De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herziening handreiking buisleidingincidenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herziening handreiking buisleidingincidenten"— Transcript van de presentatie:

1 Herziening handreiking buisleidingincidenten
Hans Spobeck Programmamanager Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid

2 Huidige situatie Huidige handreiking is van 2006
Moet geactualiseerd worden met nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten Opgenomen binnen programma kennisborging documenten van het IFV Herziening vanaf 2015

3 Wat beogen we met een Handreiking?
Het doel van de handreiking is verschaffen van : inzicht in de effecten van incidenten met buisleidingen advies over de voorbereiding op buisleidingincidenten advies over het effectief optreden bij dergelijke incidenten. Focus handreiking: richt zich op een ongewenste ontsnapping van gevaarlijke stoffen uit een buisleiding. met 'buisleidingen' worden leidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen bedoeld.

4 Doelgroepen handreiking
Brandweer (voorbereiding op /bestrijding van buisleidingincidenten): preparatiemedewerkers, (hoofd)officieren van dienst, bevelvoerders, centralisten en adviseurs gevaarlijke stoffen Leidingbeheerders Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Politieorganisaties RUD’s Instanties als (BOT-mi) en milieuongevallendienst RIVM (RIVM-MOD)

5 Onderwerpen Achtergrondinformatie transport gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over buisleidingincidenten gevaarlijke stoffen door buisleidingen in NL, welke instanties zijn betrokken en wat wordt proactief en preventief gedaan rond risico's buisleidingen Voorbereiding op buisleidingincidenten welke typen lekkages kunnen optreden, welke scenario's zijn daarbij mogelijk en wat doen leidingbeheerder en hulpdiensten om zich voor te bereiden. Alarmeringsprocedure bij buisleidingincidenten en het daadwerkelijke optreden bij buisleidingincidenten door leidingbeheerder en hulpdiensten Beschrijving aardgasleidingen type buisleiding dat meeste voorkomt in NL, waardoor de kans dat een brandweerkorps hiermee in aanraking komt het grootst is en daardoor extra aandacht vraagt

6 Waarom herziening? Handreiking laten aansluiten bij nieuwe methodiek en werkwijze transportveiligheid: Handreikingen of handleidingen die vallen onder diverse transportmodaliteiten (weg, water, spoor en buisleidingen) worden in één reeks uitgebracht, met eenzelfde methodiek en aanpak. Methodiek: handreiking is zowel bedoeld voor de koude als warme fase. Aanpak: handreiking wordt digitaal gemaakt; bestemd voor tablets en laptops.

7 Actualisatie / vernieuwing
Wet- en regelgeving (BEVB, Structuurschema, etc.) Incidentregelingen van diverse organisaties als VELIN, Kadaster, Deltalinqs (anderen?) Incidentbestrijdingsplannen en handboeken voor veiligheidsregio’s Informatie en gegevens betrokken instanties Meldingen buisleidingincidenten aan laten sluiten bij de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) Overzicht buisleidingincidenten vanaf 2006 tot heden Nieuwe inzichten incidentscenario’s opnemen Meenemen trends en ontwikkelingen

8 Werkwijze IFV neemt initiatief tot herziening handreiking
IFV benoemt een projectleider Projectgroep wordt samengesteld Brandweer NL: Vakgroep Infrastructuur & Veiligheid / sector EV / netwerk Handreiking Risicoprofiel Deelnemers Kennistafel Buisleidingen VELIN, Gasunie, … Jaarlijkse evaluatie en aanpassing handreiking. Vast onderdeel van de jaarlijkse themabijeenkomst buisleidingen.

9 Discussie-onderwerpen
Hoe zorgen we dat alle kennis delen met elkaar. Hebben we daar de goede netwerken voor: Relevant (kennistafels), IFV / LEC Transportveiligheid, VELIN? Zijn deze netwerken toekomstbestendig? Hoe zorgen we dat de gedeelde kennis bij zware incidenten bij de juiste organisaties komt. Is dit een taak voor de veiligheidsregio’s alleen? Waar zijn alle partijen van de linkerkant van de vlinderdas bij zware incidenten?


Download ppt "Herziening handreiking buisleidingincidenten"

Verwante presentaties


Ads door Google