De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

103 april 2012 Centrum Gezondheid en Milieu Bijeenkomst PSH 3 april 2012 Cisca Stom Hoofd centrum Gezondheid en Milieu RIVM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "103 april 2012 Centrum Gezondheid en Milieu Bijeenkomst PSH 3 april 2012 Cisca Stom Hoofd centrum Gezondheid en Milieu RIVM."— Transcript van de presentatie:

1 103 april 2012 Centrum Gezondheid en Milieu Bijeenkomst PSH 3 april 2012 Cisca Stom Hoofd centrum Gezondheid en Milieu RIVM

2 2Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 Inhoud 1.Centrum Gezondheid en Milieu (4) 2.Het cGM in de warme fase (1) 3.Gezondheidsonderzoek en/of PSH (4) 4.Werkwijze Expertgroep Nazorg (1) 5.Ontwikkelingen (1) 6. Plannen 2012 (1)

3 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 3 Centrum Gezondheid en Milieu (1) ●Sinds 2007 in opdracht van VWS ●Ondersteuning GGD’en, GHOR en openbaar bestuur ●Aandachtsgebieden: –Gezondheid en milieu –Nazorg: psychosociale nazorg –Nazorg: gezondheidsonderzoek (géén bevolkingsonderzoek) ●Warme fase én koude fase (oa. preparatie) ●Warm gaat altijd voor!

4 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 4 Centrum Gezondheid en Milieu (2) ●Onderdeel van de responsorganisatie RIVM: -Infectieziektebestrijding -Stralingsongevallendienst -Milieuongevallendienst (MOD) -Centrum Gezondheid en Milieu (nazorg en medische milieukunde) Dus dicht bij belangrijke informatiebronnen! Met name nauwe samenwerking met MOD.

5 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 5 Centrum Gezondheid en Milieu (3) ●Werkplan moet aansluiten op de behoeften van met name GGD’en en de GHOR. ●Producten, onder andere: –Adviezen (oa. t.a.v. Nazorg in de warme fase) –Informatie / kennis –Instrumenten, bv. vragenlijsten –Richtlijnen (bv. in ontwikkeling: biomonitoring) –Rapporten –OTO (i.s.m. GHOR Academie) ●Werkwijze: –Front office –Netwerk van experts binnen en buiten RIVM –5 liaisons geplaatst bij 5 bovenregionaal werkende GGD’en

6 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 6 Groningen Bovenregionaal Centrum A’dam Gedetacheerde RIVM-er Rotterdam Gedetacheerde RIVM-er Centrum Gezondheid en Milieu: frontoffice en kennisinfrastructuur (4) cGM Frontoffice Bilthoven Tilburg Arnhem GGD Expertisecentra RIVM Expertisecentra buiten RIVM m.n. Arq, Nivel, NVIC Gedetacheerde RIVM-er Gedetacheerde RIVM-er Gedetacheerde RIVM-er

7 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 7 Het cGM in de warme fase Het cGM kan worden ingeschakeld, in de regel door de GHOR: -Ondersteuning van de GAGS (handelingsperspectieven, expertnetwerk, aansluiting MOD / BOT-mi) -Ondersteuning van de psychosociale nazorg (adviezen en / of aansluiting op de kennisinfrastructuur –Arq-) -Adviesvraag nut en noodzaak gezondheidsonderzoek

8 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 8 Gezondheidsonderzoek en/of PSH: advisering (1) ●Maatwerk! ●Vraagarticulatie ●Voortdurende afstemming met VR van groot belang; desgewenst inschakelen van liaisons (Bv. Alphen a/d Rijn) ●Toets a.d.h.v. conceptadvies of de VR bestuurlijk met het advies uit de voeten kan (via dPG?); ●Advisering ●Desgewenst kan het advies nader worden toegelicht in een vergadering ●Een adviestraject kan meerdere adviesmomenten hebben. Bv. Moerdijk. Op geleide van beschikbare informatie en ontwikkelingen. ●Bij de uitvoering kan het cGM ondersteunen (adviseren).

9 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 9 Gezondheidsonderzoek en/of PSH: vormen (2) Enkele vormen van gezondheidsonderzoek: -Biomonitoring (slechts incidenteel aan de orde) -Vragenlijstonderzoek met vragen over lichamelijke en geestelijke gezondheid (screening, monitoring) (vaker aan de orde) -Ophalen van gegevens uit bestaande registraties (bv. huisartsenmonitor Nivel)

10 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 10 Gezondheidsonderzoek en/ of PSH: uitvoering (3) Voorbeelden ondersteuning bij de uitvoering (NB. De GGD staat aan de lat voor deze uitvoering en is voorbereid middels de GROP): - Ondersteuning / meedenken bij opstellen plan van aanpak door experts; - Het aanreiken van pre-fab producten, zoals een modeldraaiboek, vragenlijsten, instrumenten voor de analyse, richtlijnen); - En natuurlijk het voortdurend beschikbaar zijn van verschillende experts voor sparring via de front office.

11 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 11 Gezondheidsonderzoek en/of PSH (4) Wat doen wij NIET: -Echte uitvoeringstaken (uitzondering: indien opdracht van VWS komt bij bv. landelijke calamiteit);

12 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 12 Werkwijze Expertgroep Nazorg ●Kernexpertgroep aangevuld met ter zake deskundige experts; ●Expertises zowel m.b.t. GOR als m.b.t. PSH; ●Arq en Nivel participeren in Expertgroep; ●Voorzitter en plv. voorzitter extern; ●Secretaris en ondersteuningsteam vanuit cGM; ●Experts vanuit de VR kunnen als adviseur participeren in het overleg van de Expertgroep; ●Secretaris 7 x 24 uur piket.

13 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 13 Ontwikkelingen ●Deze opgeschaalde werkwijze steeds vaker ook ingezet bij incidenten / calamiteiten (bv. Sterigenics, Thermphos, Moerdijk, Alphen a/d/ Rijn); ●Adviseringstraject sluit steeds meer aan op proces VR (bv. t.a.v. de adviesmomenten en t.a.v. het betrekken van adviseurs uit de VR bij het opstellen van het advies); ●Nadrukkelijker het karakter van een kennisnetwerk.

14 Centrum Gezondheid en Milieu | 03 april 2012 14 Plannen 2012 –Herziening Richtlijn Vroegtijdige Interventies –Kenniskring PSH –OTO: module PSH met de GHOR Academie –Folder –PSH Portal Aandachtspunt: overlegstructuur vanuit het belang van aansluiting op de behoeften / strategische keuzes.


Download ppt "103 april 2012 Centrum Gezondheid en Milieu Bijeenkomst PSH 3 april 2012 Cisca Stom Hoofd centrum Gezondheid en Milieu RIVM."

Verwante presentaties


Ads door Google