De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

2 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Agenda aanstaande week 1/2 zondag 8 mei 14:00 Kerkdienst – Ds. G. Meijer (Assen-Zuid) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Hemelvaart en Pinksteren 15:00 Bloemen bezorgen: P. Mulder Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

3 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Agenda aanstaande week 2/2 zondag 15 mei 09:15 Oppas: Martin en Irene 09:30 Kerkdienst – Ds. JH Soepenberg (Assen) - Bevestiging ouderling J. Rietstra ----- 14:00 Kerkdienst - Br. F. Pathuis 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Hemelvaart en Pinksteren 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. H. Rouwhorst Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

4 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Jarigen aanstaande week zo 08-05K. Jongsma (36) ma 09-05Daniel Polman (2) ma 09-05T. Jongsma - Klinker (61) wo 11-05Rutger Smit (15) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

5 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Welkom Voorganger:ds. G. Meijer Organist:br. Beamist:br.E. van der Heide Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

6 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

7 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

8 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

9 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Gezang 131: 1, 9 Gereformeerd Kerkboek 1Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon, wij knielen voor uw aangezicht dat straalt in heerlijkheid en licht. 9Geef dat ons nieuwe leven is een lichtpunt in de duisternis. Genadig God, hoor ons gebed in Jezus Christus, die ons redt.

10 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

11 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Lezen Deuteronium 8: 1-6 Vergeet in voorspoed de HEER niet 1 Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin.

12 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Lezen Deuteronium 8: 1-6 Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 4 Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5 Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6 Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.

13 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Lezen Deuteronium 24: 10-13 10 Wanneer u iemand het een of ander leent, mag u niet zijn huis binnengaan om het onderpand op te halen. 11 U moet buiten wachten tot degene aan wie u de lening geeft met het onderpand naar buiten komt. 12 En als hij zo arm is dat hij zijn overkleed moet afstaan, mag u zich daar niet ’s nachts mee toedekken. 13 Voor zonsondergang moet u hem zijn onderpand terugbrengen, zodat hij onder zijn eigen overkleed kan slapen. Hij zal u dan de zegen van de HEER, uw God, toewensen, en de HEER zal het u ten goede aanrekenen.

14 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

15 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Preek

16 7 werken van barmhartigheid 1 hongerigen te eten geven (Matteüs 25:35a) 2 dorstigen te drinken geven (Matteüs 25:35b) 3 vreemdelingen in huis nemen (Matteüs 25:35c) 4 naakten kleren geven (Matteüs 25:36a) 5 zieken verzorgen (Matteüs 25:36b) 6 gevangenen bezoeken (Matteüs 25:36c) 7 doden begraven (Tobit 1/2)

17 werken van barmhartigheid 4 naakten kleren geven

18

19

20 Genesis 2:25 Beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Genesis 3:10 Ik (…) werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.

21 naakt = kwetsbaar tegenover God en mensen

22

23 Johannes 19:23-24 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar:...

24 ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden.

25 werken van barmhartigheid 4 naakten kleren geven

26

27

28 * kleding-containers * kleren voor asielzoekers * kleding-bank * Leger des Heils * …

29

30 laat een ander niet in de kou staan

31 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

32 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Psalm 146: 3-5 Nieuwe Psalm Berijming 3. Vol geluk mag ieder leven die de HEER als helper heeft. Hij heeft ons zijn woord gegeven en Hij maakte al wat leeft. Wie berooid is of geknecht geeft Hij brood en doet Hij recht. 4. Hij, de HEER, laat boeien breken geeft aan blinden levenslicht, helpt wie bijna was bezweken, houdt van wie op Hem zich richt. Hulpelozen staat Hij bij, slechte mensen oordeelt Hij.

33 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Psalm 146: 3-5 Nieuwe Psalm Berijming 5.Tot het einde van de tijden heerst de HEER met overmacht. Sions God blijft alles leiden; Hij regeert in elk geslacht. Eeuwig zing ik tot zijn eer: Halleluja, loof de HEER!

34 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

35 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Apostolische Geloofsbelijdenis Op de wijs van Liedboek lied 135 1 Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed, aard’ en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

36 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Apostolische Geloofsbelijdenis Op de wijs van Liedboek lied 135 2 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

37 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Apostolische Geloofsbelijdenis Op de wijs van Liedboek lied 135 3 Ik geloof in God de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd,

38 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

39 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Collecte 1e collecte: Evangelisatie 2e collecte:Huisvestingslasten

40 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

41 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Lied 425 Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

42 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

43 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Amen A-men, a-men, a-men.

44 Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie

45 Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Gz.131: 1, 9 Lz.Deut. 8: 1-6, 24: 10-13 Preek Ps.146: 3, 4, 5 Collecte Nlb.425 Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google