De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering ZorgBrug. Kern stelselwijziging zorgverzekeraar zorgverlener verzekerde PolisOvereenkomst Concurrentie!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering ZorgBrug. Kern stelselwijziging zorgverzekeraar zorgverlener verzekerde PolisOvereenkomst Concurrentie!"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering ZorgBrug

2 Kern stelselwijziging zorgverzekeraar zorgverlener verzekerde PolisOvereenkomst Concurrentie!

3 Ziekenfondswet 1941-2005 Recht op specifiek omschreven zorg ongeacht welke aanbieder de zorg levert. Gevolg: wettelijk beschermd monopolie zorgaanbieders, dus geen marktwerking.

4 Zorgverzekeringwet 2006 Verzekerde heeft recht op geneeskundige zorg Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch specialisten … die plegen te bieden

5 Functionele omschrijving De wet bepaalt wat er onder de aanspraak valt (de aard, inhoud en omvang van de zorg) en wanneer (de indicatiegebieden) er aanspraak bestaat; In de polis wordt bepaald welke zorg door wie wordt verleend, waar deze zorg wordt verleend en welke voorwaarden (bijv. toestemmingsvereisten, verwijzing en voorschrijfvereisten) gelden.

6 Nu Fase van toekenning vaste budget per ziekenhuis door overheid naar Gereguleerde & Geleidelijke vrije marktwerking d.m.v prestatiebekostiging

7 DBC’s 2009 Er zijn ca. 30.000 DBC’s waarvan voor 1/3 deel vrije marktprijzen vrije marktprijzen gelden, dit zijn de DBC’s die planbaar en vergelijkbaar zijn (z.g. electieve zorg=B-segment)

8 Diagnose Behandeling Combinatie De DBC typeert het geheel van activiteiten en verrichtingen van ziekenhuis en medisch specialist voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee de patiënt de specialist van het ziekenhuis consulteert. De DBC is de declarabele prestatie. De DBC wordt bepaald door de DBC componenten (specialisme, zorgtypezorgvraag, diagnose en behandeling)

9 DBC – 4 segmenten A –segment (66%) Declaratie in vaste landelijke prijzen Bekosting in oude FB bugettering C –segment Declaratie in vaste tarieven Niet in basispakket B –segment (34%) Vrije prijsafspraken Bekosting in DBC- tarieven D –segment Vrije prijsafspraken Niet in basispakket

10 Financiering ZorgBrug 2009

11 Uitdaging in de financiering AWBZ kritisch tegen het licht A-segment wordt kleiner LPC afgeschaft Basispakket kleiner Keten DBC’s


Download ppt "Financiering ZorgBrug. Kern stelselwijziging zorgverzekeraar zorgverlener verzekerde PolisOvereenkomst Concurrentie!"

Verwante presentaties


Ads door Google