PENSIOENEN BETALEN VAN GEGARANDEERDE PENSIOENEN AAN ALLE DEELNEMERS IN HET PENSIOENFONDS

13  Doelstelling  Opvolging van de doelstelling  Kwijting  Strategische krijtlijnen  Toezicht  Uitvoering Michel J. De Samblanx12

14 Michel J. De Samblanx13 Doelstelling

15 Michel J. De Samblanx14 Algemene vergadering Doelstelling

16 Michel J. De Samblanx15 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur

17 Michel J. De Samblanx16 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité

18 Michel J. De Samblanx17 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering

19 Michel J. De Samblanx18 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering

20 Michel J. De Samblanx19 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING

21 Michel J. De Samblanx20 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING

22 Michel J. De Samblanx21 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING

23 Michel J. De Samblanx22 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING

24 Michel J. De Samblanx23 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING CEO

25 Michel J. De Samblanx24 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING Systeem van Interne controle. CEO

26 Michel J. De Samblanx25 Algemene vergadering Doelstelling Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING Systeem van Interne controle. CEO Interne audit

27 Michel J. De Samblanx Michel J. De Samblanx26 Algemene vergadering Doelstelling AC Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING Systeem van Interne controle. CEO Interne audit

28 Michel J. De Samblanx Michel J. De Samblanx Michel J. De Samblanx27 Algemene vergadering Doelstelling AC Raad van bestuur Directiecomité Uitvoering =?= DELEGATIEDELEGATIE OPVOLGINGOPVOLGING Systeem van Interne controle. CEO Interne audit Commissaris Externe auditor

29 Michel J. De Samblanx28  De sleutel tot een goedwerkend systeem van interne controle  De essentiële schakel in het toezicht door de Raad van bestuur  Steun en toeverlaat voor een onafhankelijk toezicht voor de organisatie Michel J. De Samblanx28 INTERNE AUDIT

30  Dan heeft het altijd te maken met ◦ Macht en misbruik van macht ◦ Eigenbelang ◦ Hebzucht Michel J. De Samblanx29

31  Geen garantie dat alles goed zal verlopen  Geen garantie dat er niets fout gaat lopen  Geen garantie tegen fraude Michel J. De Samblanx30

32 Michel J. De Samblanx31  Wel:  Een redelijke zekerheid over een goedwerkend systeem van interne controle  Gericht op effectiviteit, efficiëntie en zuinige aanwending van de schaarse economische middelen  Toepassing van wetten, reglementen en afgesproken regels  En betrouwbare informatie en rapportering Michel J. De Samblanx31 WAT KAN INTERNE AUDIT BIEDEN?

33  Een integratie Michel J. De Samblanx32

34 Michel J. De Samblanx33 DIRECTIE - UITVOERING – INTERNE CONTROLE TOEZICHT – RAAD VAN BESTUUR – AUDITCOMITE- INTERNE AUDIT ALGEMENE VERGADERING - TOEZICHT OP DE DOELSTELLING DÉCHARGE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS – EXTERNE AUDITOR (COMMISSARIS) TOEZICHTHOUDER - MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN CBFA - REKENHOF - PARLEMENT

35 Michel J. De Samblanx34 Bedankt!


Download ppt "CBFA PROF. MICHEL J. DE SAMBLANX 11 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google